Komunikaty i obwieszczenia

 R.G.I.-7331/CP/2/2010


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 10.09.2010 r., wydana została decyzja nr 2/2010 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: BUDOWIE INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PŁYNNY – PROPAN O POJEMNOŚCI 2700 DM3 WRAZ Z PRZYŁĄCZEM DO BUDYNKU ŚWIETLICY NA DZIAŁCE NR 788 W MIEJSCOWOŚCI POMORZANY, GM. WIERZBICA.


Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój nr 25 w godz. 800- 1500. Odwołanie można wnosić w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-09-16 22:49:10.
Data wprowadzenia: 2010-09-16 22:49:10
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót