2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie prowadzenia
rejestrów zarządzeń Wójta Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 08:48:05.
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany
składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 08:50:18.
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w
roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:39:35.
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wierzbica na rok szkolny
2019/2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:42:49 | Data modyfikacji: 2019-01-31 14:08:55.
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2018 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na wykonanie
zadań publicznych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-08 07:45:12.
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 luty 2019 roku w sprawie ustalenie planu
finansowego dla Urzędu Gminy w Wierzbicy na 2019
rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:25:15 | Data modyfikacji: 2019-05-30 07:34:13.
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7 luty 2019 w sprawie powołania Komisji d/s
rozliczenia udzielonych w 2018 roku z budżetu
gminy dotacji celowych na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych oraz zadań bieżących
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-08 07:47:27.
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 luty 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-08 07:54:46.
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie powołania
Komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert
złożonych w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych w 2019 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-22 13:26:38.
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 21:56:02.
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11.03.2019 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży działki oznaczonej nr
241/56 położonej w Rzeczkowie
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 08:52:46.
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: "Opracowanie projektu i
budowa fontanny na placu gminnym w m. Wierzbica
Osiedle
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 08:57:46.
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego w trybie zapytania ofertowego pn.
„Ławki solarne ze stojakami rowerami -
Innowacja architektoniczna w Gminie Wierzbica”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-22 14:39:26.
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018
rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:15:11 | Data modyfikacji: 2019-05-15 08:00:26.
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:24:28 | Data modyfikacji: 2019-04-04 14:28:50.
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:00:33.
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy w Wierzbicy w
sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:57:23 | Data modyfikacji: 2019-05-10 13:57:29.
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:43:55.
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 maja 2019 roku w sprawie: obniżenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze
ewidencyjnym 241/56 położonej w Rzeczkowie
stanowiącej użytkowanie wieczyste Gminy
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-20 15:15:04.
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-22 07:50:06.
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 maja 2019 roku w sprawie ustalenia stawek
czynszu na najem lokali użytkowych stanowiących
własność Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:04:46.
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:11:27 | Data modyfikacji: 2019-05-29 09:11:33.
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ustalenia
Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:15:28 | Data modyfikacji: 2019-05-29 09:15:38.
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 maja 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: „Adaptacja i rozbudowa
budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na
Żłobek Publiczny“
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-23 14:59:34.
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 maja 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: „Budowa sieci
ciepłowniczej do bloków mieszkalnych od nr1 do
nr 8 w miejscowości Wierzbica Osiedle”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-23 15:01:27.
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów
szkół

Treść zarządzenia

Treść ogłoszenia o konkursie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-30 15:02:18.
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany
zarządzenia w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do realizacji zamówienia publicznego
pod nazwą: „Adaptacja i rozbudowa budynku
Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Żłobek
Publiczny“
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-05 15:28:33 | Data modyfikacji: 2019-06-05 15:31:11.
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13.06.2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
realizacji zamówienia publicznego pod nazwą:
„Budowa sieci ciepłowniczej do bloków
mieszkalnych od nr1 do nr 8 w miejscowości
Wierzbica Osiedle
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-13 10:55:29.
Data wprowadzenia: 2019-06-13 10:55:29
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski