Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
17.04.2019 r. o zawiadomieniu stron postępowania,
że w dniu 12.04.2019r.,na wniosek Gminy Wierzbica
reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXX
XXXXXXXXXXXX zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w miejscowości
Podgórki, obejmującej budowę oświetlenia
ulicznego na działce nr 87.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-18 07:33:49.
Data wprowadzenia: 2019-04-18 07:33:49
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót