Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 29.09.2011


 


 


 


 


RGI 7630.36-3.11


                                                                                              Lafarge Cement S.A.


ul. Warszawska 110  


           28 – 366 Małogoszcz  


 


 


ZAWIADOMIENIE


o zmianie terminu załatwienia sprawy


 


            Na podstawie art 36  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 98 poz. 1017 z późn. zm) Urząd Gminy Wierzbica zawiadamia, że opinia   w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni i margli jurajskich ,, Wierzbica – Pole A”, w przedmiocie  wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach,   zostanie wydana do  dnia 31.10.2011r. zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.4242.70.2011.RK z dnia 27.09.2011r.


 


 


 


Otrzymują:


1.      Adresat


2.      a/a


3.      Strona internetowa


4.      Tablica ogłoszeń


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Sprawę prowadzi


P. Rafał Pyrka 48/6183617

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-09-29 09:50:22.
Data wprowadzenia: 2011-09-29 09:50:22
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót