2009

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 88/2009 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-30 20:03:54.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/2009 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 21 grudnia 2009 roku w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2009

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 3A

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-30 19:50:01.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 86/2009 Wójta Gminy
W i e r z b i c a z dnia 21 grudnia 2009 roku w
sprawie: powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
dowóz uczniów z terenu Gminy Wierzbica do
szkół w Wierzbicy i Rudzie Wielkiej .
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-30 19:45:34.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 85/2009 Wójta Gminy
W i e r z b i c a z dnia 17 grudnia 2009 roku w
sprawie: powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół .
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-30 19:42:13.
ZARZĄDZENIE NR 84 Wójta Gminy Wierzbica Z dnia
14-12-2009 w sprawie: zmian w składzie Zespołu
ds. aktualizacji i ewaluacji Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Wierzbica.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-30 19:37:43.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 83 /2009 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia czternastego grudnia 2009r. w
sprawie: likwidacji dokumentów z wyborów do
Parlamentu Europejskiego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-30 19:34:27.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 82/2009 Wójta Gminy
W i e r z b i c a z dnia 14 grudnia 2009 roku.w
sprawie: zatwierdzenia regulaminu przyznawania
dofinansowania na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w Gminie Wierzbica.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 23:10:01.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 81/2009 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 9 grudnia 2009 roku w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2009.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 22:59:10.
ZARZĄDZENIE NR 80/2009 Wójta Gminy Wierzbicy z
dnia 02.12.2009 roku w sprawie utworzenia
Stałego Dyżuru Wójta Gminy Wierzbicy
wchodzącego w skład SSD.WM na potrzeby
podwyższania gotowości obronnej państwa oraz
uruchamiania realizacji zadań obronnych
wynikających z wyższych stanów gotowości
obronnej państwa.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 22:54:13.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 79/2009 W ó j t a G
m i n y W i e r z b i c a z dnia 3 grudnia
2009 roku.w sprawie: przeprowadzenia kontroli
zewnętrznej w samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 22:50:05.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 78/2009 W ó j t a G
m i n y W i e r z b i c a z dnia 3 grudnia 2009
roku.w sprawie: przeprowadzenia kontroli
zewnętrznej w zakładzie budżetowym pod nazwą
„Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Wierzbicy”.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 22:46:00.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 77/2009 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 3 grudnia
2009 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli w
jednostkach budżetowych Gminy Wierzbica.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 22:30:45.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 76/2009 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 3 grudnia
2009 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli
zewnętrznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wierzbicy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 22:26:50.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 75/2009 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 3 grudnia
2009 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli
zewnętrznej w Gminnym Ośrodku Kultury w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 22:22:21.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 74/2009 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 3 grudnia
2009 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli
zewnętrznej w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Wierzbicy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 22:05:18.
Zarządzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 30.11.2009r. w sprawie: zmiany planów
finansowych dla oświatowych jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica na 2009 rok.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 22:00:44.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 72/2009 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 30 listopada 2009 roku w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2009

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 21:03:59.
Zarządzenie Nr 71/2009 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 23.11.2009r. w sprawie: zmiany planów
finansowych dla oświatowych jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica na 2009 rok.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 20:29:53.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 70/2009 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 23 listopada 2009 roku w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2009.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 19:37:37.
ZARZĄDZENIE Nr 69/2009 WÓJTA GMINY W
WIERZBICY z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie:
projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 19:28:28.
Zarządzenie Nr 68/2009 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 30.10.2009r. w sprawie: zmiany planów
finansowych dla oświatowych jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica na 2009 rok.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 19:25:54.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 67/2009 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2009.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 19:22:50.
ZARZĄDZENIE NR 66/2009 WÓJTA GMINY WIERZBICA.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 19:19:29.
ZARZĄDZENIE NR 65 /09 Wójta Gminy W i e r z b i
c a z dnia 27 października 2009.w sprawie:
powołania Gminnej Rady Sportu w Wierzbicy,
ustalenia zasad powoływania jej członków oraz
ustalenia regulaminu jej działania.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-08 21:20:17.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 64/2009 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 27 października 2009
roku. w sprawie : zmian w planie budżetu na rok
2009.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 3A

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-06 21:09:59.
ZARZĄDZENIE Nr 63/2009 WOJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 21.10.2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian
do Zarządzenia nr 4/2004 w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-06 20:59:47.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 62/2009 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-06 20:56:13.
Zarządzenie nr 61/2009 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30.09.2009 r.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-06 20:53:45.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60/2009 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 30 września 2009 roku w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2009.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 3A

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-06 20:45:02.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 59/2009 WÓJTA GMINY
WIERZBICA z dnia 10.09.2009 roku. w sprawie:
powołania komisji przetargowej.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-20 19:50:09.
ZARZĄDZENIE NR 58/2009 WÓJTA GMINY WIERZBICA
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-20 19:47:40.
ZARZĄDZENIE NR 57/2009 WÓJTA GMINY WIERZBICA
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-20 19:45:33.
Z a r z ą d z e n i e Nr 56/2009 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie
: przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Wierzbica za I
półrocze 2009 roku.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-07 15:45:51.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 55/2009 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 21 sierpnia 2009 roku.w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2009.

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-07 15:42:05.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/2009 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 19 sierpnia 2009 roku w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2009

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-07 15:29:29.
Zarządzenie Nr 53/2009 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 10.08.2009r.w sprawie: zmiany planów
finansowych dla oświatowych jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica na 2009 rok.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-07 15:13:55.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 52/2009 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY dn.2009.08.10
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-07 15:12:10.
Z a r z ą d z e n i e Nr 51/2009 Wójta Gminy
W i e r z b i c a z dnia 1 lipca 2009 roku w
sprawie: Powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia egzaminu pracownika Urzędu Gminy
kończącego służbę przygotowawczą .
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-07 15:10:29.
Z a r z ą d z e n i e Nr 50/2009 Wójta Gminy
W i e r z b i c a z dnia 31 lipca 2009 roku w
sprawie: Powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia egzaminu pracownika Urzędu Gminy
kończącego służbę przygotowawczą .
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-07 15:08:13.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2009 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 31 lipca 2009 roku. w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2009.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-07 15:01:36.
ZARZĄDZENIE NR 48/2009 WÓJTA GMINY WIERZBICA Z
DNIA 01.07.09 R w sprawie powołania Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-07 14:59:40.
ZARZĄDZENIE NR 47/2009 WÓJTA GMINY WIERZBICA Z
DNIA 23.07.09 R W sprawie : ,,Polityki
Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem
informatycznym służącym do przetwarzania danych
osobowych '' w Urzędzie Gminy w Wierzbicy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-07 14:53:13.
ZARZĄDZENIE NR 46 /2009 z dnia 23.07.2009
roku Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działek nr
310/60,310/63,310/65,1317/6,1317/7 i 1317/9.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-07 14:42:10.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 45/2009 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-03 14:33:04.
Zarządzenie nr 44 z dnia 21.07.09 r Wójta Gminy
Wierzbica w sprawie przygotowania się i udziału
w ćwiczeniu powiatowo – obronnym pk. „RADOMKA
– 2009” we współdziałaniu ze strukturami
obronnymi gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-03 14:31:17.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43/2009 Wó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 15
lipca 2009 roku w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-03 14:28:21.
Zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 07.07.2009r. w sprawie: zmiany planu
finansowego na 2009 rok dla Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wierzbicy.

Zalącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-03 14:23:17.
Zarządzenie Nr 41/2009 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 30.06.2009r. w sprawie: zmiany planów
finansowych dla oświatowych jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica na 2009 rok
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-03 14:10:36.
Zarządzenie nr 40/2009 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30.06.2009r.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-03 13:46:38.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 39/2009 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 30 czerwca 2009 roku. w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2009.

Zalącznik 1

Zalącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-02 23:15:45.
Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie: regulaminu
pracy Urzędu Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2009-09-02 22:53:06 | Data modyfikacji: 2017-02-08 12:19:42.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 37/2009 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 24 czerwca 2009 roku. w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2009.

Zalącznik 1

Zalącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-02 22:45:40.
Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 24 czerwca 2009 roku. w sprawie:
zatwierdzenia bilansu.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-02 22:41:41.
Zarządzenie Nr 35/2009 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 24 czerwca 2009 roku.w sprawie:
zatwierdzenia bilansu.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-02 22:39:10.
Z a r z ą d z e n i e Nr 34/2009 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 24 czerwca 2009 roku W sprawie:
zatwierdzenia bilansu.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-02 22:37:12.
ZARZĄDZENIE NR 33 WÓJTA GMINY WIERZBICA Z DNIA
24.06.2009
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-02 22:33:13.
ZARZĄDZENIE Nr 32 /2009 WÓJTA GMINY W
WIERZBICY z dnia 23 czerwca 2009 roku.w sprawie:
ustalenia zasad (polityki) rachunkowości oraz
procedur kontroli finansowej dla Gminy i Urzędu
Gminy w Wierzbicy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-02 22:26:28.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 31/2009 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY Wierzbica,dn.2009.06.23
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-01 22:42:06.
ZARZĄDZENIE Nr 30/2009 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 17 czerwca 2009 roku.w sprawie: wprowadzenia
Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w
Urzędzie Gminy w Wierzbicy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-01 22:11:03.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29/2009 Wójta Gminy
W i e r z b i c a z dnia 17 czerwca 2009 roku w
sprawie: wynagradzania kierowników jednostek
organizacyjnych Urzędu Gminy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-01 21:00:33.
Zarządzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia
Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2009-07-28 15:49:38 | Data modyfikacji: 2017-02-08 12:17:32.
Zarządzenie Nr 27/2009 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie : ewidencji i
sporządzania sprawozdań budżetowych Rb -WS w
zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych
przez Urząd Gminy w Wierzbicy oraz jednostki
organizacyjne Gminy Wierzbica.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-28 14:42:33.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 26/2009 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-28 14:39:32.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2009 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 4 czerwca 2009 roku w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2009.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-28 14:33:44.
Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 29.05.2009r.w sprawie: zmiany planów
finansowych dla oświatowych jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica na 2009 rok.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-28 14:27:54.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 23/2009 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 28 maja 2009 roku. w sprawie
: zmian w planie budżetu na rok 2009.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-24 17:51:00.
Z A R Z Ą D Z E N I E nr. 22/2009 Wójta Gminy
W i e r z b i c a z dnia 28 maja 2009 roku
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-24 17:49:11.
ZARZĄDZENIE NR 21 /2009 z dnia 25.05.2009
roku Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej na sprzedaż działek nr
310/75, 1349/13.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-24 17:47:26.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 20/2009 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-24 17:43:36.
Z A R Z Ą D Z E N I E nr. 19/2009 Wójta Gminy
W i e r z b i c a z dnia 14 maja 2009 roku w
sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-17 11:35:02.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 18/2009 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY

Treść zarządzenia.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-16 17:35:37 | Data modyfikacji: 2009-07-16 17:46:45.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 17/2009 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY

Treść zarządzenia.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-16 17:34:02.
ZARZĄDZENIE NR 16 /2009 z dnia 17.04.2009
roku Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej na sprzedaż działek nr
310/60,310/63, 310/65

Treść zarządzenia.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-16 17:32:28 | Data modyfikacji: 2009-07-16 17:43:23.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15/2009 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-16 17:30:12.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 14 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie:
obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wierzbica
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-15 23:04:31.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13/2009 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 09 kwietnia 2009 roku.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-15 22:57:51.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12/2009 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie
: zmian w planie budżetu na rok 2009.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-15 22:50:59.
ZARZĄDZENIE Nr 11/2009 Wójta Gminy Wierzbica, z
dnia 31 marca 2009 r.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-15 22:48:55.
ZARZĄDZENIE Nr 10/2009 Wójta Gminy Wierzbica,z
dnia 30 marca 2009 r.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-15 22:46:38.
Z a r z ą d z e n i e Nr 9 /2009 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie :
przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej.sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wierzbica za 2008 rok

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-15 22:42:08.
Zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16.03.2009r. w sprawie powołania Gminnej
Komisji Oceniającej d/s oceny ofert składanych
przez usługodawców w procedurze CCP, dotyczącej
realizacji Programu Integracji Społecznej w
ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-15 22:37:44.
ZARZĄDZENIE NR 7/2009 Wójta Gminy W i e r z b
i c a z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie:
sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i
organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-09 21:19:19.
ZARZĄDZENIE NR 6/2009 Wójta Gminy W i e r z b
i c a z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie:
powołania komisji do przeprowadzenia wyboru ofert
na realizację zadań publicznych.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-09 21:12:24.
ZARZĄDZENIE NR 5/2009 Wójta Gminy Wierzbica –
Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 12.02.2009 roku
w sprawie zmian w strukturach formacji obrony
cywilnej
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-04 20:35:04.
ZARZĄDZENIE Nr 4/2009 Wójta Gminy Wierzbica
-Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 11.02.09 w
sprawie wdrożenia Planu Reagowania Kryzysowego
Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-04 20:31:14.
ZARZĄDZENIE NR 03/2009 WÓJTA GMINY W
WIERZBICY W sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia w dniu 09.02.2009 r. wyboru ofert
na realizację zadań publicznych powierzonych na
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. /Dz.U.
Nr 96, poz.873/ o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-17 20:25:34.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr. 2/2009 WÓJTA
GMINY WIERZBICA z dnia 05.02.2009r w sprawie
powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-17 20:20:52.
ZARZĄDZENIE Nr 1 /2009 WÓJTA GMINY W
WIERZBICY z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie:
ustalenia planów finansowych dla jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica na 2009 rok.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-17 20:08:32.
Data wprowadzenia: 2009-03-17 20:08:32
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk