bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

2018
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2017 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na wykonanie
zadań publicznych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 11:44:17.
Zarządzenia Nr 2/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2017 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 11:49:09.
Zarządzenia Nr 3/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dla Urzędu Gminy Wierzbica na
2018 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 11:50:34.
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 11:59:33.
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji
i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w
Wierzbicy, na którą składa się: 1. Polityka
bezpieczeństwa informacji, 2. Instrukcja
zarządzania systemem informatycznym
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:05:53.
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w
roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:08:18.
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wierzbica na rok szkolny
2018/2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:09:58.
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia
kredytu krótkoterminowego na pokrycie
przejściowego deficytu budżetu Gminy Wierzbica w
roku 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:12:28.
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 07.02.2018 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży lokalu mieszkalnego
położonego w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:14:44.
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie powołania
Komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert
złożonych w otwartych konkursach ofert na
realizację zdań publicznych w 2018 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:16:16.
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w
Wierzbicy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - Struktura zatrudnienia

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:17:52.
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: ustalenia
zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy
w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:20:10.
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu ustnym
ograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkaniowego nr
13 położonego w Wierzbicy przy ul. Ignacego
Krasickiego 27 stanowiącego własność Gminy
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:21:22.
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:23:20.
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:24:31.
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie
Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:25:26.
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 marca 2018 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. . „Budowa niekomercyjnej
infrastruktury rekreacyjnej: placów zabaw w
miejscowościach Łączany, Wierzbica, Dąbrówka
Warszawska, Polany, oraz siłowni na powietrzu w
miejscowościach Łączany, Ruda Wielka, Zalesice
w Gminie Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:26:39.
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: "Wymiana pokrycia
dachowego wraz z naprawą konstrukcji dachu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:28:09.
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany
Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:29:10.
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22.03.2018 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży działek budowlanych
położonych w Wierzbicy oraz w Suliszce
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:30:08.
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26.03.2018 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży lokalu mieszkaniowego
nr 13 położonego w Wierzbicy ul. Ignacego
Krasickiego 27
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:31:14.
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017
rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:32:22.
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zamian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:34:39.
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:35:47.
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: "Wymiana pokrycia
dachowego wraz z naprawą konstrukcji dachu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach w Gminie
Wierzbica"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:36:52.
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:38:12.
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania
komisji ds. odbioru zadania pn. "Poprawa
efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:39:07.
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:40:01.
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:40:54.
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do realizacji zamówienia publicznego
pod nazwą: "Modernizacja zasilania budynków
użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:42:19.
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Gminnego Przedszkola Publicznego w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:43:24.
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24.05.2018 w sprawie powołania komisji ds.
odbioru końcowego zadania pod nazwą
„Przebudowa dróg gminnych ul. Głowackiego i
Batalionów Chłopskich w Wierzbicy – cz. I”.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:44:28.
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia
rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:45:26.
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:47:02.
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:49:19.
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08 czerwca 2018 roku w sprawie powołania
komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: "Wymiana
pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji
dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach w
gminie Wierzbica"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:50:29.
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08 czerwca 2018 roku w sprawie powołania
komisji ds. odbioru zdania pod nazwą:
"Modernizacja zasilania budynków użyteczności
publicznej w Gminie Wierzbica"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:51:31.
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia
maksymalnego wynagrodzenia kierowników i
zastępców kierowników jednostek organizacyjnych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:54:02.
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach

Ogłoszenie o konkursie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:59:48.
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego
Przedszkola Publicznego w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:03:56.
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działki
oznaczonej nr 241/60
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:05:22.
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na
wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze
stanowisko urzędnicze kierownik Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:06:31.
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie obniżenia
ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze
ewidencyjnym 241/60 położonej w Rzeczkowie
stanowiącej użytkowanie wieczyste Gminy
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:09:18.
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica
Kolonia”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:10:46.
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:11:50.
Zarządzenie Nr 47/208 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29.06.2018 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży lokalu mieszkalnego
położonego w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:12:48.
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12.07.2018 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy
za 2017 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:13:50.
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12.07.2018 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy za
2017 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:15:01.
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12.07.2018 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wierzbicy za 2017 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:15:57.
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:16:58.
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie Punktu
Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza oraz
ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy do spraw
HNS
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:17:58.
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica
Kolonia”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:18:56.
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:20:30.
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:22:28.
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 lipca 2018 w sprawie skrócenia czasu
pracy pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy na
okres upałów
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:23:28.
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:24:46.
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:26:14.
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie odwołania
zarządzenia 57/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:27:31.
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: "Modernizacja obiektu
sportowego w miejscowości Ruda Wielka"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 15:39:01.
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 15:40:06.
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 15:41:33.
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 15:42:25.
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 15:43:11.
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Zaciągnięcie kredytu
długoterminowego na kwotę 2 100 000,00 zł. z
przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w roku
budżetowym 2018 oraz spłatę zobowiązań z lat
ubiegłych z tytułu zaciągniętego kredytu”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 15:43:59.
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20.08.2018 w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży działki oznaczonej nr
241/60
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 15:45:09.
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy, kształtowania się wieloletniej
prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji
wykonania planu finansowego instytucji kultury i
zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018
roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 15:47:08.
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji Statutów Sołectw z
terenu Gminy Wierzbica

Projekt Uchwały Rady Gminy Wierzbica - Treść Statutu

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Błędów

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Dąbrówka Warszawska

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Łączany

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Podgórki

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Polany Kolonia

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Polany

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Pomorzany Kolonia

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Pomorzany

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Ruda Wielka

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Rzeczków

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Stanisławów

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Suliszka

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Wierzbica Kolonia

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Wierzbica

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Zalesice Kolonia

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Zalesice

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 15:49:05.
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia
Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w
Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:05:54.
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:07:57.
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:09:17.
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:10:13.
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 września 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: "Modernizacja obiektu
sportowego w miejscowości Ruda Wielka w Gminie
Wierzbica"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:11:05.
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmiany
składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:11:54.
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10.09.2018 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży działki budowlanej
położonej w Rudzie Wielkiej oznaczonej numerem
ewidencyjnym 550/6
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:14:07.
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 września 2018 roku w sprawie powołania
komisji ds. wyceny dróg gminnych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:15:06.
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:15:51.
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:16:42.
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19.09.2018 roku w sprawie ustalenia wartości
gruntów zajętych pod drogi gminne
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:17:28.
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 września 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: "Zmiana sposobu
użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na
Przedszkole Publiczne w Wierzbicy - Etap I"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:18:12.
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 września 2018 roku w sprawie odwołania
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w
imieniu Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:19:08.
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:19:54.
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 września 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia:
"Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku gminnego przedszkola
publicznego na gminny żłobek w Wierzbicy wraz z
budową zbiornika podziemnego na gaz płynny o
pojemności 4850l i przyłączem oraz budową
wewnętrznej instalacji gazowej"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:20:31.
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:21:11.
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:22:05.
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 3 października 2018 roku w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia
postępowania przetargowego na udzielenie
zamówienia publicznego pn. "Budowa łącznika
pomiędzy budynkami Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wierzbicy" w trybie zaprojektuj i wybuduj
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:22:43.
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 03.10.2018 r. w sprawie ustalenia wartości
dróg gminnych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:23:33.
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 października 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:24:19.
Zrządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 października 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej na rok
2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:25:00.
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 października 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:25:49.
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 października 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej na rok
2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:26:32.
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 października 2018 roku w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Odbieranie, zagospodarowanie
odpadów oraz prowadzenie punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie
Gminy Wierzbica”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:27:18.
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 października 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:28:04.
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 listopada 2018 roku w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia kontroli firm w
zakresie spełniania wymagań o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:28:57.
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 05 listopada 2018 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Budowa łącznika pomiędzy
budynkami Publicznej Szkoły Podstawowej w
Wierzbicy” w trybie zaprojektuj i wybuduj
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:30:04.
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie powołania
komisji ds. odbioru zadania: "Modernizacja obiektu
sportowego w miejscowości Ruda Wielka w Gminie
Wierzbica"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:31:13.
Zarządzenie Nr 100/2018 z dnia 15 listopada 2018
roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu Gminy Wierzbica na
rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:31:57.
Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:32:40.
Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia
projektu planu finansowego dla Urzędu Gminy w
Wierzbicy na 2019 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:33:44.
Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postępowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. "Odbieranie, zagospodarowanie
odpadów oraz prowadzenie punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenia
Gminy Wierzbica"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:34:33.
Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Zarządzenie 104.2018.pdf

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:36:08.
Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:36:52.
Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej dla
Gminy Wierzbica wraz z jednostkami
organizacyjnymi”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:37:38.
Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie ustanowienia
dla pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy dnia
wolnego od pracy i ustalenia terminu jego
odpracowania
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:38:29.
Zarządzenie Nr 108/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:39:27.
Zarządzenie Nr 109/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 grudnia 2018 w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne
stanowisko urzędnicze – stanowisko do spraw
księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:40:52.
Zarządzenie Nr 110/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów oraz prowadzenie punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie
Gminy Wierzbica”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:41:51.
Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:42:45.
Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:43:36.
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postępowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. "Zakup biletów miesięcznych dla
uczniów szkół z terenu gminy Wierzbica
korzystających z dojazdów komunikacją
regularną w 2019 roku"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:44:33.
Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia
obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:45:39.
Zarządzenie Nr 115/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie: pełnej
inwentaryzacji składników majątkowych

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:47:31 | Data modyfikacji: 2023-11-09 16:52:30.

Zobacz:
 2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  2022 .  2023 . 
Data wprowadzenia: 2023-11-09 16:47:31
Data modyfikacji: 2023-11-09 16:52:30
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl