2014

Zarządzenie Nr 89/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2014

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-06 15:24:45.
Zarządzenie Nr 88/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany
Zarządzenia Nr 70/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 października 2014 roku w sprawie pełnej
inwentaryzacji składników majątkowych.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-06 15:19:55.
ZARZĄDZENIE Nr 87/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany
Zrządzenia Nr 30/2009 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia
Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w
Urzędzie Gminy w Wierzbicy.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-06 15:16:49.
Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2014 – 2019.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-06 14:57:13.
Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2014.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-06 14:06:55.
Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-06 13:52:40.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 83/2014 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 17.12.2014 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 16:10:27.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 82/2014 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 17.12.2014 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 16:08:59.
Zarządzenie Nr 81/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 16:07:35.
Zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie: uchylenia
Zarządzenia Nr 79/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 grudnia 2014r w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 16:05:53.
Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 16:03:39.
ZARZĄDZENIE NR 78/2014 z dnia 01.12.2014 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działek
położonych w Wierzbicy i Rudzie Wielkiej
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 16:01:24 | Data modyfikacji: 2015-01-26 13:44:40.
Zarządzenie NR 77/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28.11.2014r. w sprawie powołania Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 15:59:50 | Data modyfikacji: 2015-01-26 13:46:52.
Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2014

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 15:57:46.
Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 15:54:54.
ZARZĄDZENIE Nr 74/2014 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie: ustalenia
projektów planów finansowych dla jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica na 2015 rok.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 15:52:50.
Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 listopada 2014 r.w sprawie:
przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Wierzbica na 2015 r oraz projektu Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2015 - 2019.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-29 12:38:30.
Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 października 2014 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2014.

Załącznik 1

  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-19 18:04:20.
Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 października 2014 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-19 17:56:05.
Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 października 2014 roku w sprawie:
pełnej inwentaryzacji składników majątkowych.
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-19 17:53:44.
Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 października 2014 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-19 17:46:22.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 68/2014 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 15 października 2014 roku w
sprawie : zatwierdzenia regulaminu wewnętrznego w
sprawie zasad postępowania w zakresie
wydatkowanych środków publicznych o wartości
szacunkowej nie przekraczającej równowartości
kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-12 17:08:00 | Data modyfikacji: 2014-12-16 13:07:42.
Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 października 2014 roku w sprawie: zmian w
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy .

Załącznik 1

  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-12 16:55:04.
Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 października 2014 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-12 16:44:38.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 65/2014 WÓJTA GMINY
WIERZBICA Z DNIA 03.10.2014 R.
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-12 16:42:32.
ZARZĄDZENIE NR 64/2014 z dnia 03.10.2014 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działek
położonych w Wierzbicy i Rudzie Wielkiej
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-12 16:39:55.
ZARZĄDZENIE NR 63/2014 z dnia 03.10.2014 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży lokalu
mieszkalnego nr 8 położonego w Wierzbicy przy
ulicy Sienkiewicza 31 w drodze przetargu
ograniczonego
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-12 16:32:48.
Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 września 2014 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2014

Załącznik 1

  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-12 16:26:58.
Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 września 2014 r. w sprawie: zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2014 – 2019.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-12 16:17:08.
Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 września 2014 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-06 13:53:50.
Zarządzenie nr. 59/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19.września 2014r w sprawie warunków
wydania decyzji o wpisie do Rejestru Wyborców
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-06 13:51:04.
Zarządzenie nr 58 Wójta Gminy Wierzbica z dnia
1.09.2014 roku. w sprawie udzielania zaliczek
Kierownikowi zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Wierzbicy na wydatki gotówkowe związane z
działalnością ZWiK
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:17:34.
Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 września 2014 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-29 12:59:51.
Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-29 12:51:23.
ZARZĄDZENIE Nr 55 Wójta Gminy Wierzbica z dnia
29.08.2014 r w sprawie opracowania i wdrożenia w
życie Planu Zarządzania Kryzysowego gminy
Wierzbica.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-29 12:43:44.
Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2014.

Załącznik 1

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-29 12:34:30.
ZARZĄDZENIE NR 53/2014 z dnia 25.08.2014 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działek
położonych w Wierzbicy i Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-29 12:09:43.
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie:
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji
wykonania planu finansowego instytucji kultury i
zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014
roku.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-29 11:22:59.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 51/2014 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 14.08.2014 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-29 11:04:00.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50 /2014 W ó j t a G
m i n y W i e r z b i c a z dnia 08 sierpnia
2014 roku w sprawie: powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-22 16:10:42.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49 /2014 W ó j t a G
m i n y W i e r z b i c a z dnia 08 sierpnia
2014 roku w sprawie: powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-22 16:08:08.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 48 /2014 W ó j t a G
m i n y W i e r z b i c a z dnia 08 sierpnia
2014 roku w sprawie: powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-22 15:57:38.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 47 /2014 W ó j t a G
m i n y W i e r z b i c a z dnia 08 sierpnia
2014 roku w sprawie: powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-22 15:54:56.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 46 /2014 W ó j t a G
m i n y W i e r z b i c a z dnia 08 sierpnia
2014 roku.w sprawie: powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-22 15:50:51.
Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-22 15:23:06.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 44/2014 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 31.07.2014 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-22 15:18:13.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 43/2014 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 28.07.2014 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-19 15:38:58.
Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-19 14:01:58.
ZARZĄDZENIE NR 41/2014 z dnia 18.07.2014 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działek
położonych w Wierzbicy i Rudzie Wielkiej.
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-19 13:53:15.
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia
zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania
dotacji z budżetu gminy Wierzbica dla
samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-19 13:49:08.
ZARZĄDZENIE NR 39/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: procedur
wykorzystywania środków funduszu sołeckiego

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-19 13:30:33.
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-19 13:20:57.
Zarządzenie nr 37/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania
Komisji Socjalnej
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-19 13:14:45.
Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2014.

Załącznik 1

Załącznik 2

  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-19 13:04:07.
ZARZĄDZENIE NR 35/2014 z dnia 25.06.2014 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działek
położonych w Rzeczkowie
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-19 13:01:54.
Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy
Wierzbica i GBP w Wierzbicy.
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2014-09-19 12:59:12 | Data modyfikacji: 2017-02-08 12:22:58.
Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2014.

Załącznik 1

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-07 16:52:03.
Z a r z ą d z e n i e Nr 32/2014 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 17 czerwca 2014 roku W sprawie:
zatwierdzenia bilansu za 2013 rok.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-07 16:49:45.
Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 17 czerwca 2014 roku. w sprawie:
zatwierdzenia bilansu za 2013 rok.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-07 16:46:08.
Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy w Wierzbicy
z 17 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia
bilansu za 2013 rok.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-07 16:41:59.
ZARZĄDZENIE Nr 29/2014 WÓJTA GMINY WIERZBICA
z dnia 21 czerwca 2014 roku w sprawie: ustalenia
zasad (polityki) rachunkowości oraz procedur
kontroli finansowej dla Gminy i Urzędu Gminy w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-07 16:10:52.
Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-12 17:40:51.
Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 maja 2014 roku w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.

Załącznik 1

Załącznik 2

  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-12 16:55:58.
ZARZĄDZENIE NR 26/2014 z dnia 28.05.2014 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży lokalu
mieszkalnego nr 8 położonego w Wierzbicy przy
ulicy Sienkiewicza 31 w drodze przetargu
ograniczonego.
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-12 16:04:20.
Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-12 15:51:46.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 24 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie:
obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Wierzbica
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-12 15:35:12.
Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 maja 2014 roku w sprawie: zmiany regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2014-06-12 15:28:26 | Data modyfikacji: 2017-02-08 12:21:24.
ZARZĄDZENIE NR 22 / 2014 W Ó J T A G M I N Y
WIERZBICA z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie
powołania składów osobowych obwodowych komisji
wyborczych .
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-12 14:53:59.
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-10 15:25:15.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 20/2014 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Z DNIA 28.04.2014 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-10 15:17:54.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 24 kwietnia 2014 roku w
sprawie: obniżenia ceny wywoławczej
nieruchomości lokalowej przeznaczonej do
sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-10 15:13:57.
Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014

Załącznik 1

Załącznik 2

  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-10 15:02:21.
ZARZĄDZENIE NR 17/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10.04.2014r.w sprawie: powołania komisji do
brakowania i zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej przechowywanej w Archiwum
Zakładowym Urzędu Gminy.
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-10 14:49:00.
Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia Nr 10/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2014r.w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013
rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Załącznik 1

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-10 14:40:33.
ZARZĄDZENIE Nr 15/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08 kwietnia 2014 r.
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-23 15:14:38.
ZARZĄDZENIE NR 14/2014 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 08.04.2014 r. w sprawie: zatwierdzenia
regulaminu funkcjonowania świetlicy wiejskiej w
Łączanach.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-30 13:24:32.
ZARZĄDZENIE NR 13/2014 z dnia 07.04.2014 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży lokalu
mieszkalnego nr 8 położonego w Wierzbicy przy
ulicy Sienkiewicza 31 w drodze przetargu
ograniczonego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-29 15:28:34.
Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-22 15:55:29.
Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 28 marca 2014r. w sprawie: zaciągnięcia
kredytu krótkoterminowego na pokrycie
przejściowego deficytu budżetu Gminy Wierzbica w
roku 2014.
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-22 15:40:07.
Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013
rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-22 15:12:47.
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-22 15:08:55.
ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 05.03.2014 r w sprawie: powołania Komisji
do przeprowadzenia postępowania w sprawie
zatrudnienia:„Doradcy zawodowego do prowadzenia
szkolnych ośrodków karier”
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-06 14:55:24.
Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-06 14:52:59.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 06/2014 WÓJTA GMINY
WIERZBICA Z DNIA 27.02.2014 R. W sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu
27.02.2014 r. wyboru ofert na realizację zadań
publicznych powierzonych
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-06 14:49:06.
Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-06 14:06:37.
ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie: ustalenia
planów finansowych dla jednostek organizacyjnych
Gminy Wierzbica na 2014 rok.
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-06 14:03:03.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2014 WÓJTA GMINY
WIERZBICA z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie :
ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-06 13:56:08.
ZARZĄDZENIE NR 2/2014 z dnia 20.01.2014 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działek
położonych w Wierzbicy i Rzeczkowie
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-06 13:45:04.
Zarządzenie nr 1/2014 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 07.01.2014 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-06 13:38:03.
Data wprowadzenia: 2014-03-06 13:38:03
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk