2010

Zarządzenie Nr 87/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 31 grudnia 2010 r.w sprawie: wprowadzenia
zakładowego planu kont.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-22 13:46:10.
Zarządzenie Nr 86/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2010 roku z
budżetu gminy dotacji celowych.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-22 13:34:30.
Zarządzenie Nr 85/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 31 grudnia 2010r.w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2010 oraz
zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-24 15:47:26.
Zarządzenie Nr 84/2010 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 GRUDNIA 2010 r. w sprawie: wdrożenia
dokumentacji przetwarzania i ochrony danych
osobowych w Urzędzie Gminy Wierzbica.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-24 15:25:04.
Zarządzenie Nr 83/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 29 grudnia 2010r.w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2010 oraz
zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-30 17:10:54.
Zarządzenie Nr 82/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 20 grudnia 2010r.w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2010 oraz
zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-28 17:19:19.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 81/2010 Wó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 15
grudnia 2010 roku w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-28 17:16:45.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 80/2010 WÓJTA
GMINY WIERZBICA z dn.2010.12.15
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-28 12:53:43.
Zarządzenie Nr 79/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie: pełnej
inwentaryzacji składników majątkowych.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-28 12:51:12.
Zarządzenie Nr 78/2010 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 grudnia 2010 r w sprawie powołania
Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i
przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań w 2011 r.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-28 12:46:46.
Zarządzenie Nr 77/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 30 listopada 2010r.w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-28 12:36:58.
Zarządzenie Nr 76/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 15 listopada 2010r.w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:07:14.
Zarządzenie Nr 75/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przedstawienia
projektu uchwały budżetowej gminy na 2011 r.
oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2011- 2015.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:04:58.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 74/2010 WÓJTA
GMINY WIERZBICA z dn.2010.11.10
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-07 11:50:51.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 73 /2010 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie:
likwidacji dokumentów z wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w
dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010r.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-07 11:31:40.
Zarządzenie Nr 72/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 29 października 2010 rok w sprawie: zmian
w planie wydatków budżetu na rok 2010.

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-06 12:45:15.
Zarządzenie Nr 71/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 26 października 2010r. w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-06 12:39:06.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 70/2010 WÓJTA
GMINY WIERZBICA z dn.2010.10.18
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-06 12:33:31 | Data modyfikacji: 2010-12-06 12:35:17.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 69/2010 WÓJTA
GMINY WIERZBICA z dn.2010.10.15
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-06 12:32:18.
Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-06 12:21:55.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 67/2010 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Wierzbica,dn.2010.09.30
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-06 12:18:33.
Zarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 24 września 2010r. w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-06 11:52:52.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 65/2010 WÓJTA
GMINY WIERZBICA z dn.2010.09.23
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:09:52.
ZARZĄDZENIE nr 64/2010 SZEFA OBRONY CYWILNEJ –
WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 15.09.2010 r do
przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu
obrony cywilnej w)g stanu na dzień 31.10.2010 r
  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-10-14 17:09:11.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 63/2010 WÓJTA
GMINY WIERZBICA z dnia 2010.09.14
  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-10-14 16:45:33.
Zarządzenie Nr 62/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 10 września 2010r. w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-10-14 16:41:31.
Zarządzenie Nr 61/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 31 sierpnia 2010 rok w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2010.

Załącznik 1

  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-10-14 16:37:13.
Z A R Z Ą D Z E N I E WÓJTA GMINY WIERZBICA
N R 60/2010 z dnia 2010.08.31
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-09-29 17:45:53.
Zarządzenie Nr 59/2010 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 sierpnia 2010r.w sprawie:
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-09-29 17:37:12 | Data modyfikacji: 2010-09-29 17:42:03.
Z a r z ą d z e n i e Nr 58/2010 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie
: przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych Instytucji Kultury
i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej za I półrocze 2010 roku.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-09-27 11:07:29.
Z a r z ą d z e n i e Nr 57/2010 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie
: przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Wierzbica za I półrocze
2010 roku.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-09-27 11:02:42.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 56/2010 WÓJTA
GMINY WIERZBICA z dn.2010.08.05
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-25 14:47:08.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 55/2010 Wó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 03
sierpnia 2010 roku w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-25 14:43:29.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/2010 Wó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 03
sierpnia 2010 roku w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-25 14:23:50.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 53/2010 Wó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 03
sierpnia 2010 roku.w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-25 14:20:04.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 52/2010 Wó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 03
sierpnia 2010 roku.w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-25 14:15:07.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 51/2010 Wó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 03
sierpnia 2010 roku.w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-25 14:12:08.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50/2010 Wó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 03
sierpnia 2010 roku.w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-25 14:08:20.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2010 Wó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 03
sierpnia 2010 roku. w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-24 14:17:00.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 48/2010 Wó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 03
sierpnia 2010 roku w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-24 14:12:39.
Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2010 oraz
zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-24 14:03:28.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 46/2010 WÓJTA
GMINY WIERZBICA z dn.2010.07.23
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-24 13:48:35.
ZARZĄDZENIE NR 45/2010 z dnia 20.07.2010 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działek nr
128/20,128/21 i 128/22 położonych w Rzeczkowie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-24 13:20:04.
ZARZĄDZENIE Nr 44/2010 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie powołania
komisji d/s stwierdzenia skutków zdarzeń
losowych zaistniałych u mieszkańców gminy
Wierzbica.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-24 13:15:26.
Zarządzenie Nr 43/ 2010 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 lipiec 2010 r w sprawie wprowadzania
zakazu używania wody dla celów innych niż
bytowych.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-19 19:41:46.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 42/2010 WÓJTA
GMINY WIERZBICA Wierzbica,dn.2010.07.07.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-19 19:38:32.
Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie:
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-19 19:22:49.
ZARZĄDZENIE Nr 40/2010 Wójta Gminy Wierzbica, z
dnia 28 czerwca 2010r.
  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-17 16:49:55.
Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 25 czerwca 2010 rok w sprawie: zmian w
planie wydatków budżetu na rok 2010.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-07-02 17:54:25.
Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2010 oraz
zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-27 18:22:38.
Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-27 18:10:30 | Data modyfikacji: 2010-06-27 18:15:44.
ZARZĄDZENIE NR 36/2010 Wójta Gminy Wierzbica
GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO z dnia 02 czerwca
2010 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura
Spisowego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-24 17:52:20.
Z A R Z Ą D Z E N I E nr. 35 /2010 Wójta Gminy
W i e r z b i c a z dnia 02 czerwca 2010
roku w sprawie: powołania obwodowych komisji
wyborczych.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-24 17:49:50.
Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-18 13:05:27.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 33 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie:
obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Wierzbica
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-18 12:45:46.
Z a r z ą d z e n i e Nr 32/2010 Wójta Gminy
W i e r z b i c a z dnia 20 maja 2010 roku w
sprawie: powołania Komisji ds. Oszacowania szkód
spowodowanych podtopieniami posesji.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-18 12:29:54.
Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 18 maja 2010r.w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2010 oraz
zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-31 07:49:42.
ZARZĄDZENIE NR 30 /2010 z dnia 18.05.2010
roku Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działek nr
128/20,128/21 i 128/22 położonych w Rzeczkowie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-31 07:43:16.
Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 12 maja 2010r.w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-31 07:37:43.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 11 maja
2008 roku w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-31 07:33:24.
Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 7 maj 2010 rok w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2010.

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-31 07:27:33.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 26/2010 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 07 maja 2010 roku w
sprawie:powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie W i e r z b i c a
.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-31 07:23:07.
Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 30 kwietnia 2010 roku.w sprawie:
zatwierdzenia bilansu.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-27 08:11:53.
Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 30 kwietnia 2010 roku.w sprawie:
zatwierdzenia bilansu.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-27 08:09:58.
Z a r z ą d z e n i e Nr 23/2010 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 30 kwietnia 2010 roku W sprawie:
zatwierdzenia bilansu.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-27 08:07:51.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 22/2010 z
dn.2010.04.29 WÓJTA GMINY WIERZBICA
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-24 22:47:42.
Z A R Z Ą D Z E N I E WÓJTA GMINY WIERZBICA
N R 21/2010 z dn.2010.04.27.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-14 22:00:50.
Z A R Z Ą D Z E N I E WÓJTA GMINY WIERZBICA N
R 20/2010 z dn.2010.04.23.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-14 21:58:26.
Z A R Z Ą D Z E N I E WÓJTA GMINY WIERZBICA
N R 19/2010 z dn.2010.04.20
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-14 21:55:52.
Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 kwietnia 2010 r.w sprawie
przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-14 21:16:13.
Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-09 21:12:31.
ZARZĄDZENIE NR 16/2010 z dnia 15.04.2010 roku
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży prawa
użytkowania wieczystego działek 1317/6,1317/7 i
1317/9.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-09 20:29:20.
Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 30 marca 2010r.w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2010 oraz
zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-09 20:16:49.
Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-06 22:31:14.
Z a r z ą d z e n i e Nr 13/2010 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie:
przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Wierzbica za 2009 rok.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-06 22:27:20.
Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 8 marca 2010r. w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-06 22:21:15.
Zarządzenie Nr: 11/2010 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 08 marca 2010r. w sprawie zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-06 22:15:10.
ZARZĄDZENIE NR 10/2010 WÓJTA GMINY W
WIERZBICY W sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia w dniu 09.02.2009 r. wyboru ofert
na realizację zadań publicznych powierzonych na
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. /Dz.U.
Nr 96, poz.873, z póź. zm./ o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-29 22:23:38.
Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 10 luty 2010 rok w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2010.

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-29 22:16:19.
ZARZĄDZENIE NR.8/2010 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08 lutego 2010roku.w sprawie zmian w
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-29 22:11:42.
ZARZĄDZENIE NR.7/2010 Wójta Gminy Wierzbica
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-29 22:07:54 | Data modyfikacji: 2010-04-29 22:08:09.
ZARZĄDZENIE NR.6/2010 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 stycznia 2010roku.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-29 22:07:27.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2010 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 27 stycznia 2010 roku w
sprawie :przeprowadzenia inwentaryzacji środków
będących własnością CPD MSWiA ,a
znajdujących się na wyposażeniu Urządu Gminy
Wierzbica.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-03-29 20:04:58 | Data modyfikacji: 2010-03-29 20:05:47.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2010 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 15 stycznia 2010 roku w
sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2010.

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-03-29 19:53:44.
ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 WÓJTA GMINY W
WIERZBICY z dnia 11 stycznia 2010 roku.w sprawie:
ustalenia planów finansowych dla jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica na 2010 rok.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-03-29 19:48:51.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2010 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY z dnia 11 stycznia 2010 roku. w
sprawie : ustalenia planu finansowego dochodów i
wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-02-02 22:21:49.
Zarządzenie nr 1/2010 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 04.01.2010 rok w sprawie: powołania komisji.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-02-02 21:47:22.
Data wprowadzenia: 2010-02-02 21:47:22
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk