Komunikaty i obwieszczenia

 

Wierzbica 2010.03.05
R.G.I.-7331/4/CP/2009
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy WierzbicaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 15.02.2010 wydana została decyzja nr 4/2009 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:BUDOWA BOKSÓW GARAŻOWYCH Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO-SANITARNYM DLA OSP-WIERZBICA NA DZIAŁKACH NR 1073/2, 1074 i 1075 ORAZ BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NA DZ. NR 681 W WIERZBICY .Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, pokój nr 25 w godz. 800 – 1500. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-03-10 16:54:57.
Data wprowadzenia: 2010-03-10 16:54:57
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót