2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 82/2008 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-18 20:47:13.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 81/2008 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 31 grudnia 2008 roku w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2008

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-02-14 18:53:58 | Data modyfikacji: 2009-02-14 19:00:22.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 80 /2008 z dnia
29.12. 2008 roku Wójta Gminy Wierzbica w sprawie
powołania Komisji Przetargowej
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-02-14 18:50:05.
Zarządzenie Nr 79/2008 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów
według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-01-26 22:19:35 | Data modyfikacji: 2009-01-26 22:20:05.
Zarządzenie Nr 78/2008 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2008 roku z
budżetu gminy dotacji na wykonanie zadań
publicznych.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-01-26 22:16:54.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 77/2008 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 16 grudnia
2008 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli w
jednostkach budżetowych Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-01-18 21:17:25.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 76/2008 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 16 grudnia
2008 roku
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-01-18 21:14:54.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 75/2008 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 16 grudnia
2008 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli
zewnętrznej w Gminnym Ośrodku Kultury w
Wierzbicy .
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-01-18 21:11:58.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 74/2008 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 16 grudnia
2008 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli
zewnętrznej w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Wierzbicy .
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-01-18 21:08:56.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 73/2008 W ó j t a G
m i n y W i e r z b i c a z dnia 16 grudnia
2008 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli
zewnętrznej w samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-01-18 21:06:19.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 72/2008 W ó j t a G
m i n y W i e r z b i c a
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-01-18 21:03:05.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 71/2008 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 10 grudnia 2008 roku w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2008

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-18 19:36:32.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 70/2008 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 05 grudnia 2008 roku w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2008.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-14 18:35:16 | Data modyfikacji: 2008-12-14 18:39:41.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 69/2008 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 26 listopada 2008 roku w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2008.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 20:47:10 | Data modyfikacji: 2008-12-14 18:44:32.
ZARZĄDZENIE NR 68 Wójta Gminy Wierzbica z dnia
17-11-2008 w sprawie powołania Zespołu ds.
realizacji Programu Integracji Społecznej w
ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 20:44:59.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 67/2008 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 17 listopada 2008 roku.w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2008

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 20:41:58.
ZARZĄDZENIE Nr 66/2008 WÓJTA GMINY W
WIERZBICY z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie:
projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 20:38:59.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 65/2008 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 29 października 2008 roku w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2008.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 20:36:50.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 64/2008 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 20:33:24.
Zarządzenie nr 63/2008 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27.10.2008 r.w sprawie: powołania komisji.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 20:23:34.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 62/2008 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 17:04:48.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 61/2008 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 30 września 2008 roku w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2008

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 17:03:34.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60/2008 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 22 września 2008 roku w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2008

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 17:01:34.
ZARZĄDZENIE NR 59/2008 WÓJTA GMINY W
WIERZBICY W sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia w dniu 23.09.2008 r. wyboru ofert
na realizację zadań publicznych powierzonych na
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. /Dz.U.
Nr 96, poz.873/ o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 16:59:42.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 58/2008 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 10 września 2008 roku w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2008

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 16:57:09.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 57/2008 Wójta Gminy
W i e r z b i c a z dnia 10 września 2008
roku
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 16:55:45.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 56/2008 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 16:52:52.
Z A R Z Ą D Z E N I E nr. 55/2008 Wójta Gminy
W i e r z b i c a z dnia 25 sierpnia 2008 roku.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 16:46:50.
Z a r z ą d z e n i e Nr 54/2008 Wójta Gminy
w Wierzbicy z dnia 26 sierpnia 2008 roku w
sprawie : przedłożenia Radzie Gminy oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica za I
półrocze 2008 roku.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 16:44:23.
Zarządzenie Nr 53/2008 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie: pełnej
inwentaryzacji składników majątkowych.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 16:42:09.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 52/2008 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 16:40:23.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 51/2008 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 16:38:59.
Zarządzenie Nr 50/2008 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 31 lipca 2008r roku w sprawie : wprowadzenia
zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy w
Wierzbicy .
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 16:37:18.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2008 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie
: zmian w planie budżetu na rok 2008
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 16:32:58.
ZARZĄDZENIE Nr 48 WÓJTA GMINY W WERZBICY z dnia
30 lipca 2008 roku w sprawie: przekazania akt do
archiwum zakładowego
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 16:30:52.
ZARZĄDZENIE Nr 47 /2008 Wójta Gminy Wierzbica, z
dnia 29 lipca 2008 r.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-11-16 20:02:08.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 46/2008 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 28
lipca 2008 roku w sprawie : powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wierzbicy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-11-16 20:00:11.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 45/2008 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 28
lipca 2008 roku w sprawie : powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zalesicach
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-11-16 19:57:59.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 44/2008 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 28 lipca
2008 roku w sprawie : powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w
Polanach.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-11-16 19:55:48.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43 /2008 z dnia
14.07. 2008 roku Wójta Gminy Wierzbica w sprawie
powołania Komisji Przetargowej
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-11-16 19:52:26.
Zarządzenie nr 42 Wójta Gminy Wierzbica z dnia
7.07.2008r.w sprawie: powołania Gminnej Komisji
Oceniającej d/s oceny ofert składanych przez
usługodawców w procedurze CCP, dotyczącej
realizacji Programu Integracji Społecznej w
ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-10-13 21:52:55 | Data modyfikacji: 2008-11-16 19:50:30.
ZARZĄDZENIE Nr 41/2008 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie powołania i
funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-10-13 21:49:06.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 40/2008 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 01 lipca
2008 roku w sprawie : zatwierdzenia regulaminu
wewnętrznego w sprawie zasad w sprawie :
zatwierdzenia regulaminu wewnętrznego w sprawie
zasad o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8
ustawy Prawo Zamówień Publicznych .
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-10-13 21:46:29.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 39/2008 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 30 czerwca 2008 roku w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2008

Załącznik 1

Załącznik 2

  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-10-03 09:15:09.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 38/2008 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-10-03 09:11:17.
Zarządzenie Nr 37/2008 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 23 czerwca 2008 roku. w sprawie:
zatwierdzenia bilansu.
  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-10-03 09:08:23.
Zarządzenie Nr 36/2008 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 23 czerwca 2008 roku.w sprawie:
zatwierdzenia bilansu.
  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-10-03 09:06:04.
Z a r z ą d z e n i e Nr 35/2008 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 23 czerwca 2008 roku W sprawie:
zatwierdzenia bilansu.
  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-10-03 09:01:42.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 34/2008 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY Na podstawie art.19 pkt 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo
zamówień publicznych /Dz. U z 2006 r. nr 164,
poz. 1163 z póź. zm./,p o w o ł u j ę Komisję
przetargową do przeprowadzenia przetargu
  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-10-03 08:53:08.
Zarządzenie nr 33 Wójta Gminy Wierzbica z dnia
06.06.2008r. w sprawie: zmian w składzie Zespołu
d/s aktualizacji i ewaulacji Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Wierzbica.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-09-15 20:53:41.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 32/2008 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 06 czerwca 2008 roku w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2008.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-19 23:12:50.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 31/2008 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-19 23:09:33.
ZARZĄDZENIE Nr 30/2008 Wójta Gminy Wierzbica, z
dnia 9 czerwca 2008 r.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-19 23:06:53.
Zarządzenie Nr 29 / 2008 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 04 czerwca 2008 r w sprawie wprowadzania
zakazu używania wody dla celów innych niż
bytowych.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-13 21:35:05.
ZARZĄDZENIE Nr 28/2008 WÓJTA GMINY W WIERZBICY
z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie : zmian w
planie budżetu na rok 2008.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-13 21:31:28.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 27/2008 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-13 21:24:14.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 26/2008 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-13 21:21:17.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 25/2008 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-13 21:19:21.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 24/2008 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie :
zmian w planie budżetu na rok 2008.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-13 21:11:55.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 23/2008 z dnia 30
kwietnia 2008 roku Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-13 21:08:17.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 22/2008 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 29 kwietnia 2008 roku w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2008.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-13 20:56:33.
Z a r z ą d z e n i e Nr 21/2007 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie :
zmian w budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-12 23:18:45.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 20/2007 z dnia 19
kwietnia 2007 roku w sprawie : powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Polanach
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-12 23:14:58.
ZARZĄDZENIE NR 19/2008 WÓJTA GMINY W
WIERZBICY W sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia w dniu 08.04.2008 r.wyboru ofert
na realizację zadań publicznych powierzonych na
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. /Dz.U.
Nr 96, poz.873/ o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-12 22:58:38.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 18/2008 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-12 22:28:02.
Zarządzenie nr 17 Wójta Gminy Wierzbica z dnia
02.04.2008 w sprawie: zatwierdzenie Planu
Działania realizowanego w Gminie Wierzbica w
ramach Poakcesyjnego Programu Obszarów Wiejskich
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-12 22:26:05 | Data modyfikacji: 2008-06-12 22:59:46.
Zarządzenie nr 16 Wójta Gminy Wierzbica z dnia
25.03.2008 w sprawie: powołania Zespołu d/s
Realizacji Programu Integracji Społecznej w
ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-12 22:24:13.
Zarządzenie nr 15 Wójta Gminy Wierzbica z dnia
31.03.2008 w sprawie: powołania Zespołu d/s
aktualizacji i ewaluacji Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Wierzbica
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-12 22:18:53.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 14/2008 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie :
zmian w planie budżetu na rok 2008

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-12 22:14:16.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 13/2008 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-12 22:10:07.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12/2008 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie :
zmian w planie budżetu na rok 2008

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-12 22:04:49.
Z a r z ą d z e n i e Nr 11 /2008 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie :
przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej.sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wierzbica za 2007 rok
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-12 22:02:26.
ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 06.03.2008r.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-12 21:54:03.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/2008 W ó j t a G m
i n y W i e r z b i c a z dnia 5 marca 2008
roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli
zewnętrznej w zakładzie budżetowym pod nazwą
„Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Wierzbicy”.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-12 21:49:16.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2008 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie :
zmian w planie budżetu na rok 2008

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-12 21:39:22.
Zarządzenie Nr 7/08 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 29 lutego 2008r.w sprawie : powołania
Komisji do przeprowadzenia wyboru ofert na
realizację zadań publicznych.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-11 21:16:31.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 6/2008 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 04
lutego 2008 roku w sprawie:zatwierdzenia
regulaminu pracy Urzędu Gminy W i e r z b i c
a.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-11 21:12:27.
ZARZĄDZENIE Nr 5 /2008 WÓJTA GMINY W
WIERZBICY z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie:
ustalenia planów finansowych dla jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica na 2008 rok.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-11 21:08:57.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 04/2008 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-11 21:06:53.
Z A R Z Ą D ZE N I E NR 3/2008 W ó j t a G
m i n y W i e r z b i c a z dnia 03
stycznia 2008 roku w sprawie: uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-11 21:03:10.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2008 z dnia 2
stycznia 2008 roku Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-11 21:00:27.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/2008 z dnia 2
stycznia 2008 roku Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-11 20:55:22.
Data wprowadzenia: 2008-06-11 20:55:22
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk