2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie prowadzenia
rejestrów zarządzeń Wójta Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 08:55:44.
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany
składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 08:57:31.
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w
roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 08:59:35.
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wierzbica na rok szkolny
2019/2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:00:31.
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2018 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na wykonanie
zadań publicznych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:01:25.
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 luty 2019 roku w sprawie ustalenie planu
finansowego dla Urzędu Gminy w Wierzbicy na 2019
rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:04:31.
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7 luty 2019 w sprawie powołania Komisji d/s
rozliczenia udzielonych w 2018 roku z budżetu
gminy dotacji celowych na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych oraz zadań bieżących
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:05:24.
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 luty 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:06:22.
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie powołania
Komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert
złożonych w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych w 2019 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:07:34.
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:08:34.
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11.03.2019 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży działki oznaczonej nr
241/56 położonej w Rzeczkowie
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:10:06.
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: "Opracowanie projektu i
budowa fontanny na placu gminnym w m. Wierzbica
Osiedle
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:12:02.
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego w trybie zapytania ofertowego pn.
„Ławki solarne ze stojakami rowerami -
Innowacja architektoniczna w Gminie Wierzbica”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:13:00.
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018
rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:14:20.
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:15:01.
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:19:47.
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy w Wierzbicy w
sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:28:00.
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:29:25.
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 maja 2019 roku w sprawie: obniżenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze
ewidencyjnym 241/56 położonej w Rzeczkowie
stanowiącej użytkowanie wieczyste Gminy
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:26:26.
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:27:13.
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 maja 2019 roku w sprawie ustalenia stawek
czynszu na najem lokali użytkowych stanowiących
własność Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:28:34.
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:29:51.
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ustalenia
Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:31:05.
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 maja 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: „Adaptacja i rozbudowa
budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na
Żłobek Publiczny“
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:31:57.
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 maja 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: „Budowa sieci
ciepłowniczej do bloków mieszkalnych od nr1 do
nr 8 w miejscowości Wierzbica Osiedle”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:33:03.
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów
szkół

Treść ogłoszenia o konkursie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:33:49.
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:38:40.
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany
zarządzenia w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do realizacji zamówienia publicznego
pod nazwą: „Adaptacja i rozbudowa budynku
Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Żłobek
Publiczny“
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:43:10.
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13.06.2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
realizacji zamówienia publicznego pod nazwą:
„Budowa sieci ciepłowniczej do bloków
mieszkalnych od nr1 do nr 8 w miejscowości
Wierzbica Osiedle
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:44:03.
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica
na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:46:04.
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy
za 2018 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:47:06.
Zarządzenia Nr 33/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy za
2018 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:48:05.
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wierzbicy za 2018 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:51:03.
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:52:04.
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:52:50.
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:53:41.
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:54:26.
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Łączanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:55:14.
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Wierzbica za 2018 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:56:19.
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie skrócenia
czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:57:39.
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26.06.2019 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży działki oznaczonej nr
241/56 położonej w Rzeczkowie
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:58:32.
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówień
publicznych pod nazwą: Utworzenie Otwartej Strefy
Aktywności w Gminie Wierzbica na terenie PSP Ruda
Wielka. Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w
Gminie Wierzbica na terenie PSP Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 12:59:28.
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 13:00:24.
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu kandydatów na stanowiska dyrektorów
przedszkoli
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 13:01:28.
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica
na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 13:02:51.
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówień
publicznych pod nazwą: „Przebudowa gminnej
drogi wewnętrznej obok bloku Nr 34 przy ul.
Żeromskiego 34”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-10 13:04:44.
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2019 - 2026
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:08:11.
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:11:07.
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:12:34.
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:14:17.
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:15:10.
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Łączanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:16:13.
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek
czynszu za najem lokali mieszkaniowych i
socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego
zasoby Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:17:07.
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:18:33.
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postępowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. "Dostawa oleju opałowego
lekkiego"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:19:30.
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30.07.2019 roku w sprawie wykonywania
świadczenia usługi w ogólnym interesie
gospodarczym przez operatora wewnętrznego
(Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami, Urzędu Gminy
Wierzbica) w tworzonym Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie
Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:20:29.
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie: Ustalenia
Procedur Zawierania Umów, Regulamin Udzielania
Zamówień Publicznych o Wartości
Nieprzekraczającej Wyrażonej w Złotych
Równowartości Kwoty 30 000 EURO - dotyczy
wydatków finansowanych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –
2020 dla projektu ,, Budowa Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na
terenie Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:21:20.
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:35:11.
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31.07.2019 roku w sprawie powołania komisji
ds. odbioru zadania pn. "Utwardzenie terenu na
działce o nr ewid. 429/1 w miejscowości
Rzeczków w Gminie Wierzbica (teren przy
strażnicy OSP Rzeczków)"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:36:09.
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica
na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:36:58.
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i
trybu pracy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:37:49.
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie ponoszenia
przez ZWiK w Wierzbicy opłat z tytułu
korzystania z mediów w pomieszczeniach budynku
Urzędu Gminy w Wierzbicy oddanych w trwały
zarząd
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:38:38.
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego
Przedszkola Publicznego w Łączanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:40:05.
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego
Przedszkola Publicznego w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:40:54.
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego
Przedszkola Publicznego w Zalesicach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:41:37.
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postępowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. "Zakup biletów miesięcznych dla
uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbica
korzystających z dojazdów komunikacją
regularną w okresie od 2 września do 31 grudnia
2019 roku"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:42:34.
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:43:52.
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:44:49.
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:45:38.
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Polany”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:51:01.
Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży lokalu
mieszkalnego nr 17 położonego w Wierzbicy ul.
Krasickiego 14
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:51:58.
Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola
Publicznego w Zalesicach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:54:15.
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola
Publicznego w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:55:09.
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola
Publicznego w Łączanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:55:59.
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Łączanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:57:00.
Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:57:43.
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:58:30.
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:59:18.
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 12:00:26.
Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 sierpnia 2019 roku

Załącznik Nr 1 - Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Tabela Nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica

Tabela Nr 2 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica za I półrocze 2019 roku

Tabela Nr 3, 3A, 4, 4A - Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej (zlecone) i z wykonania bieżących zadań własnych Gminy realizowanych z udziałem dotacji z budżetu państwa (własne) za I półrocze 2019 roku

Tabela Nr 5 - Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Wierzbica za I półrocze 2019 rok

Tabela Nr 6 - Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2019 roku z budżetu Gminy Wierzbica podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela Nr 7 - Dotacje celowe planowane do otrzymania przez Gminę Wierzbica w 2019 roku jako dochód majątkowy (Stan na dzień 30.06.2019r.)

Tabela Nr 8 - Dotacje celowe planowane do otrzymania przez Gminę Wierzbica w 2019 roku jako dochód majątkowy (Stan na dzień 30.06.2019r.)

Załącznik Nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2 o nazwie " Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r."

Tabela Nr 2 do Załacznika Nr 2 o nazwie "Informacja o kształtowaniu się WieloletniejPrognozy Finansowej oraz przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.".

Załącznik Nr 3 - Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 4 - Informacja z wykonania Planu Finansowego SPZOZ z Wierzbicy za I półrocze 2019 roku

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 12:03:45.
Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 12:25:53.
Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 84/2019 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 29
listopada 2019 roku w sprawie zmiany składu
osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 12:26:49.
Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 06 września 2019 roku w sprawie powołania
komisji ds. odbioru zadania pn. "Adaptacja i
rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy
na Żłobek Publiczny"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 12:29:00.
Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 06 września 2019 roku w sprawie powołania
komisji d.s. odbioru zadania pn. "Budowa sieci
ciepłowniczej do bloków mieszkalnych od nr 1 do
nr 8 w miejscowości Wierzbica Osiedle"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 12:29:58.
Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 06.09.2019 roku w sprawie wykonania
świadczenia usługi w ogólnym interesie
gospodarczym przez operatora wewnętrznego
(Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami, Urzędu Gminy
Wierzbica) w tworzonym Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie
Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 12:30:41.
Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 12:31:32.
Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 września 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pn. "Adaptacja i rozbudowa budynku
Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Przedszkole
Publiczne w Wierzbicy - parter"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 12:32:27.
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia postepowania przetargowego na
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa
boisk sportowych na działkach gminnych w
miejscowości Łączany”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 12:33:53.
Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 września 2019 roku w sprawie obniżenia
ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
lokalowej położonej w Wierzbicy ul. Ignacego
Krasickiego 14/17
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 12:40:48.
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 września 2019 roku w sprawie obniżenia
ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż działki o nr ewid.
241/56 położonej w Rzeczkowie stanowiącej
użytkowanie wieczyste Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 13:07:15.
Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:29:16.
Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 października 2019 roku w sprawie
powołania komisji d.s. odbioru zadania pn.
"Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie
Wierzbica na terenie PSP Wierzbica i na terenie
PSP Ruda Wielka"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:31:23.
Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 października 2019 roku w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Warszawskiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:32:41.
Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 października 2019 roku w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:33:27.
Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 października 2019 roku w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:34:17.
Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 października 2019 roku w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:35:55.
Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 października w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:36:42.
Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 października 2019 roku w sprawie ustalenia
pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Przedszkola
Publicznego w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:37:44.
Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 07.10.2019 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:38:28.
Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 października 2019 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:39:13.
Zarządzenie Nr 103/2019 Wójt Gminy Wierzbica z
dnia 17 października 2019 roku w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy
Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020

Program współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:40:35.
Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 października 2019 roku w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Budowa boisk sportowych na
działkach gminnych w miejscowości Łączany”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:43:11.
Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 października 2019 roku w sprawie
powołania komisji ds. odbioru zadania pod nazwą
„Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej obok
bloku Nr 34 przy ul. Żeromskiego”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:44:20.
Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 października 2019 roku w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:45:12.
Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 października 2019 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2019
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:46:11.
Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 października 2019 roku w sprawie
weryfikacji kontrahentów oraz dokonywania
mechanizmu podzielnej płatności
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:47:50.
Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 października 2019 roku w sprawie
zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na
pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy
Wierzbica w roku 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:49:26.
Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży lokalu
mieszkalnego nr 17 położonego w Wierzbicy ul. I.
Krasickiego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:50:04.
Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 05.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży działki oznaczonej nr
241/56 położonej w Rzeczkowie
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:50:51.
Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia kontroli firm
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:52:30.
Zarządzenie nr 113/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy

Załącznik - Ogłoszenie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:53:38.
Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedstawienia
projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na
2020 rok oraz projektu Uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -
2026.

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na 2020 rok

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Tabela nr 4

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2020 - 2026

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia do WPF

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 16:56:25.
Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:06:40.
Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postępowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej dla
Gminy Wierzbica wraz z jednostkami
organizacyjnymi”
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:10:32.
Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Zakup biletów miesięcznych
dla uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbica
korzystających z dojazdów komunikacją
regularną w 2020 r.”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:11:21.
Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na 2019 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:12:09.
Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków Gminy
Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:13:17.
Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postępowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego "Zakup biletów miesięcznych dla
uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbica
korzystających z dojazdów komunikacją
regularną w 2020 r."
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:13:58.
Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia
27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:14:54.
Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Wierzbica, organizacja, wyposażenie oraz
prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) , odbiór transport i
zagospodarowanie odpadów z PSZOK”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:15:44.
Zarządzenie Nr 123/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia
stawek czynszu dzierżawczego dla nieruchomości
rolnych, usługowych i przemysłowych będących
własnością Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:16:47.
Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na 2019 rok
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:16:54.
Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji składników majątków drogą
spisu z natury i w drodze weryfikacji według
stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:17:36.
Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: „Adaptacja i rozbudowa
budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na
Przedszkole Publiczne w Wierzbicy- utwardzenie z
kostki brukowej’’
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:18:18.
Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Zaciągnięcie kredytu
długoterminowego na kwotę 1 090 000,00 zł. z
przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w roku
budżetowym 2019 oraz spłatę zobowiązań z lat
ubiegłych z tytułu zaciągniętego kredytu”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:18:54.
Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:19:39.
Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia
stawek czynszu za najem lokali użytkowych
stanowiących własność Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:20:27.
Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Wierzbicy z
dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:21:15.
Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica
na rok 2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:21:55.
Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:22:45.
Zarządzenie Nr 133/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2019 roku Zarządzenie Nr 132/2019
Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2019 roku
w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:23:21.
Data wprowadzenia: 2023-11-16 17:23:21
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski