2016

Zarządzenie Nr 121/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu
finansowego wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 07:59:10.
Zarządzenie Nr 120/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 07:57:51.
Zarządzenie Nr 119/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad
udzielania zamówień publicznych, do których nie
stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych
na podstawia art. 4 pkt 8
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:00:45.
Zarządzenie Nr 118/2016 Wójta Gminy Wierzbica
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:00:02.
Zarządzenie Nr 117/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28.12.2016 roku w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w
imieniu Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 10:36:01.
Zarządzenie Nr 116/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie błędu
pisarskiego w Zarządzeniu Nr 103/2016 Wójta
Gminy Wierzbica z dnia 1 grudnia 2016 roku, w
sprawie przekazania GOPS w Wierzbicy pomieszczeń
do korzystania
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 10:33:37.
Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Wierzbica
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 10:32:12.
Zarządzenie Nr 114/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 10:31:10.
Zarządzenie Nr 113/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postępowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. "Doposażenie pracowni szkolnych w
ramach projektu Moim Celem Moja Przyszłość"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 10:29:20.
Zarządzenie Nr 112/2016 Wójt Gminy Wierzbica z
dnia 112/2016 Wójta Gmina Wierzbica z dnia 21
grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia postępowania przetargowego na
udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dowóz
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wierzbica
do szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów
specjalnych w Wierzbicy w 2017 roku"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 10:26:25.
Zarządzenie Nr 111/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postępowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. "Zakup biletów miesięcznych dla
uczniów szkół z terenu gminy Wierzbica
korzystających z dojazdów komunikacją
regularną w 2017 roku"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:40:37.
Zarządzenie Nr 110/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:37:56.
Zarządzenie Nr 109/2016 Wójta Gminy Wierzbicy z
dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:33:56.
Zarządzenie Nr 108/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-16 07:53:31.
Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie powołania
komisji odbioru końcowego zadania pn.
„ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY NA
PRZEDSZKOLE W MIEJSCOWOŚCI POLANY”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-16 07:41:27.
Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia
nauczyciela zastępującego Dyrektora Gminnego
Przedszkola Publicznego w Rudzie Wielkiej podczas
jego nieobecności
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-16 07:40:11 | Data modyfikacji: 2016-12-30 10:22:33.
Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 grudnia 20116 roku w sprawie zmiany planu
finansowego wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-16 07:39:31.
Zarządzenie Nr 104/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-16 07:38:13.
Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie przekazania
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wierzbicy
pomieszczeń do korzystania
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-16 07:37:26 | Data modyfikacji: 2016-12-30 10:14:05.
Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji
rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:58:08.
Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na
wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków
i opłat w Urzędzie Gminy w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-05 13:58:50.
Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-05 13:55:27.
Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-05 13:54:17.
Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej dla
potrzeb Gminy Wierzbica w roku 2017”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-01 10:29:23.
Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 listopada 2016 w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-01 10:27:23.
Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-01 10:22:50.
Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia
projektu planu finansowego dla Urzędu Gminy
Wierzbica na 2017 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-01 10:17:04.
Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-01 10:14:38.
Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy
Wierzbica na rok 2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-01 10:10:26.
Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia kontroli firmy
Tonsmeier Wschód Sp. z o. o. , ul. Wrocławska 3,
26-600 Radom w zakresie spełniania wymagań
określonych w art. 9d ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.
250) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.
U. z 2013r., poz. 122)
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-01 10:03:27.
Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie
przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Wierzbica na 2017 rok oraz projektu
Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017 - 2026
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-01 10:00:41 | Data modyfikacji: 2016-12-30 08:41:35.
Zarządzenie Nr 90/2016 Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie powołania komisji odbioru końcowego
zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku
szkoły na przedszkole w miejscowości Polany"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-01 09:57:22 | Data modyfikacji: 2016-12-30 10:12:11.
Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 07 listopada 2016 roku w sprawie powołania
komisji ds. odbioru zadania pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w
Wierzbicy (starodroże drogi wojewódzkiej nr 727)
na odcinku o długości 1650 mb od km 1+650, nr
ew. działki 271/1, obr. Rzeczków”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-18 07:54:05.
Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 07 listopada 2016 roku w sprawie powołania
komisji ds. odbioru zadania pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w
miejscowości Ruda Wielka na odcinku o długości
448,24 m”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-10 14:53:42.
Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyznaczenia
nauczyciela zastępującego Dyrektora Gminnego
Przedszkola Publicznego im. J. Brzechwy w
Wierzbicy podczas jego nieobecności
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 21:29:22.
Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu
Lokalnego Programu Rewitalizacji
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-04 07:49:34.
Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Wierzbica
(Zastrzeżone)
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-04 07:46:11.
Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 października 2016 roku w sprawie w
sprawie zmiany planu finansowego dochodów i
wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-31 08:30:47.
Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 października 2016 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy
Wierzbica na rok 2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-31 08:28:52 | Data modyfikacji: 2016-10-31 08:31:21.
Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmiany
planu finansowego dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-20 09:06:16.
Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy z dnia 17
października 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-20 09:04:56 | Data modyfikacji: 2016-10-20 09:07:15.
Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 października 2016 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy
Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017

Treść zarządzenia

Program współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-10 14:12:16.
Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Wierzbica
powołania komisji rekrutacyjnej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-10 14:11:18 | Data modyfikacji: 2016-10-10 15:25:14.
Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-10 09:44:28 | Data modyfikacji: 2016-10-11 10:29:10.
Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 września 2016 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy
Wierzbica na rok 2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-10 09:39:12.
Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-27 13:03:17.
Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 września 2016 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na
wolne stanowisko urzędnicze informatyk w
Urzędzie Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-27 13:00:49 | Data modyfikacji: 2016-09-27 13:04:19.
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 września 2016 w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-27 12:59:15.
Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-27 12:54:38.
Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 09.09.2016 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych o
wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w
art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień
publicznych

Treść zarządzenia

Regulamin do Zarządzenia Nr 72/2016

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-09 14:35:18.
Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 09.09.2016 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-09 13:47:49.
Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-02 13:23:34 | Data modyfikacji: 2016-09-05 09:00:09.
Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-02 13:22:27 | Data modyfikacji: 2016-09-05 08:57:53.
Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie skrócenia
czasu pracy Urzędu Gminy w Wierzbicy w dniu 26
sierpnia 2016 roku za ekwiwalentnym odpracowaniem
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-02 13:21:12 | Data modyfikacji: 2016-09-05 08:57:37.
Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Wierzbica
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-02 13:19:31.
Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-02 13:18:46.
Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-02 13:17:42 | Data modyfikacji: 2016-09-05 09:00:01.
Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gmina Wierzbica z
dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji
wykonania planu finansowego instytucji kultury i
zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016
roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-02 13:17:07 | Data modyfikacji: 2016-12-30 08:36:17.
Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania
Zespołu Koordynującego opracowanie Lokalnego
Programu Rewitalizacji
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-17 17:55:03.
Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-17 17:53:17 | Data modyfikacji: 2016-08-23 08:56:36.
Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-17 17:52:58 | Data modyfikacji: 2016-08-23 08:55:27.
Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08.08.2016 w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego w dniu 16.08.2016 na
zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej w miejscowości Wierzbica, ul. Górna
na odcinku o długości 649,00 m”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-16 12:54:25.
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08.08.2016 w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego w dniu 16.08.2016 na
zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej w miejscowości Wierzbica, ul.
Piaskowa na odcinku o długości 656,31 m”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-16 12:51:54 | Data modyfikacji: 2016-08-16 12:54:56.
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08.08.2016 w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego w dniu 16.08.2016 na
zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej w miejscowości Ruda Wielka na
odcinku o długości 448,24 m”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-16 12:50:18.
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08.08.2016 w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego w dniu 08.08.2016 na
zadanie pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-16 12:46:57.
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-16 12:43:44.
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Wierzbica
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-16 12:39:29.
Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-18 13:54:19.
Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-18 13:53:07.
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie powołania
Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie „przetargu nieograniczonego” w dniu
15.07.2016 r. na zadania pn. „Przebudowa drogi
gminnej wewnętrznej w Wierzbicy (starodroże
drogi wojewódz. nr 727) na odcinku o długości
1650 mb od km 1+650, nr ew. działki 271/1, obr.
Rzeczków”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-13 00:19:24.
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-13 00:15:13.
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-13 00:13:48.
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wierzbicy za 2015 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:41:35.
Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy za
2015 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:39:31.
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy
za 2015 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:38:00.
Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:36:52.
Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 czerwca 2016 w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:35:40.
Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:34:24.
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zasad
organizacji dyżuru wakacyjnego w 2016 roku dla
gminnych przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:33:08 | Data modyfikacji: 2016-07-08 11:45:28.
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie powołania
Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
budynku wspólnoty mieszkaniowej w Wierzbicy przy
ul. J. Krasickiego 14
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:31:36 | Data modyfikacji: 2016-07-08 14:28:29.
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17.06.2016 w sprawie powołania Komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
„przetargu nieograniczonego” w dniu
17.06.2016 r. na zadania pn. „Dostawa oleju
opalowego lekkiego”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:28:52 | Data modyfikacji: 2016-07-08 11:29:02.
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na
wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-28 14:24:11 | Data modyfikacji: 2016-06-28 14:25:20.
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-28 13:43:47 | Data modyfikacji: 2016-06-28 14:27:19.
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-07 14:24:35.
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-30 14:40:19 | Data modyfikacji: 2016-06-07 14:23:42.
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23.05.2016 roku w sprawie powołania Komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
„przetargu nieograniczonego” w dniu 23.05.2016
r. na zadanie pn. „Udzielenie kredytu
konsolidacyjnego w wysokości 3 489 969,00 zł. z
przeznaczeniem na spłatę kredytów
zaciągniętych w latach ubiegłych”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-30 14:36:29.
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18.05.2016 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży działek położonych w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-30 14:33:19.
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 14:35:41.
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 14:34:34.
Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 maja 2016 roku w sprawie ustalenia
dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2016 roku dla
pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 14:32:59 | Data modyfikacji: 2016-05-18 14:33:41.
Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Wierzbica
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 14:32:03.
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 14:30:54.
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 14:27:18.
Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26.04.2016 roku w sprawie w sprawie zmiany
planu finansowego dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-28 14:53:32 | Data modyfikacji: 2016-04-28 14:54:33.
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26.04.2016 w sprawie w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na
rok 2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-28 14:49:15 | Data modyfikacji: 2016-05-04 09:47:35.
Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-21 13:40:33.
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia
Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-20 07:38:55.
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-14 08:18:24.
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na
rok 2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-14 08:17:28 | Data modyfikacji: 2016-04-21 07:45:05.
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
pracownika Urzędu Gminy Wierzbica z zakresu
służby przygotowawczej.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-14 08:15:04.
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych
osobowych w Urzędzie Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-08 08:18:14.
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2016-2026.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-08 08:09:26 | Data modyfikacji: 2016-04-08 08:10:17.
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia
zasad i trybu zarządzania ryzykiem w Urzędzie
Gminy w Wierzbicy

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-05 12:25:41 | Data modyfikacji: 2016-04-05 12:26:13.
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia
zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w
Wierzbicy oraz gminnych jednostkach
organizacyjnych

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-05 12:20:26.
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-04 23:17:45.
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-04 23:16:09 | Data modyfikacji: 2016-04-04 23:32:37.
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 marca 2016 w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015
rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-04 23:14:16 | Data modyfikacji: 2016-07-19 12:20:10.
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2.03.2016 w sprawie zmiany planu finansowego
dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-04 23:10:04.
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-04 23:08:16.
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 marca 2016 roku w sprawie powołania
Komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert
złożonych w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych w 2016 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-02 14:12:19.
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie
w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej
Komisji Mieszkaniowej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-26 13:58:02.
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie utraty mocy
obowiązującego zarządzenia w sprawie powołania
i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-26 13:54:52.
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie określenia
trybu i zasad działania Komisji konkursowych do
prowadzenia otwartych konkursów ofert
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-10 15:00:39 | Data modyfikacji: 2016-02-10 15:01:03.
Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie zmian planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-09 12:12:53 | Data modyfikacji: 2016-02-09 12:30:29.
Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2016
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-09 12:09:23 | Data modyfikacji: 2016-02-09 12:29:50.
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dla Urzędu Gminy w Wierzbicy na
2016 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-09 11:43:37 | Data modyfikacji: 2016-02-09 12:28:39.
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-09 11:41:35 | Data modyfikacji: 2016-02-09 12:15:39.
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczania udzielonych w 2015 roku z
budżetu gminy dotacji celowych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-09 11:38:14.
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w
roku szkolnym 2016/2017 do publicznych szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym
jest Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 15:33:43.
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w
roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wierzbica

Treść zarządzenia

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 11:13:51.
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie powołania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 11:10:58.
Data wprowadzenia: 2016-02-01 11:10:58
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski