2018

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2017 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na wykonanie
zadań publicznych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-23 11:09:45.
Zarządzenia Nr 2/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2017 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-23 11:10:57.
Zarządzenia Nr 3/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dla Urzędu Gminy Wierzbica na
2018 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-23 11:12:01 | Data modyfikacji: 2018-01-23 11:12:37.
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-23 11:14:17.
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji
i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w
Wierzbicy, na którą składa się: 1. Polityka
bezpieczeństwa informacji, 2. Instrukcja
zarządzania systemem informatycznym
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:29:53.
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w
roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:50:01.
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wierzbica na rok szkolny
2018/2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:50:39.
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia
kredytu krótkoterminowego na pokrycie
przejściowego deficytu budżetu Gminy Wierzbica w
roku 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-09 09:37:23.
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 07.02.2018 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży lokalu mieszkalnego
położonego w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-09 09:38:58 | Data modyfikacji: 2018-02-12 08:15:50.
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie powołania
Komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert
złożonych w otwartych konkursach ofert na
realizację zdań publicznych w 2018 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-09 09:42:43.
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w
Wierzbicy

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 - Struktura organizacyjna

Załącznik nr 2 - Struktura zatrudnienia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-09 09:44:21.
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: ustalenia
zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy
w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-16 12:40:51.
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu ustnym
ograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkaniowego nr
13 położonego w Wierzbicy przy ul. Ignacego
Krasickiego 27 stanowiącego własność Gminy
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-16 12:44:49.
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-16 12:46:06.
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-16 12:47:38.
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie
Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-16 12:49:41.
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 marca 2018 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. . „Budowa niekomercyjnej
infrastruktury rekreacyjnej: placów zabaw w
miejscowościach Łączany, Wierzbica, Dąbrówka
Warszawska, Polany, oraz siłowni na powietrzu w
miejscowościach Łączany, Ruda Wielka, Zalesice
w Gminie Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-16 12:53:31.
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: "Wymiana pokrycia
dachowego wraz z naprawą konstrukcji dachu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-13 07:50:20.
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany
Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-13 07:52:26.
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22.03.2018 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży działek budowlanych
położonych w Wierzbicy oraz w Suliszce
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-13 08:39:09.
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26.03.2018 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży lokalu mieszkaniowego
nr 13 położonego w Wierzbicy ul. Ignacego
Krasickiego 27
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-13 08:41:01.
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017
rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-13 09:22:38 | Data modyfikacji: 2018-05-21 13:22:05.
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zamian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-13 09:25:36.
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-13 09:27:50.
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: "Wymiana pokrycia
dachowego wraz z naprawą konstrukcji dachu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach w Gminie
Wierzbica"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-13 09:31:17.
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-10 11:04:58.
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania
komisji ds. odbioru zadania pn. "Poprawa
efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-10 11:11:37.
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-10 11:13:20.
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-10 11:15:12.
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do realizacji zamówienia publicznego
pod nazwą: "Modernizacja zasilania budynków
użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-10 11:18:03.
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Gminnego Przedszkola Publicznego w Polanach

Treść zarządzenia

Załącznik - Treść ogłoszenia o konkursie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-24 11:10:20.
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24.05.2018 w sprawie powołania komisji ds.
odbioru końcowego zadania pod nazwą
„Przebudowa dróg gminnych ul. Głowackiego i
Batalionów Chłopskich w Wierzbicy – cz. I”.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-25 14:53:39 | Data modyfikacji: 2018-05-29 09:40:34.
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia
rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-25 14:57:31.
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:24:58.
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:28:15.
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08 czerwca 2018 roku w sprawie powołania
komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: "Wymiana
pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji
dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach w
gminie Wierzbica"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-08 15:02:05.
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08 czerwca 2018 roku w sprawie powołania
komisji ds. odbioru zdania pod nazwą:
"Modernizacja zasilania budynków użyteczności
publicznej w Gminie Wierzbica"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-08 15:07:55 | Data modyfikacji: 2018-06-08 15:10:23.
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia
maksymalnego wynagrodzenia kierowników i
zastępców kierowników jednostek organizacyjnych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:30:17.
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach

Treść zarządzenia

Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-17 01:08:00.
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego
Przedszkola Publicznego w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:32:11.
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działki
oznaczonej nr 241/60
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:33:58.
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na
wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze
stanowisko urzędnicze kierownik Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-19 12:49:23 | Data modyfikacji: 2018-06-19 12:50:06.
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie obniżenia
ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze
ewidencyjnym 241/60 położonej w Rzeczkowie
stanowiącej użytkowanie wieczyste Gminy
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:36:27.
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica
Kolonia”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:00:19.
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-11 07:54:07 | Data modyfikacji: 2018-07-11 07:55:14.
Zarządzenie Nr 47/208 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29.06.2018 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży lokalu mieszkalnego
położonego w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-21 14:07:12.
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12.07.2018 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy
za 2017 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-16 08:15:40 | Data modyfikacji: 2018-07-16 08:26:03.
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12.07.2018 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy za
2017 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-16 08:17:01 | Data modyfikacji: 2018-07-16 08:26:24.
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12.07.2018 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wierzbicy za 2017 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-16 08:20:38 | Data modyfikacji: 2018-07-16 08:26:41.
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-21 14:09:37.
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie Punktu
Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza oraz
ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy do spraw
HNS
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-21 14:11:55.
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica
Kolonia”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-20 07:31:37.
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:41:10.
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:44:41.
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 lipca 2018 w sprawie skrócenia czasu
pracy pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy na
okres upałów
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 15:36:16.
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-20 09:27:06.
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-20 09:28:56 | Data modyfikacji: 2018-08-20 09:30:57.
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie odwołania
zarządzenia 57/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-21 14:17:58.
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: "Modernizacja obiektu
sportowego w miejscowości Ruda Wielka"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-08 23:19:43.
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-21 14:23:11.
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-21 14:25:02.
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-21 13:53:29.
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-21 13:56:42.
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Zaciągnięcie kredytu
długoterminowego na kwotę 2 100 000,00 zł. z
przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w roku
budżetowym 2018 oraz spłatę zobowiązań z lat
ubiegłych z tytułu zaciągniętego kredytu”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-20 09:12:57.
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20.08.2018 w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży działki oznaczonej nr
241/60
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-21 14:26:35.
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji Statutów Sołectw z
terenu Gminy Wierzbica

Treść zarządzenia

Projekt Uchwały Rady Gminy Wierzbica - Treść Statutu

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Błędów

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Dąbrówka Warszawska

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Łączany

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Podgórki

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Polany Kolonia

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Polany

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Pomorzany Kolonia

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Pomorzany

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Ruda Wielka

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Rzeczków

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Stanisławów

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Suliszka

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Wierzbica Kolonia

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Wierzbica

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Zalesice Kolonia

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Zalesice

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-27 09:09:21.
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmiany
składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-10 09:42:41.
Data wprowadzenia: 2018-09-10 09:42:41
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski