2013

Zarządzenie Nr 76/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2013 roku z
budżetu gminy dotacji celowych.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-03 16:36:42.
Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 grudnia 2013 roku w
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-03 16:29:10 | Data modyfikacji: 2014-02-03 16:32:20.
Zarządzenie Nr 74/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2013 .

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-22 16:43:54.
Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2013

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-22 16:38:07.
Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: zasad
sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-22 16:35:27.
Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów
według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-22 15:43:32.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 70/2013 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 16.12.2013 r.
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-15 17:12:15 | Data modyfikacji: 2014-01-15 17:13:41.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 69/2013 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 13.12.2013 r.
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-15 17:10:31.
Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-15 16:47:43 | Data modyfikacji: 2014-01-15 16:53:23.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 67 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie:
obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
stanowiących własność lub użytkowanie
wieczyste Gminy Wierzbica przeznaczonych do
sprzedaży w drodze przetargu
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-15 16:38:21.
ZARZĄDZENIE NR 66/2013 z dnia 02.12.2013 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działek
położonych w Wierzbicy i Rzeczkowie.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-15 16:20:14.
Z a r z ą d z e n i e Nr  65 / 2013 W ó j t
a  G m i n y  W i e r z b i c a z dnia 2 grudnia
2013 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-15 16:15:00.
Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-17 11:57:43.
ZARZĄDZENIE Nr 63/2013 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29 listopada 2013 w sprawie: powołania
„Komisji Konkursowej” do przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego na stanowiska:
Kierownika projektu,Asystent ds. finansowych.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-02 14:26:25.
ZARZĄDZENIE Nr 62/2013 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29 listopada 2013 w sprawie: Regulaminu
naboru na stanowiska:  Kierownika
projektu, Asystenta ds. finansowych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-02 14:23:15.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 61/1/2013 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 28.11.2013 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-02 14:15:35.
Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-02 14:07:33.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 60/2013 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 26.11.2013 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-02 14:04:33 | Data modyfikacji: 2013-12-02 14:09:06.
ZARZĄDZENIE Nr 59/2013 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie: ustalenia
projektów planów finansowych dla jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica na 2014 rok.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-02 13:01:13.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 58/2013 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 20.11.2013 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-02 12:56:31.
Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie:
przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Wierzbica na 2014 r oraz projektu Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014 - 2019.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-02 12:50:09.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 56/2013 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 08.11.2013 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-28 17:30:31.
Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 października 2013 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013
.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-28 16:40:09.
Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 października 2013 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-27 18:20:57.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 53/2013 WÓJTA GMINY
WIERZBICA Z DNIA 16.10.2013 R.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-22 12:02:54.
Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 września 2013 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013
.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-14 16:47:31.
Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 września 2013 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2013

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-25 14:33:46.
Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 września 2013 roku w sprawie: zmiany
Zarządzenia własnego Nr 48/2013 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 18 września 2013r. w sprawie
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2013 .
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-25 14:31:15.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 49/2013 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 18.09.2013 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-18 17:25:25.
Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 09 września 2013 roku

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-16 14:47:21.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 47/2013 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 06.09.2013 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-06 11:00:32.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 46/2013 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 03.09.2013 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-04 17:35:15.
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2013

Załącznik 1

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-04 15:18:10.
Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie: przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania
planu finansowego instytucji kultury i zakładu
opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-03 11:45:19.
Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013
.

Załącznik 1

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-03 11:41:23.
Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2013 .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-03 11:15:45.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 41/2013 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 30.07.2013 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-03 11:08:13.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 40/2013 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 29.07.2013 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-03 11:06:31.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 39/2013 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 18
lipca 2013 roku w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-03 10:59:01.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2013 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 18
lipca 2013 roku. w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-03 10:56:52.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 37/2013 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 18 lipca
2013 roku w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-03 10:54:29.
Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2013

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:55:56.
ZARZĄDZENIE Nr 35/2013 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 5 lipca 2013r. w sprawie: powołania Komisji
do spraw rozpatrywania wniosków sołectw
dotyczących przeznaczenia środków funduszu
sołeckiego.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-08-23 13:15:46.
ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie: procedur
wykorzystywania środków funduszu sołeckiego.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-08-23 13:10:31.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 33/2013 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 05.07.2013 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-08-23 12:20:06.
ZARZĄDZENIE Nr 32/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 05.07.2013 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-25 13:49:58.
Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2013 .

Załącznik 1

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-25 13:42:14 | Data modyfikacji: 2013-07-25 13:43:21.
Zarządzenie Nr 31/1/2013 Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013
.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-25 13:27:42.
Z a r z ą d z e n i e Nr 30/2013 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 28 czerwca 2013 roku W sprawie:
zatwierdzenia bilansu za 2012 rok.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-25 13:25:30.
Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy w Wierzbicy
z 21 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia
bilansu za 2012 rok.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-25 13:23:41.
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 28 czerwca 2013 roku. w sprawie:
zatwierdzenia bilansu za 2012 rok.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-25 13:22:07.
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2013 r.w sprawie: zmiany
Zarządzenia Nr 10/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012
rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Załącznik 1

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-23 13:39:45.
Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie: zasad
sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy
Wierzbica za 2012 rok.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-23 13:37:09.
Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013
.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-23 13:28:02.
Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2013 .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-22 16:42:09.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 23/2013 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a W ó j t
a G m i n y W i e r z b i c a z dnia
29 maja 2013 roku w sprawie : powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Z a l e s i c a c h .
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-22 16:23:11.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 22/2013 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 21 MAJA 2013 r. w sprawie
upoważnienia dla Sekretarza Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-22 16:11:31.
ZARZĄDZENIE NR 21/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21.05.2013r. w sprawie: powołania komisji do
brakowania i zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej przechowywanej w Archiwum
Zakładowym Urzędu Gminy.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-12 13:34:10.
ZARZĄDZENIE NR 20/2013 z dnia 20.05.2013 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży lokalu
mieszkalnego nr 50 w bloku nr 34 położonego w
Wierzbicy.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-12 13:31:38.
Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2013

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-27 15:49:50.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 18/2013 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 08.05.2013 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-22 15:36:47.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 17/2013 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 06 maja 2013 roku w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy.

Załącznik 1

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-22 15:25:40.
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-22 15:07:47.
Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-22 14:16:00.
ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 Wójta Gminy Wierzbica, z
dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie: podwyżki
stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-22 13:37:58.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie:
obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego
nr 50 w bloku nr 34 stanowiącego własność
Gminy Wierzbica przeznaczonego do sprzedaży w
drodze przetargu
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-21 17:24:48.
Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 marca 2013 roku w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2013 .

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-21 17:18:48.
Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zaciągnięcia
kredytu krótkoterminowego na pokrycie
przejściowego deficytu budżetu Gminy Wierzbica w
roku 2013.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-21 17:13:19.
Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012
rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-23 16:18:43.
ZARZĄDZENIE Nr 9/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18.03.2013roku .
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-22 17:08:29.
Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 marca 2013 roku w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2013 .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-22 16:32:27.
Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2013

Załącznik 1

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-08 15:40:04.
ZARZĄDZENIE NR 6/2013 z dnia 22.02.2013 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży lokalu
mieszkalnego nr 50 w bloku nr 34 położonego w
Wierzbicy.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-12 14:22:31.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 05/2013 WÓJTA GMINY
WIERZBICA Z DNIA 06.02.2013 R. W sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu
07.02.2013 r. wyboru ofert na realizację zadań
publicznych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-12 14:18:02.
Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2013

Załącznik 1

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-12 14:07:42.
ZARZĄDZENIE Nr 3/2013 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie: zmiany
Zarządzenia Nr 94/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia
planów finansowych dla jednostek organizacyjnych
Gminy Wierzbica na 2013 rok.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-12 14:05:51.
Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2013

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-12 13:56:08.
ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 Wójta Gminy Wierzbica –
Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 10 stycznia
2013 roku w sprawie powołania zespołu do
opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Wierzbica.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-12 13:53:10.
Data wprowadzenia: 2013-03-12 13:53:10
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk