2015

Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zasad pracy
komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia
postępowania o zamówienie publiczne na roboty
budowlane, dostawy lub usługi udzielane przez
Gminę Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-10-21 12:15:13.
Zarządzenia Nr 106/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zasad
udzielania zamówień publicznych powyżej
30.000,00 Euro, do których stosuje się ustawę
Prawo zamówień publicznych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-10-21 12:12:52.
Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących
przy realizacji projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:38:41 | Data modyfikacji: 2017-06-06 14:32:23.
Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-14 14:13:21.
Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-14 14:06:36.
Zarzadzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacja zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-04 14:08:19.
Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-04 14:04:46 | Data modyfikacji: 2016-01-04 14:08:53.
Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów
według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-31 07:38:42.
Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-28 11:31:41.
Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-28 11:30:03 | Data modyfikacji: 2015-12-29 09:29:57.
Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie wykorzystania
dnia wolnego od pracy pracowników Urzędu Gminy
Wierzbica za święto przypadające w dniu 26
grudnia 2015 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-21 11:17:43.
Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16.12.2015 r. powołuję Komisję
przetargową do przeprowadzania postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego w dniu 16.12.2015 r. na
zadanie "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu
Gminy Wierzbica do szkół specjalnych w Radomiu i
oddziałów specjalnych w Wierzbicy w 2016 r."
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-21 11:15:56.
Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego w dniu 14.12.2015 r. na
zadania pn. "Zakup biletów miesięcznych dla
uczniów szkół z terenu szkół z terenu Gminy
Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją
regularną na 2016 r."
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-21 11:12:26.
Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadania pn. "Dostawa energii
elektrycznej dla potrzeb Gminy Wierzbica w 2016
r."
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-21 11:05:17.
Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-21 11:01:13 | Data modyfikacji: 2015-12-21 11:19:43.
Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
uchwałami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:24:01.
Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:22:06.
Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie przekazania
akt do archiwum zakładowego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:33:32.
Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia
projektu finansowego dla Urzędu Gminy Wierzbica
na 2016 rok oraz informacji dla podległych
jednostek budżetowych o wartościach ujętych w
projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:28:14 | Data modyfikacji: 2015-12-03 10:00:48.
Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17.11.2015 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
"przetargu nieograniczonego" w dniu 18.11.2015 na
zadania pn. "Odbieranie, zagospodarowanie odpadów
oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbica"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:17:53.
Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-17 14:17:53.
Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-17 14:13:08.
Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie
przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy
Wierzbica na rok 2016 rok oraz projektu Uchwały
Finansowej na lata 2016-2019
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-17 14:10:34.
Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-17 14:07:45.
Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 października 2015 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy
Wierzbica na rok 2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-17 13:59:49.
Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 października 2015 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy
Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-28 09:41:01.
Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmiany
planu finansowego dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-27 08:42:28 | Data modyfikacji: 2015-10-27 10:05:35.
Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 października 2015 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy
Wierzbica na rok 2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-27 08:24:55 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:57:47.
Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 października 2015 roku w sprawie
odwołania członka ze składu i powołania
członka do składu Obwodowej Komisji Wyborczej
powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i
Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października
2015r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-20 09:44:34.
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 października 2015 roku w sprawie
powołania komisji przetargową do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie "przetargu nieograniczonego" w dniu
15.10.2015 roku na zadania pn. "Wymiana kotłów w
kotłowni przy PSP w Polanach"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-16 12:01:06.
Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 października 2015 roku w sprawie zmiany
planu finansowego dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-16 11:56:38.
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 05 października 2015 roku w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-13 09:14:06.
Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-13 09:11:38.
Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-13 09:07:56.
Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 września 2015 roku w sprawie powołania
Komisji do spraw rozpatrywania wniosków sołectw
dotyczących przeznaczenia środków funduszu
sołeckiego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-30 13:46:34.
Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-30 13:43:43.
Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-30 13:40:07.
Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16.09.2015 w sprawie powołania Komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
"przetargu nieograniczonego" w dniu 16.09.2015 r.
na zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Ruda Wielka"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-30 13:36:09.
Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 04 września 2015 roku w sprawie powierzenia
zadań doradcy metodycznego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-30 11:19:59.
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 04 września 2015 roku w sprawie ustalenia
metodologii wyliczania szacunkowych kosztów
bezpośrednich (płace i pochodne) i pośrednich
do realizacji zadań w rozdziale 80149 i 80150
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-30 11:18:12.
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 września 2015 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-22 13:04:40.
Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-22 12:59:44.
Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-22 12:44:07 | Data modyfikacji: 2015-09-22 12:54:50.
Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 sierpnia 2015 w sprawie przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania
planu finansowego instytucji kultury i zakładu
opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-22 12:40:08.
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie odwołania
Zarządzenia Nr 59/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 sierpnia 2015r. dotyczącego skrócenia
czasu pracy Urzędu Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-18 08:14:09.
Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania
Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i
trybu pracy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 12:33:44.
Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 12:31:44.
Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania
obwodowych komisji do spraw referendum na terenie
Gminy Wierzbica w referendum ogólnokrajowym

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 12:29:53 | Data modyfikacji: 2015-08-14 12:38:38.
Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 12:27:12 | Data modyfikacji: 2015-08-14 12:27:50.
Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 04 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 12:23:06.
Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 04 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 12:21:48.
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 04 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 12:19:45.
Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 04 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 12:18:42.
Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 lipca 2015 w sprawie powołania Gminnej
Komisji ds. szacowania szkód obiektach
komunalnych na terenie gminy po zaistniałym
niekorzystnym zjawisku atmosferycznym /huraganie/
w dniu 19 lipca 2015 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-31 14:09:34.
Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na
wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-31 09:03:48.
Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Wierzbica na rok 2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-30 22:10:52.
Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działki nr
172/4 położonej w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:31:04.
Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie powołania
Gminnej Komisji d/s szacowania szkód w budynkach
mieszkalnych na terenie gminy po zainstniałym
niekorzystnym zjawisku atmosferycznym /huraganie/
w dniu 19 lipca 2015 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:29:08.
Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:25:45 | Data modyfikacji: 2015-07-27 09:37:09.
Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:21:34 | Data modyfikacji: 2015-07-27 09:35:23.
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie odwołania
Zarządzenia Nr 44/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 lipca 2015r. dotyczącego zakazu używania
wody w celu innych niż bytowych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:17:36.
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 10:07:36.
Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 10:03:38 | Data modyfikacji: 2015-07-21 10:04:17.
Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie wprowadzenia zakazu używania wody dla
celów innych niż bytowych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 09:50:00.
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wierzbicy za 2014 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:20:01.
Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbica za
2014 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:18:10 | Data modyfikacji: 2015-07-14 10:19:06.
Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy
za 2014 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:17:19 | Data modyfikacji: 2015-07-14 10:20:42.
Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-23 23:08:48.
Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzania
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-23 23:05:28 | Data modyfikacji: 2015-06-24 19:34:26.
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 14:28:36.
Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 14:26:23.
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 maja 2015 roku w sprawie planu finansowego
dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 14:24:35.
Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenie dnia
wolnego od pracy w 2015 dla pracowników
samorządowych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 09:04:12 | Data modyfikacji: 2015-07-27 09:33:08.
Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie wprowadzania zmian w Uchwale Budżetowej
Gminy Wierzbica na rok 2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:02:11.
Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25.05.2015 roku w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zalesicach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-05-28 13:57:01.
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-05-28 13:31:15 | Data modyfikacji: 2015-05-28 13:59:30.
Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-05-28 13:28:25.
Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia
członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., druga
tura w dniu 24 maja 2015 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-05-28 12:34:50 | Data modyfikacji: 2015-05-28 12:37:24.
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 maja 2015 roku w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Wierzbicy

Regulamin Organizacyjny

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-05-28 12:25:58.
Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gmina Wierzbica z
dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenie

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-05-28 11:26:07.
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-05-28 10:33:39 | Data modyfikacji: 2015-05-28 10:35:47.
Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie
pełnomocnictwa dla pełniącego obowiązki
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zalesicach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-30 12:51:04.
Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania
składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-30 12:44:57 | Data modyfikacji: 2015-04-30 12:46:57.
Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 kwietnia 2015 w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-17 14:16:10.
Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-17 14:06:09 | Data modyfikacji: 2015-04-17 14:12:27.
Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-17 14:02:09 | Data modyfikacji: 2015-04-17 14:04:09.
Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-17 13:57:57 | Data modyfikacji: 2015-04-20 09:18:40.
Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Wierzbicy z
dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania
komisji do spraw brakowania druków ścisłego
zachowania wykorzystywanych na potrzeby
wydawnictwa dowodów osobistych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-17 13:55:40.
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok
2014 wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-17 13:48:30 | Data modyfikacji: 2015-04-17 13:52:49.
Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 24.03.2015 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działek
położonych w Wierzbicy i Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-17 13:45:46.
Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia
kredytu krótkoterminowego na pokrycie
przejściowego deficytu budżetu Gminy Wierzbica w
roku 2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-17 13:40:03.
ZARZĄDZENIE Nr 15/2015 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 12 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-18 14:18:13 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:46:02.
ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica za rok
2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-18 13:54:28 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:47:52.
ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 10 marca 2015 roku w sprawie powołania
komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej przechowywanej w Archiwum
Zakładowych Urzędu Gminy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-11 14:00:52 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:49:06.
ZARZĄDZENIE Nr 12/2015 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 2 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2015
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-06 16:06:55 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:49:44.
ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia
kontroli zewnętrznej w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-06 15:53:55 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:51:34.
ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia w dniu 25.02.2015 r.
wyboru ofert na realizację zadań publicznych
powierzonych na podstawie ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. /Dz.U. z 2014 r. poz. 1118/ o
działalności pożytku publicznego i
wolontariacie
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-06 15:52:40 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:53:44.
ZARZĄDZENIE Nr 9/2015 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-05 15:34:06 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:55:10.
ZARZĄDZENIE Nr 8/2015 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia kontroli firmy PPUH
INTERBUD ul. Limanowskiego 154, 26-6800 Radom w
zakresie spełniania wymagań określonych w art.
9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.
poz 1399 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczególnych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122)
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-05 15:28:55 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:58:58.
ZARZĄDZENIE Nr 7/2015 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 30/2009 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia
Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w
Urzędzie Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-05 15:25:58 | Data modyfikacji: 2015-04-10 11:00:19.
ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 9 lutego 2015 roku. Na podstawie ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261,
poz. 2603 z 2004 roku) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-05 14:07:06 | Data modyfikacji: 2015-04-10 11:03:58.
ZARZĄDZENIE Nr 5/2015 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie: zasad
przekazywania środków finansowych na pokrycie
wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wierzbicy oraz w zakresie
przekazywania zrealizowanych dochodów.
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-06 15:58:55 | Data modyfikacji: 2015-03-04 15:13:31.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2015 WÓJTA GMINY
WIERZBICA z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie :
ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-06 15:53:39 | Data modyfikacji: 2015-03-04 17:06:17.
ZARZĄDZENIE Nr 3/2015 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: ustalenia
planów finansowych dla jednostek organizacyjnych
Gminy Wierzbica na 2015 rok.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-06 15:49:09 | Data modyfikacji: 2015-03-04 15:32:59.
Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2014 roku z
budżetu gminy dotacji celowych.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-06 15:44:48.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 01/2015 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 09.01.2015 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-06 15:39:43.
Data wprowadzenia: 2015-02-06 15:39:43
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk