2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie prowadzenia
rejestrów zarządzeń Wójta Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 08:48:05.
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany
składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 08:50:18.
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w
roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:39:35.
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wierzbica na rok szkolny
2019/2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:42:49 | Data modyfikacji: 2019-01-31 14:08:55.
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2018 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na wykonanie
zadań publicznych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-08 07:45:12.
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 luty 2019 roku w sprawie ustalenie planu
finansowego dla Urzędu Gminy w Wierzbicy na 2019
rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:25:15 | Data modyfikacji: 2019-05-30 07:34:13.
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7 luty 2019 w sprawie powołania Komisji d/s
rozliczenia udzielonych w 2018 roku z budżetu
gminy dotacji celowych na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych oraz zadań bieżących
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-08 07:47:27.
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 luty 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-08 07:54:46.
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie powołania
Komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert
złożonych w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych w 2019 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-22 13:26:38.
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 21:56:02.
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11.03.2019 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży działki oznaczonej nr
241/56 położonej w Rzeczkowie
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 08:52:46.
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: "Opracowanie projektu i
budowa fontanny na placu gminnym w m. Wierzbica
Osiedle
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 08:57:46.
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego w trybie zapytania ofertowego pn.
„Ławki solarne ze stojakami rowerami -
Innowacja architektoniczna w Gminie Wierzbica”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-22 14:39:26.
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018
rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:15:11 | Data modyfikacji: 2019-05-15 08:00:26.
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:24:28 | Data modyfikacji: 2019-04-04 14:28:50.
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:00:33.
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy w Wierzbicy w
sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:57:23 | Data modyfikacji: 2019-05-10 13:57:29.
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:43:55.
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 maja 2019 roku w sprawie: obniżenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze
ewidencyjnym 241/56 położonej w Rzeczkowie
stanowiącej użytkowanie wieczyste Gminy
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-20 15:15:04.
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-22 07:50:06.
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 maja 2019 roku w sprawie ustalenia stawek
czynszu na najem lokali użytkowych stanowiących
własność Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:04:46.
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:11:27 | Data modyfikacji: 2019-05-29 09:11:33.
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ustalenia
Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:15:28 | Data modyfikacji: 2019-05-29 09:15:38.
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 maja 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: „Adaptacja i rozbudowa
budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na
Żłobek Publiczny“
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-23 14:59:34.
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 maja 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: „Budowa sieci
ciepłowniczej do bloków mieszkalnych od nr1 do
nr 8 w miejscowości Wierzbica Osiedle”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-23 15:01:27.
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów
szkół

Treść zarządzenia

Treść ogłoszenia o konkursie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-30 15:02:18.
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:34:54.
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany
zarządzenia w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do realizacji zamówienia publicznego
pod nazwą: „Adaptacja i rozbudowa budynku
Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Żłobek
Publiczny“
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-05 15:28:33 | Data modyfikacji: 2019-06-05 15:31:11.
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13.06.2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
realizacji zamówienia publicznego pod nazwą:
„Budowa sieci ciepłowniczej do bloków
mieszkalnych od nr1 do nr 8 w miejscowości
Wierzbica Osiedle
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-13 10:55:29.
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica
na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-25 10:03:36.
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy
za 2018 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-25 10:06:42.
Zarządzenia Nr 33/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy za
2018 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-25 10:11:16.
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-01 07:21:33 | Data modyfikacji: 2019-07-03 10:20:16.
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-01 07:35:36.
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-01 07:54:36 | Data modyfikacji: 2019-07-03 10:21:46.
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-01 07:56:58 | Data modyfikacji: 2019-07-03 10:04:04.
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Łączanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-01 07:59:06 | Data modyfikacji: 2019-07-03 10:14:45.
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Wierzbica za 2018 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:36:34.
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie skrócenia
czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-01 08:02:37.
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26.06.2019 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży działki oznaczonej nr
241/56 położonej w Rzeczkowie
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-04 14:13:41.
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówień
publicznych pod nazwą: Utworzenie Otwartej Strefy
Aktywności w Gminie Wierzbica na terenie PSP Ruda
Wielka. Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w
Gminie Wierzbica na terenie PSP Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-27 07:20:20 | Data modyfikacji: 2019-07-01 07:27:26.
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-12 07:31:54.
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu kandydatów na stanowiska dyrektorów
przedszkoli
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:38:11.
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica
na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-12 07:35:18.
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówień
publicznych pod nazwą: „Przebudowa gminnej
drogi wewnętrznej obok bloku Nr 34 przy ul.
Żeromskiego 34”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-08 10:46:55.
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2019 - 2026
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:40:00.
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:42:17.
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:44:18.
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:46:23 | Data modyfikacji: 2019-08-23 13:47:45.
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:48:30.
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Łączanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:50:19.
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek
czynszu za najem lokali mieszkaniowych i
socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego
zasoby Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:56:10.
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-30 08:33:32 | Data modyfikacji: 2019-08-01 13:22:36.
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postępowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. "Dostawa oleju opałowego
lekkiego"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-30 08:43:02.
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30.07.2019 roku w sprawie wykonywania
świadczenia usługi w ogólnym interesie
gospodarczym przez operatora wewnętrznego
(Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami, Urzędu Gminy
Wierzbica) w tworzonym Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie
Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:27:37.
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie: Ustalenia
Procedur Zawierania Umów, Regulamin Udzielania
Zamówień Publicznych o Wartości
Nieprzekraczającej Wyrażonej w Złotych
Równowartości Kwoty 30 000 EURO - dotyczy
wydatków finansowanych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –
2020 dla projektu ,, Budowa Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na
terenie Gminy Wierzbica

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 - Procedura zawierania umów, regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-01 13:25:40.
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-02 10:20:52.
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31.07.2019 roku w sprawie powołania komisji
ds. odbioru zadania pn. "Utwardzenie terenu na
działce o nr ewid. 429/1 w miejscowości
Rzeczków w Gminie Wierzbica (teren przy
strażnicy OSP Rzeczków)"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:57:49.
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica
na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:59:45.
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i
trybu pracy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:01:49.
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie ponoszenia
przez ZWiK w Wierzbicy opłat z tytułu
korzystania z mediów w pomieszczeniach budynku
Urzędu Gminy w Wierzbicy oddanych w trwały
zarząd
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:06:00 | Data modyfikacji: 2019-08-23 14:06:15.
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego
Przedszkola Publicznego w Łączanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-21 08:24:20.
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego
Przedszkola Publicznego w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-21 08:30:06.
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego
Przedszkola Publicznego w Zalesicach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-21 08:31:23.
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postępowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. "Zakup biletów miesięcznych dla
uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbica
korzystających z dojazdów komunikacją
regularną w okresie od 2 września do 31 grudnia
2019 roku"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:07:56.
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Polany”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-21 10:36:21.
Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży lokalu
mieszkalnego nr 17 położonego w Wierzbicy ul.
Krasickiego 14
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:11:16.
Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-26 22:59:56.
Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 84/2019 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 29
listopada 2019 roku w sprawie zmiany składu
osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 12:14:38 | Data modyfikacji: 2019-09-03 14:08:11.
Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 06 września 2019 roku w sprawie powołania
komisji ds. odbioru zadania pn. "Adaptacja i
rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy
na Żłobek Publiczny"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-19 12:02:25.
Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 06 września 2019 roku w sprawie powołania
komisji d.s. odbioru zadania pn. "Budowa sieci
ciepłowniczej do bloków mieszkalnych od nr 1 do
nr 8 w miejscowości Wierzbica Osiedle"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-19 12:08:14 | Data modyfikacji: 2019-09-19 12:08:22.
Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 06.09.2019 roku w sprawie wykonania
świadczenia usługi w ogólnym interesie
gospodarczym przez operatora wewnętrznego
(Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami, Urzędu Gminy
Wierzbica) w tworzonym Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie
Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-06 14:32:30.
Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 września 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pn. "Adaptacja i rozbudowa budynku
Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Przedszkole
Publiczne w Wierzbicy - parter"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-19 12:09:50.
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia postepowania przetargowego na
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa
boisk sportowych na działkach gminnych w
miejscowości Łączany”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-20 14:08:40.
Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 października 2019 roku w sprawie
powołania komisji d.s. odbioru zadania pn.
"Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie
Wierzbica na terenie PSP Wierzbica i na terenie
PSP Ruda Wielka"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-02 13:07:26.
Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 07.10.2019 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-07 14:28:34.
Zarządzenie Nr 103/2019 Wójt Gminy Wierzbica z
dnia 17 października 2019 roku w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy
Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020

Treść zarządzenia

Program współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-17 13:35:02.
Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 października 2019 roku w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Budowa boisk sportowych na
działkach gminnych w miejscowości Łączany”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-17 13:16:30.
Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 października 2019 roku w sprawie
powołania komisji ds. odbioru zadania pod nazwą
„Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej obok
bloku Nr 34 przy ul. Żeromskiego”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-21 14:49:37.
Data wprowadzenia: 2019-10-21 14:49:37
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski