Komunikaty i obwieszczenia

 Wierzbica 2010.01.22
R.G.I.-7331/4/CP/2008


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.)zawiadamiam strony postępowaniaże tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na BUDOWIE BOKSÓW GARAŻOWYCH Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO-SANITARNYM DLA OSP-WIERZBICA NA DZIAŁKACH NR 1073/2, 1074 i 1075 ORAZ BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NA DZ. NR 681 W WIERZBICY i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

Z możliwości wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów można skorzystać w terminie 7 dni , licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-01-22 19:54:31.
Data wprowadzenia: 2010-01-22 19:54:31
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót