Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 25.01.2012


 


 


 


 


RGI 7630.36-4.11/12


                                                                                              Lafarge Cement S.A.


ul. Warszawska 110  


           28 – 366 Małogoszcz  


 


 


ZAWIADOMIENIE


o zmianie terminu załatwienia sprawy


 


            Na podstawie art 36  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 98 poz. 1017 z późn. zm) stosownie do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.4242.70.2011.RK z dnia 16.01.2012r.  Urząd Gminy Wierzbica zawiadamia, że opinia      w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni i margli jurajskich ,, Wierzbica – Pole A”,   zostanie wydana do  dnia 16.02.2012r. Organ opiniujący Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.


 


 


 


Otrzymują:


1.      Adresat


2.      a/a


3.      Strona internetowa


4.      Tablica ogłoszeń

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-01-26 10:42:08.
Data wprowadzenia: 2012-01-26 10:42:08
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót