2006

Zarządzenie Nr 1/2006 w sprawie powołania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-02 11:36:06.
Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Wierzbicy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-02 11:46:46.
Zarządzenie Nr 3/2006 w sprawie ustalenia liczby
Zastępców Wójta Gminy Wierzbica.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-02 11:48:37.
Zarządzenie Nr 4/2006 w sprawie powołania
Zastępcy Wójta Gminy Wierzbica.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-02 11:50:00.
Zarządzenie Nr 5/2006.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-02 11:50:49 | Data modyfikacji: 2006-03-02 11:55:18.
Zarządzenie Nr 6/2006.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-02 11:51:45 | Data modyfikacji: 2006-03-02 11:55:27.
Zarządzenie Nr 7/2006 w sprawie powołania
zespołu zadaniowego do przygotowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
górniczego „Wierzbica III”.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-02 11:53:47.
Zarządzenie Nr 8/2006.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-02 11:55:04.
Zarządzenie Nr 9/2006.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-18 09:13:32 | Data modyfikacji: 2006-04-18 09:14:07.
Zarządzenie Nr 10/2006 w sprawie przedłożenia
rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Radzie Gminy oraz regionalnej Izbie Obrachunkowej
za 2005 rok.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-18 09:16:19.
 Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-05-12 13:00:21.
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-05-12 13:00:51.
 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-05-12 13:01:17.
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-05-12 13:01:36 | Data modyfikacji: 2006-05-12 13:02:41.
Zarządzenie Nr 11/2006 w sprawie zniszczenia
dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-18 09:25:44.
Zarządzenie Nr 12/2006.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-18 09:27:06.
Zarządzenie Nr 14/2006 w sprawie określenia
wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-12 10:57:05.
Zarządzenie Nr 17/2006 w sprawie opracowania
układu wykonawczego planu budżetu Gminy
Wierzbica.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-09-05 08:06:17.
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-09-05 08:08:08.
 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-09-05 08:08:54.
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-09-05 08:09:17.
 Załącznik Nr 3A do Zarządzenia Nr 17/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-09-05 08:10:02.
 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-09-05 08:10:48.
 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 17/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-09-05 08:11:11.
Data wprowadzenia: 2006-09-05 08:11:11
Opublikowane przez: Krzysztof Pater