2011

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia
Polityki Bezpieczeństwa oraz instrukcji
Zarządzania Systemem Informatycznym dla zbioru :
Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu
Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-06 13:37:22.
Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: wyceny stanu
paliw do samochodów gaśniczych i sprzętu
gaśniczego Ochotniczych Straży Pożarnych w
Gminie Wierzbica w 2011 roku.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-28 11:37:50.
Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów
według stanu na dzień 30 grudnia 2011 roku.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-28 11:35:19.
Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2011 roku z
budżetu gminy dotacji celowych.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-28 11:32:33.
Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2011
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-28 11:18:35.
ZARZĄDZENIE NR 63/2011 z dnia 27.12.2011 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działki nr
548/1 położonej w Rudzie Wielkiej.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-28 11:14:42.
Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2011
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-28 16:46:45.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 61/2011 Z DNIA
19.12.2011 r. WÓJTA GMINY WIERZBICA
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-27 15:59:52.
Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 12 grudnia 2011 roku. w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2011
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-27 15:42:02.
Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2011

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-27 14:31:14.
Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 28 listopada 2011 roku. w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2011
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-27 13:55:43.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 57/2011 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 22
listopada 2011 roku w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-27 13:50:16.
ZARZĄDZENIE NR 56/2011 z dnia 21.11.2011 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży lokalu
użytkowego wraz z udziałem 65/1201,1 w
działce nr 2083/4 położonej w Wierzbicy
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-27 13:45:46.
Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 17 listopada 2011 roku. w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2011
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-27 13:30:14.
Zarządzenie nr: 54/2011 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie:
przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Wierzbica na 2012 r oraz projektu Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2012 - 2017.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-27 13:23:40.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 53/2011 Z DNIA
03.11.2011 r. WÓJTA GMINY WIERZBICA
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-19 15:47:05.
Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 31 października 2011 roku. w sprawie: zmian
w planie dochodów i wydatków budŜetu na rok
2011 oraz zmian w planie finansowym zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-19 15:42:00.
ZARZĄDZENIE NR 51 /2011 z dnia 21.10.2011 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaŜy działki nr
549/4 połoŜonej w Rudzie Wielkiej.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-19 15:38:52.
Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 18 października 2011 roku. w sprawie: zmian
w planie dochodów i wydatków budŜetu na rok
2011 oraz zmian w planie finansowym zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-19 15:35:42.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 49/2011 Z DNIA
17.10.2011 r. WÓJTA GMINY WIERZBICA
  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-16 17:57:31.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 48 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 12 października 2011 roku w
sprawie: obniżenia ceny wywoławczej lokalu
użytkowego nr 1 w bloku nr 14 stanowiącego
własność Gminy Wierzbica przeznaczonego do
sprzedaży w drodze przetargu.
  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-16 17:54:48.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 47/2011 Z DNIA
10.10.2011 r. WÓJTA GMINY WIERZBICA
  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-16 17:50:21.
Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 6 października 2011 roku. w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2011
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-16 17:45:14 | Data modyfikacji: 2011-12-16 17:46:54.
Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budŜetu na rok 2011 oraz zmian w
planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami na rok 2011

Załącznik 1

Załącznik 2

  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-16 17:40:24.
ZARZĄDZENIE Nr. 44/2011 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 19 września 2011 roku

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-10-13 17:26:58.
Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 15 września 2011 roku.w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2011

Załącznik 3

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-10-12 15:17:08.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 42/2011 Z DNIA
13.09.2011 WÓJTA GMINY WIERZBICA
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-10-12 15:08:56 | Data modyfikacji: 2011-10-12 15:14:07.
Zarządzenie nr 41/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy ,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania
planu finansowego instytucji kultury i zakładu
opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-10-12 13:19:04.
Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 23 sierpnia 2011 roku. w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2011
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-10-12 13:07:35.
Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 22 sierpnia 2011 roku. w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2011.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-09-02 13:59:51.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 38/2011 Z DNIA
22.08.2011 WÓJTA GMINY WIERZBICA p o w o ł
u j ę Komisję przetargową do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
„przetargu nieograniczonego” w dniu
22.08.2011 r. na zadania pn.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-09-02 13:56:22.
ZARZĄDZENIE NR 37/2011 z dnia 18.08.2011 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży lokalu
użytkowego wraz z udziałem 65/1201,1 w
działce nr 2083/4 położonej w Wierzbicy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-09-02 13:44:59.
Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 9 sierpnia 2011 roku. w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2011
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-09-02 11:58:58.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 35/2011 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 20
lipca 2011 roku w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-09-02 11:49:10.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 34/2011 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 20
lipca 2011 roku w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-09-02 11:09:01.
Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 12 lipca 2011 roku. w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2011

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-08-03 16:18:07.
Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2011

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-18 11:44:44.
Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z 28 czerwca 2011 roku. w sprawie: zatwierdzenia
bilansu za 2010 rok.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-18 11:31:21.
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 28 czerwca 2011 roku. w sprawie:
zatwierdzenia bilansu za 2010 rok.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-18 11:28:11.
Z a r z ą d z e n i e Nr 29/2011 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 28 czerwca 2011 roku
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-18 11:26:13.
ZARZĄDZENIE NR 28 /2011 z dnia 28.06.2011 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży lokalu
mieszkalnego M2 o powierzchni 52 m2 wraz z
częścią ułamkową 5200/125349 w działce
nr.2077/54 położonej w Wierzbicy przy ulicy
J.Krasickiego
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-18 11:22:59.
ZARZADZENIE NR 27/2011 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14.06 2011 roku w sprawie opracowania Planu
Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Wierzbica w
warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-15 16:44:37.
Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2011 oraz zmian w
planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami na rok 2011

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-15 16:30:03.
Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: zmian w planie
wydatków budżetu na rok 2011.

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-20 15:01:39.
Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 27 maja 2011 roku. w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2011.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-20 14:52:10.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 23 /2011 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 23 maja 2011r. w sprawie:
likwidacji dokumentów z wyborów organów
jednostek samorządu terytorialnego
przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2011r.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-20 14:49:13.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 22 /2011 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 13 maja 2011r. w sprawie:
przekazywania akt do archiwum zakładowego
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-20 14:44:11.
Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie: zmian w planie
wydatków budżetu na rok 2011 oraz zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami na rok 2011.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-20 14:35:23.
Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie: zmian w planie
wydatków budżetu na rok 2011 oraz zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami na rok 2011

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-20 14:17:41.
ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 Wójta Gminy Wierzbica, z
dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: podwyżki
stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-20 14:14:44.
Zarządzenie Wójta Gminy Wierzbica Nr.18/2011 z
dnia 18 kwietnia 2011 roku. w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-20 12:50:23.
Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 18 kwietnia 2011 roku. w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2011

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-20 11:05:23.
Zarządzenie nr 16/2011 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31.03.2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwum zakładowego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-09 16:31:45.
Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: zmian w planie
wydatków budżetu na rok 2011

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:14:06.
Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia
Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury
i ZOZ.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:01:14.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 13/2011 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY z dn. 2011.03.29
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-15 16:39:11.
Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 28 marca 2011 r.w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia
Gminy.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 2T

Załącznik 1T

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 8

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-12 17:01:23.
Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 21 marca 2011 roku. w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2011
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011

Załącznik 1

Załącznik 1

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-12 16:43:05.
Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 17 marca 2011r w sprawie: zaciągnięcia
kredytu krótkoterminowego na pokrycie
przejściowego deficytu budżetu Gminy Wierzbica w
roku 2011.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-12 16:37:41.
Z A R Z Ą D ZE N I E NR 9/2011 W ó j t a G m
i n y W i e r z b i c a z dnia 14 marca 2011
roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wierzbicy.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-11 16:13:49.
ZARZĄDZENIE NR 8 /2011 z dnia 14.03.2011 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działek nr
615,527/2,1349/2,1340/2,1355/4,824 i 949
położonych w Wierzbicy.
  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-01 17:27:20.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 7/2011 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 01 marca 2011 roku. w sprawie:
powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie W i e r z b i c
a.
  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-01 17:24:25.
Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2011.

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-01 17:17:15.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2011 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 15
lutego 2011 roku w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-01 17:14:51.
ZARZĄDZENIE Nr 4/2011 WÓJTA GMINY W
WIERZBICY z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie:
ustalenia planów finansowych dla jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica na 2011 rok.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4D

Załącznik 4

Załącznik 5D

Załącznik 5

Załącznik 6D

Załącznik 6

Załącznik 7D

Załącznik 7

Załącznik 8D

Załącznik 8

Załącznik 9D

Załącznik 9

Załącznik 9S

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-22 13:51:41.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie
: ustalenia planu finansowego dochodów i
wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-21 17:41:14.
ZARZĄDZENIE NR 2 /2011 z dnia 28.01.2011 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działki nr
1601/4 położonej w Wierzbicy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-24 17:49:33.
ZARZĄDZENIE nr.1/2011 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 11 stycznia 2011 roku
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-24 17:43:04.
Data wprowadzenia: 2011-02-24 17:43:04
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk