Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 2013.12.10 R.G.I.-6733.1.CP.2013


 


 


 


   OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Wierzbica


 


 


 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)


 


 


 


zawiadamiam strony postępowania


 


że w dniu 06.12.2013 r., wydana została decyzja nr 1/2013 znak:R.G.I.-6733.1.CP.2013                      w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie linii kablowej NN do zasilania zakładu produkcyjnego na terenie działek o nr ewidencyjnych  187, 260, 265/1, 265/2 w miejscowości Wierzbica gm. Wierzbica


 


Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój nr 25                 w godz. 800- 1500. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 


 


 


                                                                                                                             Wójt Gminy Wierzbica


 


                                                                                                                                Dariusz Myśliwiec


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-23 13:12:19.
Data wprowadzenia: 2013-12-23 13:12:19
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót