2023

ZARZĄDZENIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
„Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z
wymianą pieców na olejowo gazowe
zaopatrujących w ciepło budynki wielorodzinne w
Wierzbicy przy ul. Żeromskiego 34 i Sienkiewicza
32”.
 Zarządzenie Nr 1/2023

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-10-26 12:56:33 | Data modyfikacji: 2023-11-09 09:32:41.
ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia
minimalnej stawki czynszu dzierżawnego dla
nieruchomości rolnych, usługowych i
przemysłowych będących własnością Gminy
Wierzbica

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 09:42:49.
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Gminnego
Żłobka w Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 11:14:10.
ZARZĄDZENIE NR 4/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie powołania i
funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 11:16:30.
ZARZĄDZENIE NR 5/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany
projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na
2023 rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 11:18:51.
ZARZĄDZENIE NR 6/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia
upoważnienia do prowadzenia postępowań w
sprawach dotyczących refundacji podatku VAT, w
tym do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć
oraz decyzji

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 11:28:02.
ZARZĄDZENIE NR 7/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie nadzoru nad
realizacją praw i obowiązków opiekunów
tymczasowych ustanowionych w związku z konfliktem
na terytorium Ukrainy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 11:52:39.
ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz
dom klas I publicznych szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:18:37.
ZARZĄDZENIE NR 9/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie określenia
formy przekazywania sprawozdań budżetowych i
finansowych oraz sprawozdań w zakresie operacji
finansowych przez dyrektorów/kierowników
jednostek organizacyjnych Gminy Wierzbica

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:39:53.
ZARZĄDZENIE NR 10/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia planu
wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych

Treść zarządzenia

Plan

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:41:38.
ZARZĄDZENIE NR 11/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 9 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na wolne stanowisko kierownicze
urzędnicze Dyrektora Gminnego Żłobka w
Wierzbicy

Treść zarządzenia

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:43:56.
ZARZĄDZENIE NR 12/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 10 marca 2023 roku w sprawie planów
finansowych zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami Gminie Wierzbica na
rok 2023

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:47:46.
ZARZĄDZENIE NR 13/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 10 marca 2023 roku w sprawie powołania
Komisji Socjalnej

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:50:04.
ZARZĄDZENIE NR 14/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 10 marca 2023 roku w sprawie ustalenia planu
finansowego Urzędu Gminy Wierzbica na 2023 rok

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 12:52:03.
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 10 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:16:11.
ZARZĄDZENIE NR 16/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 10 marca 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2023

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:18:52.
ZARZĄDZENIE NR 17/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 10 marca 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:21:17.
ZARZĄDZENIE NR 18/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 10 marca 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:25:00.
ZARZĄDZENIE NR 19/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 10 marca 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2023

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:27:29.
ZARZĄDZENIE NR 20/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 10 marca 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2023

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:30:09.
ZARZĄDZENIE NR 21/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 10 marca 2023 roku w sprawie zmiany
zarządzenia nr 14/2023 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10.03.2023 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego Urzędu Gminy Wierzbica na 2023 rok

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 14:13:36.
ZARZĄDZENIE NR 22/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29 marca 2023 roku w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia
Gminy oraz sprawozdań z wykonania planów
finansowych instytucji kultury i zakładu opieki
zdrowotnej

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 14:32:43.
ZARZĄDZENIE NR 23/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 31 marca 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 14:35:06.
ZARZĄDZENIE NR 24/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 31 marca 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 14:37:32.
ZARZĄDZENIE NR 25/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 31 marca 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 14:38:58.
ZARZĄDZENIE NR 26/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 31 marca 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2023

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 14:42:05 | Data modyfikacji: 2023-11-09 14:56:33.
ZARZĄDZENIE NR 27/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 31 marca 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 15:01:26.
ZARZĄDZENIE NR 28/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 31 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 15:07:25.
ZARZĄDZENIE NR 29/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 31 marca 2023 roku w sprawie przekazania
upoważnienia, kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica, do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostek i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 15:14:50.
ZARZĄDZENIE NR 31/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Żłobka w
Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 15:16:56.
ZARZĄDZENIE NR 32/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-09 15:19:15.
ZARZĄDZENIE NR 33/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 07:46:58.
ZARZĄDZENIE NR 34/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 07:49:44.
ZARZĄDZENIE NR 35/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 07:51:42.
ZARZĄDZENIE NR 36/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 07:53:24 | Data modyfikacji: 2023-11-10 07:56:45.
ZARZĄDZENIE NR 37/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia
dnia 2 maja 2023 roku dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 07:56:16.
ZARZĄDZENIE NR 38/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 22/2023 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia
Gminy oraz sprawozdań z wykonania planów
finansowych instytucji kultury i zakładu opieki
zdrowotnej

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 07:59:24.
ZARZĄDZENIE NR 39/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 08:01:10.
ZARZĄDZENIE NR 40/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 08:16:12.
ZARZĄDZENIE NR 41/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 08:17:40.
ZARZĄDZENIE NR 42/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 8 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży działki budowlanej nr
172/18 położonej w Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 08:19:06.
ZARZĄDZENIE NR 43/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 8 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 08:54:35.
ZARZĄDZENIE NR 44/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 15 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 08:57:04.
ZARZĄDZENIE NR 45/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 22 maja 2023 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
„Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi woj. nr
727 ul. Kościuszki w Wierzbicy”

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 08:59:02.
ZARZĄDZENIE NR 46/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 23 maja 2023 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działki nr 613
położonej w Rudzie Wielkiej

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:00:40.
ZARZĄDZENIE NR 47/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 24 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:04:04.
ZARZĄDZENIE NR 48/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 24 maja 2023 roku w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze
środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:08:08.
ZARZĄDZENIE NR 49/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 24 maja 2023 roku w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze
środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:11:10.
ZARZĄDZENIE NR 50/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 25 maja 2023 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę i remont dróg gminnych na terenie
Gminy Wierzbica” wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego”

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:12:48.
ZARZĄDZENIE NR 51/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zarządzenie
wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa
Zalesice

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:37:06.
ZARZĄDZENIE Nr 52/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 26 maja 2023 roku w sprawie ustalenia dnia 9
czerwca 2023 roku dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:49:41.
ZARZĄDZENIE NR 53/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 26 maja 2023 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
„Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy
Kościuszki w Wierzbicy”

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:50:45.
ZARZĄDZENIE NR 54/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia
"Regulaminu określającego zasady i tryb
korzystania ze świetlic, remizo-świetlic oraz
sal szkoleniowo-wykładowych usytuowanych w
budynkach OSP położonych na terenie Gminy
Wierzbica"

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:53:45.
ZARZĄDZENIE NR 55/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2023

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:58:10.
ZARZĄDZENIE NR 56/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 10:22:50.
ZARZĄDZENIE NR 57/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 10:25:33.
ZARZĄDZENIE NR 58/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
"Przebudowa schodów zewnętrznych i wewnętrznych
w budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy"

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 10:28:28.
ZARZĄDZENIE NR 59/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia
Panu Piotrowi Pyrka - Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy
pełnomocnictwa do składania w imieniu Gminy
Wierzbica oświadczeń woli w zakresie realizacji
zadań w ramach programu "Korpus Wsparcia
Seniorów" na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 10:32:00.
ZARZĄDZENIE NR 60/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia
terminów przerw w pracy przedszkoli na terenie
Gminy Wierzbica w roku szkolnym 2022/2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 10:34:20.
ZARZĄDZENIE NR 61/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
"Budowa toru pumptrack i street workut z
dojściem, oświetleniem terenu oraz obiektami
małej architektury"

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 11:01:05.
ZARZĄDZENIE NR 62/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 11:10:06.
ZARZĄDZENIE NR 63/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 11:13:42.
ZARZĄDZENIE NR 64/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 11:16:36.
ZARZĄDZENIE NR 65/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 11:20:05.
ZARZĄDZENIE NR 66/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy za rok 2022

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 11:29:31.
ZARZĄDZENIE NR 67/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji
kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy
za rok 2022

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 11:32:21.
ZARZĄDZENIE NR 68/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji
kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy za
rok 2022

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 11:34:32.
ZARZĄDZENIE NR 69/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Wierzbicy za 2022 rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 11:36:38.
ZARZĄDZENIE NR 70/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie określenia
trybu załatwiania wniosków o zwrot opłaty
skarbowej

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 11:38:58.
ZARZĄDZENIE NR 71/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 07:58:01.
ZARZĄDZENIE NR 72/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 08:02:04.
ZARZĄDZENIE NR 74/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie powołąnia
Komisji Przetargowej do sprzedaży prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości ozn. nr
ewid. 241/58 stanowiącej własność Skarbu
Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym
Gminy Wierzbica

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 08:05:40.
ZARZĄDZENIE NR 75/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 08:10:40.
ZARZĄDZENIE NR 76/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 08:15:39.
ZARZĄDZENIE NR 77/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 08:19:27.
ZARZĄDZENIE NR 78/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie powołąnia
Komisji Przetargowej do sprzedaży działki
budowlanej nr 172/18 położonej w Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 08:30:13.
ZARZĄDZENIE NR 79/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia dnia
14 sierpnia 2023 roku dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 08:33:15.
ZARZĄDZENIE NR 81/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 09:00:49.
ZARZĄDZENIE NR 82/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 09:03:38.
ZARZĄDZENIE NR 83/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 09:17:24.
ZARZĄDZENIE NR 84/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 09:19:50.
ZARZĄDZENIE NR 85/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 09:21:19.
ZARZĄDZENIE NR 86/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie skrócenia
czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy
w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 09:23:08.
ZARZĄDZENIE NR 87/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 10:35:52.
ZARZĄDZENIE NR 88/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 10:37:07.
ZARZĄDZENIE NR 89/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 10:38:58.
ZARZĄDZENIE NR 90/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli
stanu placów zabaw i siłowni zewnętrznych

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 10:42:11.
ZARZĄDZENIE NR 91/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 10:45:16.
ZARZĄDZENIE NR 92/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 11:06:01.
ZARZĄDZENIE NR 93/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zasad
przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji
z budżetu gminy dla samorządowego zakładu
budżetowego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 11:09:13.
ZARZĄDZENIE NR 94/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA w
sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 11:56:39.
ZARZĄDZENIE NR 95/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 12:02:59.
ZARZĄDZENIE NR 96/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 13 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 12:25:21.
ZARZĄDZENIE NR 97/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 14 września 2023 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Budowa
świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie
Zalesice - Kolonia

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 12:30:52.
ZARZĄDZENIE NR 98/100 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 18 września 2023 roku w sprawie
upoważnienia dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Polanach do odbioru
komputerów przenośnych typu laptop i podpisania
protokołu odbioru końcowego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 12:42:39.
ZARZĄDZENIE NR 99/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 18 września 2023 roku w sprawie
upoważnienia dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wierzbicy do odbioru komputerów
przenośnych typu laptop i podpisania protokołu
odbioru końcowego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 12:56:20.
ZARZĄDZENIE NR 100/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 18 września 223 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie
Wielkiej do odbioru komputerów przenośnych typu
laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 12:59:30.
ZARZĄDZENIE NR 101/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 18 września 2023 roku w sprawie
upoważnienia dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Łączanach do odbioru
komputerów przenośnych typu laptop i podpisania
protokołu odbioru końcowego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 13:02:15.
ZARZĄDZENIE NR 102/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 18 września 2023 roku w sprawie
upoważnienia dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej do odbioru
komputerów przenośnych typu laptop i podpisania
protokołu odbioru końcowego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 13:05:12.
ZARZĄDZENIE NR 103/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 19 września 2023 roku w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie
Wierzbica

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 13:07:25.
ZARZĄDZENIE NR 104/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 20 września 2023 roku w sprawie ustalenia
średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w
Gminie Wierzbica

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 13:54:29.
ZARZĄDZENIE NR 105/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 20 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 13:57:30.
ZARZĄDZENIE NR 106/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 20 września 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 14:00:14.
ZARZĄDZENIE NR 107/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 25 września 2023 roku w sprawie wytycznych
do opracowania i sporządzania projektu uchwały
budżetowej na rok 2024

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 14:06:08.
ZARZĄDZENIE NR 108/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 14:10:06.
ZARZĄDZENIE NR 109/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 27 września 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 14:13:16.
ZARZĄDZENIE NR 110/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 28 września 2023 roku w sprawie
upoważnienia do wprowadzania danych i informacji
do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 14:41:27.
ZARZĄDZENIE NR 111/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 28 września 2023 roku w sprawie
upoważnienia pracowników do wprowadzania danych
i informacji do centralnej ewidencji emisyjności
budynków

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 14:47:01.
ZARZĄDZENIE NR 112/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 28 września 2023 roku w sprawie uchylenia
zarządzenia nr 108/2023 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 15:06:00.
ZARZĄDZENIE NR 113/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2023-2028

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 07:37:15.
ZARZĄDZENIE NR 114/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 28 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 07:52:20.
ZARZĄDZENIE NR 115/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 12 października 2023 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 07:54:05.
ZARZĄDZENIE NR 116/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 12 października 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 08:04:43.
ZARZĄDZENIE NR 117/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 12 października 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 08:08:24.
ZARZĄDZENIE NR 118/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICY z
dnia 20 października 2023 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 08:11:07.
ZARZĄDZENIE NR 119/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 20 października 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 08:19:30.
ZARZĄDZENIE NR 120/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 23 października 2023 roku w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy
Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 08:24:17.
ZARZĄDZENIE NR 121/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 25 października 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałąania COVID-19
na 2023 rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 08:28:13.
ZARZĄDZENIE NR 122/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 30 października 2023 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy
Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2024

Treść zarządzenia

Projekt programu

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-10-30 10:15:00.
ZARZĄDZENIE NR 123/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 30 października 2023 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 08:32:50.
Zarządzenie Nr 124/2023 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia pn.
"Modernizacja Samochodu Pożarniczego STAR 266 dla
OSP Łączany
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-03 09:01:55.
ZARZĄDZENIE NR 125/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 8 listopada w sprawie powołania
Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w
Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 08:35:31.
ZARZĄDZENIE NR 126/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 08:40:06.
ZARZĄDZENIE NR 127/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 08:49:22.
ZARZĄDZENIE NR 128/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie
przedłożenia projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2024 - 2030

Treść zarządzenia

Treść projektu

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-12-21 08:22:33.
ZARZĄDZENIE NR 129/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie
przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy
Wierzbica na 2024 rok

Treść zarządzenia

Treść projektu

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Tabela nr 4

Tabela nr 5

Tabela nr 6

Tabela nr 7

Tabela nr 8

Tabela nr 9

Tabela nr 10

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Wykonanie planu dochodów za III kw. 2023 r.

Wykonanie planu wydatków za III kw. 2023 r.

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2023-12-21 08:28:00.
ZARZĄDZENIE NR 131/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 08:52:51.
ZARZĄDZENIE NR 132/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie powołąnia
Komisji Przetargowej do sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Wierzbica, usytuowanych w Wierzbicy przy ul.
Ignacego Krasickiego 28/18, ul. Ignacego
Krasickiego 14/6 i ul. Kochanowskiego 10/1

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 08:56:20.
ZARZĄDZENIE NR 133/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 08:58:56.
ZARZĄDZENIE NR 134/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:01:21.
ZARZĄDZENIE NR 135/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:03:50.
ZARZĄDZENIE NR 136/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:06:14.
ZARZĄDZENIE NR 137/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:10:01.
ZARZĄDZENIE NR 138/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:11:33.
ZARZĄDZENIE NR 139/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:13:10.
ZARZĄDZENIE NR 140/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:14:31.
ZARZĄDZENIE NR 141/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:15:50.
ZARZĄDZENIE NR 142/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:18:11.
ZARZĄDZENIE NR 143/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:20:23.
ZARZĄDZENIE NR 144/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:33:21.
ZARZĄDZENIE NR 145/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:35:47.
ZARZĄDZENIE NR 146/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:38:40.
ZARZĄDZENIE NR 147/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:40:49.
ZARZĄDZENIE NR 148/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:42:24.
ZARZĄDZENIE NR 149/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2023

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:46:59.
ZARZĄDZENIE NR 150/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:49:30.
ZARZĄDZENIE NR 151/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany
zarządzenia dotyczącego powołania Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wierzbica

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:51:36.
Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:51:36
Opublikowane przez: Maciej Kotowski