> 2017

2017

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do
klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Wierzbica na rok szkolny 2017/2018

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-29 08:38:05.
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w
roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wierzbica

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Wniosek o przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-29 08:34:51 | Data modyfikacji: 2017-03-29 08:36:36.
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27.02.2017 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży dwóch lokali
mieszkalnych położonych w Wierzbicy
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-27 13:39:53 | Data modyfikacji: 2017-03-29 08:36:36.
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2017
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-27 13:36:58 | Data modyfikacji: 2017-03-29 08:36:36.
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11/2017 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 22
lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2017
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-27 13:35:01 | Data modyfikacji: 2017-03-29 08:36:36.
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2016 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-20 10:53:13 | Data modyfikacji: 2017-03-29 08:36:36.
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2016 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na wykonanie
zadań publicznych
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-20 10:52:07 | Data modyfikacji: 2017-03-29 08:36:36.
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia
Zarządzenia Nr 6/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2016 roku z
budżetu gminy dotacji celowych
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-20 10:50:54 | Data modyfikacji: 2017-03-29 08:36:36.
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczącej zmiany nazwy ulicy położonej w
Wierzbicy
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-01 12:24:42 | Data modyfikacji: 2017-03-29 08:36:36.
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2016 roku z
budżetu gminy dotacji celowych
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:19:44 | Data modyfikacji: 2017-03-29 08:36:36.
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dla Urzędu Gminy w Wierzbicy na
2017 roku
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:17:53 | Data modyfikacji: 2017-03-29 08:36:36.
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:13:35 | Data modyfikacji: 2017-03-29 08:36:36.
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie: obniżenia
ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego nr 8
położonego w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza
31 oraz lokalu nr 13 położonego w Wierzbicy przy
ulicy Janka Krasickiego 27 stanowiących
własność Gminy Wierzbica przeznaczonych do
sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:10:44 | Data modyfikacji: 2017-03-29 08:36:36.
Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania
komisji rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na
wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiarów
podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Wierzbicy
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:09:22 | Data modyfikacji: 2017-03-29 08:36:36.
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 03.01.2017 roku Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie powołania Komisji Przetargowej do
sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych położonych
w Wierzbicy
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:07:09 | Data modyfikacji: 2017-03-29 08:36:36.
Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:07:09
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl