2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie prowadzenia
rejestrów zarządzeń Wójta Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 08:48:05.
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany
składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 08:50:18.
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w
roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:39:35.
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wierzbica na rok szkolny
2019/2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:42:49 | Data modyfikacji: 2019-01-31 14:08:55.
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2018 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na wykonanie
zadań publicznych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-08 07:45:12.
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 luty 2019 roku w sprawie ustalenie planu
finansowego dla Urzędu Gminy w Wierzbicy na 2019
rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:25:15 | Data modyfikacji: 2019-05-30 07:34:13.
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7 luty 2019 w sprawie powołania Komisji d/s
rozliczenia udzielonych w 2018 roku z budżetu
gminy dotacji celowych na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych oraz zadań bieżących
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-08 07:47:27.
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 luty 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-08 07:54:46.
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie powołania
Komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert
złożonych w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych w 2019 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-22 13:26:38.
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 21:56:02.
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11.03.2019 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży działki oznaczonej nr
241/56 położonej w Rzeczkowie
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 08:52:46.
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: "Opracowanie projektu i
budowa fontanny na placu gminnym w m. Wierzbica
Osiedle
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 08:57:46.
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego w trybie zapytania ofertowego pn.
„Ławki solarne ze stojakami rowerami -
Innowacja architektoniczna w Gminie Wierzbica”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-22 14:39:26.
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018
rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:15:11 | Data modyfikacji: 2019-05-15 08:00:26.
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:24:28 | Data modyfikacji: 2019-04-04 14:28:50.
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:00:33.
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy w Wierzbicy w
sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:57:23 | Data modyfikacji: 2019-05-10 13:57:29.
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:43:55.
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 maja 2019 roku w sprawie: obniżenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze
ewidencyjnym 241/56 położonej w Rzeczkowie
stanowiącej użytkowanie wieczyste Gminy
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-20 15:15:04.
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-22 07:50:06.
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 maja 2019 roku w sprawie ustalenia stawek
czynszu na najem lokali użytkowych stanowiących
własność Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:04:46.
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:11:27 | Data modyfikacji: 2019-05-29 09:11:33.
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ustalenia
Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:15:28 | Data modyfikacji: 2019-05-29 09:15:38.
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 maja 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: „Adaptacja i rozbudowa
budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na
Żłobek Publiczny“
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-23 14:59:34.
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 maja 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: „Budowa sieci
ciepłowniczej do bloków mieszkalnych od nr1 do
nr 8 w miejscowości Wierzbica Osiedle”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-23 15:01:27.
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów
szkół

Treść zarządzenia

Treść ogłoszenia o konkursie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-30 15:02:18.
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:34:54.
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany
zarządzenia w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do realizacji zamówienia publicznego
pod nazwą: „Adaptacja i rozbudowa budynku
Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Żłobek
Publiczny“
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-05 15:28:33 | Data modyfikacji: 2019-06-05 15:31:11.
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13.06.2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
realizacji zamówienia publicznego pod nazwą:
„Budowa sieci ciepłowniczej do bloków
mieszkalnych od nr1 do nr 8 w miejscowości
Wierzbica Osiedle
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-13 10:55:29.
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica
na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-25 10:03:36.
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy
za 2018 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-25 10:06:42.
Zarządzenia Nr 33/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy za
2018 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-25 10:11:16.
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wierzbicy za 2018 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 09:32:23.
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-01 07:21:33 | Data modyfikacji: 2019-07-03 10:20:16.
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-01 07:35:36.
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-01 07:54:36 | Data modyfikacji: 2019-07-03 10:21:46.
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-01 07:56:58 | Data modyfikacji: 2019-07-03 10:04:04.
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Łączanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-01 07:59:06 | Data modyfikacji: 2019-07-03 10:14:45.
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Wierzbica za 2018 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:36:34.
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie skrócenia
czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-01 08:02:37.
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26.06.2019 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży działki oznaczonej nr
241/56 położonej w Rzeczkowie
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-04 14:13:41.
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówień
publicznych pod nazwą: Utworzenie Otwartej Strefy
Aktywności w Gminie Wierzbica na terenie PSP Ruda
Wielka. Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w
Gminie Wierzbica na terenie PSP Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-27 07:20:20 | Data modyfikacji: 2019-07-01 07:27:26.
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-12 07:31:54.
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu kandydatów na stanowiska dyrektorów
przedszkoli
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:38:11.
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica
na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-12 07:35:18.
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówień
publicznych pod nazwą: „Przebudowa gminnej
drogi wewnętrznej obok bloku Nr 34 przy ul.
Żeromskiego 34”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-08 10:46:55.
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2019 - 2026
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:40:00.
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:42:17.
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:44:18.
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:46:23 | Data modyfikacji: 2019-08-23 13:47:45.
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:48:30.
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Łączanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:50:19.
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek
czynszu za najem lokali mieszkaniowych i
socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego
zasoby Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:56:10.
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-30 08:33:32 | Data modyfikacji: 2019-08-01 13:22:36.
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postępowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. "Dostawa oleju opałowego
lekkiego"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-30 08:43:02.
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30.07.2019 roku w sprawie wykonywania
świadczenia usługi w ogólnym interesie
gospodarczym przez operatora wewnętrznego
(Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami, Urzędu Gminy
Wierzbica) w tworzonym Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie
Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:27:37.
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie: Ustalenia
Procedur Zawierania Umów, Regulamin Udzielania
Zamówień Publicznych o Wartości
Nieprzekraczającej Wyrażonej w Złotych
Równowartości Kwoty 30 000 EURO - dotyczy
wydatków finansowanych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –
2020 dla projektu ,, Budowa Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na
terenie Gminy Wierzbica

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 - Procedura zawierania umów, regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-01 13:25:40.
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-02 10:20:52.
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31.07.2019 roku w sprawie powołania komisji
ds. odbioru zadania pn. "Utwardzenie terenu na
działce o nr ewid. 429/1 w miejscowości
Rzeczków w Gminie Wierzbica (teren przy
strażnicy OSP Rzeczków)"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:57:49.
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica
na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:59:45.
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i
trybu pracy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:01:49.
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie ponoszenia
przez ZWiK w Wierzbicy opłat z tytułu
korzystania z mediów w pomieszczeniach budynku
Urzędu Gminy w Wierzbicy oddanych w trwały
zarząd
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:06:00 | Data modyfikacji: 2019-08-23 14:06:15.
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego
Przedszkola Publicznego w Łączanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-21 08:24:20.
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego
Przedszkola Publicznego w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-21 08:30:06.
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego
Przedszkola Publicznego w Zalesicach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-21 08:31:23.
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postępowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. "Zakup biletów miesięcznych dla
uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbica
korzystających z dojazdów komunikacją
regularną w okresie od 2 września do 31 grudnia
2019 roku"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:07:56.
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 09:34:45.
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 09:36:49.
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 09:39:46 | Data modyfikacji: 2020-01-02 09:41:18.
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Polany”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-21 10:36:21.
Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży lokalu
mieszkalnego nr 17 położonego w Wierzbicy ul.
Krasickiego 14
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:11:16.
Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola
Publicznego w Zalesicach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 09:42:13.
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola
Publicznego w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 09:44:11.
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola
Publicznego w Łączanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 09:48:11.
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Łączanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 09:51:01 | Data modyfikacji: 2020-01-02 09:56:23.
Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 09:52:44 | Data modyfikacji: 2020-01-02 09:55:49.
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 09:56:56 | Data modyfikacji: 2020-01-02 09:58:32.
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 09:59:14.
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 10:01:24.
Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 sierpnia 2019 roku

Treść zarządzenia

Załącznik Nr 1 - Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Tabela Nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica

Tabela Nr 2 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica za I półrocze 2019 roku

Tabela Nr 3, 3A, 4, 4A - Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej (zlecone) i z wykonania bieżących zadań własnych Gminy realizowanych z udziałem dotacji z budżetu państwa (własne) za I półrocze 2019 roku

Tabela Nr 5 - Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Wierzbica za I półrocze 2019 rok

Tabela Nr 6 - Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2019 roku z budżetu Gminy Wierzbica podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela Nr 7 - Dotacje celowe planowane do otrzymania przez Gminę Wierzbica w 2019 roku jako dochód majątkowy (Stan na dzień 30.06.2019r.)

Tabela Nr 8 - Dotacje celowe planowane do otrzymania przez Gminę Wierzbica w 2019 roku jako dochód majątkowy (Stan na dzień 30.06.2019r.)

Załącznik Nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2 o nazwie " Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r."

Tabela Nr 2 do Załacznika Nr 2 o nazwie "Informacja o kształtowaniu się WieloletniejPrognozy Finansowej oraz przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.".

Załącznik Nr 3 - Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 4 - Informacja z wykonania Planu Finansowego SPZOZ z Wierzbicy za I półrocze 2019 roku

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-28 11:19:21.
Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-26 22:59:56.
Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 84/2019 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 29
listopada 2019 roku w sprawie zmiany składu
osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 12:14:38 | Data modyfikacji: 2019-09-03 14:08:11.
Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 06 września 2019 roku w sprawie powołania
komisji ds. odbioru zadania pn. "Adaptacja i
rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy
na Żłobek Publiczny"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-19 12:02:25.
Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 06 września 2019 roku w sprawie powołania
komisji d.s. odbioru zadania pn. "Budowa sieci
ciepłowniczej do bloków mieszkalnych od nr 1 do
nr 8 w miejscowości Wierzbica Osiedle"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-19 12:08:14 | Data modyfikacji: 2019-09-19 12:08:22.
Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 06.09.2019 roku w sprawie wykonania
świadczenia usługi w ogólnym interesie
gospodarczym przez operatora wewnętrznego
(Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami, Urzędu Gminy
Wierzbica) w tworzonym Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie
Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-06 14:32:30.
Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 10:03:50.
Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 września 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pn. "Adaptacja i rozbudowa budynku
Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Przedszkole
Publiczne w Wierzbicy - parter"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-19 12:09:50.
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia postepowania przetargowego na
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa
boisk sportowych na działkach gminnych w
miejscowości Łączany”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-20 14:08:40.
Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 września 2019 roku w sprawie obniżenia
ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
lokalowej położonej w Wierzbicy ul. Ignacego
Krasickiego 14/17
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 10:07:00 | Data modyfikacji: 2020-01-02 10:08:08.
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 września 2019 roku w sprawie obniżenia
ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż działki o nr ewid.
241/56 położonej w Rzeczkowie stanowiącej
użytkowanie wieczyste Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 10:09:55 | Data modyfikacji: 2020-01-02 10:40:36.
Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 10:41:46.
Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 października 2019 roku w sprawie
powołania komisji d.s. odbioru zadania pn.
"Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie
Wierzbica na terenie PSP Wierzbica i na terenie
PSP Ruda Wielka"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-02 13:07:26.
Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 października 2019 roku w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Warszawskiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 10:44:07 | Data modyfikacji: 2020-01-02 10:45:40.
Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 października 2019 roku w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 10:49:16.
Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 października 2019 roku w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 10:52:19.
Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 października 2019 roku w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 10:54:31.
Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 października w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 10:59:46 | Data modyfikacji: 2020-01-02 10:59:55.
Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 października 2019 roku w sprawie ustalenia
pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Przedszkola
Publicznego w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 11:01:11 | Data modyfikacji: 2020-01-02 11:08:08.
Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 07.10.2019 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-07 14:28:34.
Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 października 2019 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 11:09:30 | Data modyfikacji: 2020-01-02 11:46:44.
Zarządzenie Nr 103/2019 Wójt Gminy Wierzbica z
dnia 17 października 2019 roku w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy
Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020

Treść zarządzenia

Program współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-17 13:35:02.
Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 października 2019 roku w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Budowa boisk sportowych na
działkach gminnych w miejscowości Łączany”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-17 13:16:30.
Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 października 2019 roku w sprawie
powołania komisji ds. odbioru zadania pod nazwą
„Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej obok
bloku Nr 34 przy ul. Żeromskiego”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-21 14:49:37.
Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 października 2019 roku w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 11:47:48 | Data modyfikacji: 2020-01-02 11:51:21.
Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 października 2019 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2019
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 11:52:44.
Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 października 2019 roku w sprawie
weryfikacji kontrahentów oraz dokonywania
mechanizmu podzielnej płatności
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-29 11:29:26 | Data modyfikacji: 2019-10-31 09:36:14.
Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 października 2019 roku w sprawie
zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na
pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy
Wierzbica w roku 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 11:54:02.
Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży lokalu
mieszkalnego nr 17 położonego w Wierzbicy ul. I.
Krasickiego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 11:56:29.
Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 05.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży działki oznaczonej nr
241/56 położonej w Rzeczkowie
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 12:00:55.
Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia kontroli firm
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 11:58:23.
Zarządzenie nr 113/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy

Treść zarządzenia

Załącznik - Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2019-11-12 14:39:30.
Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedstawienia
projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na
2020 rok oraz projektu Uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -
2026.

Treść zarządzenia

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na 2020 rok

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Tabela nr 4

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2020 - 2026

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia do WPF

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-11-18 14:11:36 | Data modyfikacji: 2019-11-29 10:14:14.
Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 12:23:35 | Data modyfikacji: 2019-11-29 10:14:35.
Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postępowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej dla
Gminy Wierzbica wraz z jednostkami
organizacyjnymi”
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 12:28:58 | Data modyfikacji: 2019-11-29 10:24:27.
Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Zakup biletów miesięcznych
dla uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbica
korzystających z dojazdów komunikacją
regularną w 2020 r.”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-11-29 10:55:32.
Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na 2019 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 12:12:50 | Data modyfikacji: 2020-01-02 12:12:59.
Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków Gminy
Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 12:17:33 | Data modyfikacji: 2020-01-02 12:17:42.
Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postępowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego "Zakup biletów miesięcznych dla
uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbica
korzystających z dojazdów komunikacją
regularną w 2020 r."
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 12:26:09 | Data modyfikacji: 2020-01-02 12:28:17.
Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia
27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 12:29:16 | Data modyfikacji: 2020-01-02 12:34:10.
Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Wierzbica, organizacja, wyposażenie oraz
prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) , odbiór transport i
zagospodarowanie odpadów z PSZOK”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-12-06 12:53:06.
Zarządzenie Nr 123/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia
stawek czynszu dzierżawczego dla nieruchomości
rolnych, usługowych i przemysłowych będących
własnością Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 12:35:39.
Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na 2019 rok
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 12:37:50.
Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji składników majątków drogą
spisu z natury i w drodze weryfikacji według
stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 12:48:06.
Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: „Adaptacja i rozbudowa
budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na
Przedszkole Publiczne w Wierzbicy- utwardzenie z
kostki brukowej’’
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-12-06 12:51:22.
Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Zaciągnięcie kredytu
długoterminowego na kwotę 1 090 000,00 zł. z
przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w roku
budżetowym 2019 oraz spłatę zobowiązań z lat
ubiegłych z tytułu zaciągniętego kredytu”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-12-10 08:30:40.
Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 12:51:26.
Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia
stawek czynszu za najem lokali użytkowych
stanowiących własność Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-12-13 17:23:27 | Data modyfikacji: 2019-12-13 17:27:05.
Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Wierzbicy z
dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 12:56:44 | Data modyfikacji: 2020-01-13 16:04:38.
Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-13 16:06:38.
Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:06:50 | Data modyfikacji: 2020-01-10 14:07:02.
Zarządzenie Nr 133/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2019 roku Zarządzenie Nr 132/2019
Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2019 roku
w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:11:00.
Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:11:00
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski