> 2006

2006

Zarządzenie Nr 1/2006 w sprawie powołania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
 
Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-02 11:36:06.
Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Wierzbicy.
 
Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-02 11:46:46.
Zarządzenie Nr 3/2006 w sprawie ustalenia liczby
Zastępców Wójta Gminy Wierzbica.
 
Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-02 11:48:37.
Zarządzenie Nr 4/2006 w sprawie powołania
Zastępcy Wójta Gminy Wierzbica.
 
Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-02 11:50:00.
Zarządzenie Nr 5/2006.
 
Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-02 11:50:49 | Data modyfikacji: 2006-03-02 11:55:18.
Zarządzenie Nr 6/2006.
 
Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-02 11:51:45 | Data modyfikacji: 2006-03-02 11:55:27.
Zarządzenie Nr 7/2006 w sprawie powołania
zespołu zadaniowego do przygotowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
górniczego „Wierzbica III”.
 
Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-02 11:53:47 | Data modyfikacji: 2006-03-02 11:55:27.
Zarządzenie Nr 8/2006.
 
Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-02 11:55:04 | Data modyfikacji: 2006-03-02 11:55:27.
Zarządzenie Nr 9/2006.
 
Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-18 09:13:32 | Data modyfikacji: 2006-04-18 09:14:07.
Zarządzenie Nr 10/2006 w sprawie przedłożenia
rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Radzie Gminy oraz regionalnej Izbie Obrachunkowej
za 2005 rok.
 
Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-18 09:16:19 | Data modyfikacji: 2006-04-18 09:14:07.
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-05-12 13:00:21 | Data modyfikacji: 2006-04-18 09:14:07.
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-05-12 13:00:51 | Data modyfikacji: 2006-04-18 09:14:07.
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-05-12 13:01:17 | Data modyfikacji: 2006-04-18 09:14:07.
 
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-05-12 13:01:36 | Data modyfikacji: 2006-05-12 13:02:41.
Zarządzenie Nr 11/2006 w sprawie zniszczenia
dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP.
 
Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-18 09:25:44 | Data modyfikacji: 2006-05-12 13:02:41.
Zarządzenie Nr 12/2006.
 
Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-18 09:27:06 | Data modyfikacji: 2006-05-12 13:02:41.
Zarządzenie Nr 14/2006 w sprawie określenia
wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych.
 
Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-12 10:57:05 | Data modyfikacji: 2006-05-12 13:02:41.
Zarządzenie Nr 17/2006 w sprawie opracowania
układu wykonawczego planu budżetu Gminy
Wierzbica.
 
Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-09-05 08:06:17 | Data modyfikacji: 2006-05-12 13:02:41.
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-09-05 08:08:08 | Data modyfikacji: 2006-05-12 13:02:41.
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-09-05 08:08:54 | Data modyfikacji: 2006-05-12 13:02:41.
 
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-09-05 08:09:17 | Data modyfikacji: 2006-05-12 13:02:41.
 
Załącznik Nr 3A do Zarządzenia Nr 17/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-09-05 08:10:02 | Data modyfikacji: 2006-05-12 13:02:41.
 
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-09-05 08:10:48 | Data modyfikacji: 2006-05-12 13:02:41.
 
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 17/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-09-05 08:11:11 | Data modyfikacji: 2006-05-12 13:02:41.
Data wprowadzenia: 2006-09-05 08:11:11
Opublikowane przez: Krzysztof Pater
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl