2012

Zarządzenie Nr 96/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2012 .

Załącznik 1

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-07 17:51:49.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 95/2012 WÓJTA GMINY
WIERZBICA z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie :
ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-07 17:42:02.
ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 WÓJTA GMINY WIERZBICA
z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia
planów finansowych dla jednostek organizacyjnych
Gminy Wierzbica na 2013 rok.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-07 17:39:46.
Zarządzenie Nr 93/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-04 14:07:01.
Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2012 roku z
budżetu gminy dotacji celowych.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-04 14:04:24.
Zarządzenie Nr 91/2012 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów
według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-04 14:01:23.
Z A R Z Ą D Z E N I E nr 90/2012 Wójta Gminy W
i e r z b i c a z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie
powołania Gminnej Rady Sportu w Wierzbicy.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:57:31.
Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-03 15:04:43.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 88/2012 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 18.12.2012r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:32:19.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 87/2012 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 18.12.2012r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:30:43.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 86/2012 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 17.12.2012 R.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:28:42.
Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:21:21.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 84/2012 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY Z DNIA 04.12.2012 R.W
sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w
dniu 04.12.2012 r.

Załącznik 1

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-03 12:13:22.
Zarządzenie Nr 83/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2012
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-03 12:11:16.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 82 /2012 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 28
listopada 2012 roku w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-03 11:56:57.
Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2012 oraz zmian w
planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-27 17:48:51.
ZARZĄDZENIE Nr 80/2012 WÓJTA GMINY WIERZBICA
z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie:
ustalenia projektów planów finansowych dla
jednostek organizacyjnych Gminy Wierzbica na 2013
rok.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-27 17:45:19.
Zarządzenie Nr: 79/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie:
przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Wierzbica na 2013 r oraz projektu Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2013 - 2017.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-10 15:45:27.
Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-30 17:38:46.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 77/2012 W ó j t a G
m i n y W i e r z b i c a z dnia 5 listopada
2012 roku. w sprawie: przeprowadzenia kontroli
zewnętrznej w jednostce budżetowej pod nazwą
„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wierzbicy”.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-30 17:35:41.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 76/2012 W ó j t a G
m i n y W i e r z b i c a z dnia 5 listopada
2012 roku w sprawie: uchylenia w całości
Zarządzenia Nr 75/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31.10.2012r. w sprawie przeprowadzenia
kontroli zewnętrznej w jednostce budżetowej pod
nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wierzbicy”.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-30 17:33:21.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 75/2012 W ó j t a G
m i n y W i e r z b i c a z dnia 31
października 2012 roku w sprawie:
przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w jednostce
budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wierzbicy”.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-30 17:30:21.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 74/2012 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 31.10.2012r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-29 17:40:25.
Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 października 2012 roku w sprawie: zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu na rok
2012 oraz zmian w planie finansowym zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-16 17:11:32.
Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 października 2012 roku w sprawie: zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu na rok
2012 oraz zmian w planie finansowym zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-16 16:59:38.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 71/2012 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 10 października 2012 roku w
sprawie : zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Urzędu Gminy .

Załącznik 1

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-16 16:53:02.
ZARZĄDZENIE NR 70/2012 z dnia 09.10.2012 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży lokali
użytkowych nr 5 w bloku nr 14 i 7 w bloku nr 28
położonych w Wierzbicy ( drugi przetarg)
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-16 16:50:30.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 69/2012 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 08.10.2012r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-16 16:41:15.
ZARZĄDZENIE Nr 68/2012 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 8 października 2012 r. w sprawie powołania
i funkcjonowania Społecznej Komisji
Mieszkaniowej.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-13 17:54:06.
Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2012 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2012

Załącznik 1

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-13 17:49:52.
Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 września 2012 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-13 12:03:50.
ZARZĄDZENIE Nr 65 WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia
24 września 2012 r. w sprawie: powołania
komisji do oceny ofert na wybór dostawcy laptopa
oraz rzutnika multimedialnego w ramach zapytania
ofertowego w projekcie „PRZEDSZKOLE MARZEŃ W
GMINIE WIERZBICA”.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-13 10:30:36.
ZARZĄDZENIE Nr 64/2012 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 17 września 2012 r. w sprawie: powołania
Kierownika projektu „PRZEDSZKOLE MARZEŃ W
GMINIE WIERZBICA”.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-13 10:25:53.
ZARZĄDZENIE Nr 63/2012 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 12 września 2012 r. w sprawie: powołania
komisji do oceny ofert na Kierownika projektu w
ramach zapytania ofertowego w projekcie
„PRZEDSZKOLE MARZEŃ W GMINIE WIERZBICA”.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-13 10:22:55.
ZARZĄDZENIE Nr 62/2012 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 12 września 2012 r. w sprawie powołania i
funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-31 17:17:15.
Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 września 2012 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-31 17:06:26.
ZARZĄDZENIE Nr 60/2012 WÓJTA GMINY W
WIERZBICY z dnia 3 września 2012 roku w sprawie:
ustalenia planu finansowego na 2012 rok dla
Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa
Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-31 16:49:35.
ZARZĄDZENIE Nr 59/2012 WÓJTA GMINY W
WIERZBICY z dnia 3 września 2012 roku w sprawie:
zmiany planów finansowych dla jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica na 2012 rok.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-31 16:33:35.
ZARZĄDZENIE Nr 58/2012 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 31 sierpień 2012 w sprawie: powołania
„Komisji Rekrutacyjnej”, przyjęcia regulaminu
rekrutacji dzieci do przedszkola oraz wyboru
wykonawcy druków rekrutacyjnych i promocyjnych w
projekcie „PRZEDSZKOLE MARZEŃ W GMINIE
WIERZBICA”.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-31 11:31:05.
Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-19 16:42:24.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie:
obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
lokalowej stanowiącej własność Gminy Wierzbica
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-17 11:39:16.
Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie : powołania
"Komisji Konkursowej" do przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego na stanowiska
wychowawca nauczyciel w projekcie :PRZEDSZKOLE
MARZEŃ W GMINIE WIERZBICA"
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-17 11:36:39 | Data modyfikacji: 2012-11-12 16:17:52.
Zarządzenie nr 54/2012 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie: przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy ,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania
planu finansowego instytucji kultury i zakładu
opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-17 11:05:24.
Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-17 10:27:51.
Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-17 10:20:47.
Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-14 12:21:27.
Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 sierpnia 2012 roku
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-14 12:18:52.
Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 sierpnia 2012 roku
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-14 12:10:12.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 48/2012 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 08.08.2012r.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-14 12:00:56.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 47/2012 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 06.08.2012r.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-14 11:57:04.
ZARZĄDZENIE NR 46/2012 z dnia 01.08.2012 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży lokali
użytkowych nr 5 w bloku nr 14 i 7 w bloku nr 28
położonych w Wierzbicy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-14 11:52:11.
Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie :powołania
"Komisji konkursowej" do przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego na stanowiska:
Kierownika projektu,Asystenta d/s finansowych
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-14 11:48:43.
Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie :Regulaminu
naboru na stanowiska :Kierownika
projektu,Asystenta d/s księgowych
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-14 11:44:09.
Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie: zmian w planie
wydatków budżetu na rok 2012

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-13 15:40:31.
Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie: uchylenia
Zarządzenia Nr 41/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 lipca 2012roku.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-13 15:38:17.
Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie: zmian w planie
wydatków budżetu na rok 2012

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-13 15:35:05.
Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-13 13:30:54.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 39/2012 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 26
lipca 2012 roku w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-13 13:22:57.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2012 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 26
lipca 2012 roku w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-13 13:21:03.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 37/2012 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 26
lipca 2012 roku w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-13 12:14:47.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 36/2012 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 10
lipca 2012 roku w sprawie : powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publiczna
Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum w Rudzie
Wielkiej.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-13 11:41:36.
Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie: zmian w planie
wydatków budżetu na rok 2012

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-11 17:00:39.
Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-27 14:37:23.
Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia
zakładowego planu kont.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-27 14:28:21.
Z a r z ą d z e n i e Nr 32/2012 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 28 czerwca 2012 roku W sprawie:
zatwierdzenia bilansu za 2011 rok.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-11 16:38:52.
Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 28 czerwca 2012 roku. w sprawie:
zatwierdzenia bilansu za 2011 rok.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-11 16:37:04.
Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy w Wierzbicy
z 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia
bilansu za 2011 rok.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-11 16:33:25.
Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-11 12:10:27.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 28/2012 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 19
czerwca 2012 roku w sprawie : powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publiczna
Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum w Rudzie
Wielkiej.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-11 12:07:20.
Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 maja 2012 roku w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2012 oraz
zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-08 14:32:27.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 26/2012 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 25.05.2012 R.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-05 14:19:09.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 25/2012 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 26.04.2012r.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-05 14:17:44.
Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 kwiecień 2012 r. w sprawie wprowadzenia
Polityki Bezpieczeństwa oraz instrukcji
Zarządzania Systemem
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-05 14:14:51 | Data modyfikacji: 2012-09-06 13:30:57.
Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-05 11:12:34.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 22/2012 Wójta Gminy
Wierzbica – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia
20.04.2012 roku w sprawie zmian w strukturach
formacji obrony cywilnej.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-05 11:08:40.
Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 kwiecień 2012 r. sprawie powołania
Koordynatora do zarządzania projektem
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:58:51.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 20/2012 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 16.04.2012r.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:54:58.
Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:27:56.
Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2012 oraz
zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-14 16:25:34.
Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 marca 2012 roku w sprawie: zmian w planie
wydatków budżetu na rok 2012

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-14 16:19:02.
Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2012 r.sprawie powołania
Koordynatora do zarządzania projektem
„Indywidualizacja w Wierzbicy” w ramach
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-14 16:15:17 | Data modyfikacji: 2012-09-06 12:35:13.
Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2012 r. w sprawie: przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia
Gminy.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-14 16:12:15.
ZARZĄDZENIE Nr 14/2012 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 19 marca 2012 w sprawie: powołania
„Komisji Konkursowej” do przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego na
stanowiska:Kierownika projektu,Asystenta ds.
merytorycznych, Specjalisty ds. finansowych,w
Projekcie „Nowoczesne kadry systemu oświaty w
Gminie Wierzbica” realizowanego w ramach POKL,
Priorytet IX. Działanie 9.4..
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-04 12:02:21.
ZARZĄDZENIE Nr 13/2012 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 19 marca 2012 w sprawie: Regulaminu naboru
na stanowiska:Kierownika projektu,Asystenta ds.
merytorycznych, Specjalisty ds. finansowych,w
Projekcie „Nowoczesne kadry systemu oświaty w
Gminie Wierzbica” realizowanego w ramach POKL,
Priorytet IX. Działanie 9.4.

Załączniki

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-04 11:57:10.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 12/2012 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 15.03.2012r.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-29 13:34:47.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11 /2012 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 12 marca 2012 roku w
sprawie: powołania Komisji Archiwizacyjnej
dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i senatu
RP przeprowadzonych w dniu 9 października
2011r.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-29 13:32:07.
Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 08 marca 2012 roku w  sprawie ustalenia
regulaminu określającego zasady dofinansowania
kosztów kształcenia pracowników samorządowych,
zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Wierzbicy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-29 13:26:36.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 09/2012 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 06.03.2012r.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-29 13:07:18.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 08/2012 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY Z DNIA 24.02.2012 R.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-29 11:32:15.
Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2012 oraz
zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-29 11:20:20.
Z A R Z Ą D Z E N I E nr.6/2012 Wójta Gminy W
i e r z b i c a z dnia 25 stycznia 2012r. w
sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw
wyborów -urzędnika wyborczego
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-29 11:14:04.
Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:30:08.
Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:23:04.
ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 WÓJTA GMINY W
WIERZBICY z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji środków
będących własnością CPD MSWiA
  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-28 14:49:06 | Data modyfikacji: 2012-03-28 14:49:25.
ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 WÓJTA GMINY W
WIERZBICY z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie:
ustalenia planów finansowych dla jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica na 2012 rok.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-23 13:04:59.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/2012 WÓJTA GMINY
WIERZBICA z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie :
ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-23 12:59:20.
Data wprowadzenia: 2012-03-23 12:59:20
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk