Sprawozdania

Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków
jednostki samorządu terytorialnego które nie
wygasły z upływem roku budżetowego: 2017
(zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych) okres sprawozdawczy: od początku
roku do dnia 31 marca roku 2018
 Treść sprawozdania Rb-28NWS

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-21 12:05:11 | Data modyfikacji: 2018-05-21 12:12:02.
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres sprawozdawczy od dnia 31 marca roku 2018
 Treść sprawozdania Rb-30S

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-21 12:10:43 | Data modyfikacji: 2018-05-21 12:12:19.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 Treść sprawozdania Rb-NDS

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-21 12:15:59.
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
31 marca roku 2018
 Treść sprawozdania Rb-27S

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-21 12:25:19.
Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
31 marca roku 2018
 Treść sprawozdania Rb-28S

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-21 12:27:38.
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I
kwartału 2018 roku
 Treść sprawozdania Rb-N

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-21 12:44:39.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg
stanu na koniec I kwartału 2018 roku
 Treść sprawozdania Rb-Z

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-21 12:48:23.
SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:50:17.
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia
30 czerwca 2018 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:52:39.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
30 czerwca 2018 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:54:27 | Data modyfikacji: 2018-07-27 13:16:42.
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca 2018
roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:55:34.
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II
kwartału 2018 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:57:28.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-27 13:03:41.
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków
jednostki samorządu terytorialnego, które nie
wygasły z upływem roku budżetowego 2017 za
okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30
czerwca 2018 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-27 13:09:34.
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg
stanu na koniec II kwartału 2018 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-27 13:14:39.
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
30 września 2018
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:13:18.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
30 września 2018 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:15:55.
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres sprawozdawczy do dnia 30 września 2018
roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:18:06.
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III
kwartału 2018 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:21:44.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 30 września 2018 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:24:01.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:25:38.
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
31 grudnia 2018 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-21 13:48:00.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
31 grudnia 2018 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-21 13:50:27.
Rb-30 sprawozdanie z wykonania planów finansowych
samorządowych zakładów budżetowych za okres
sprawozdawczy do dnia 31 grudnia 2018 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-21 13:53:35.
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV
kwartału 2018 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-21 13:55:50.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-21 13:57:43.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego gminy / miasta
na prawach powiatu za okres sprawozdawczy od
początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-21 13:59:07.
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na
rachunkach bankowych jednostki samorządu
terytorialnego za okres sprawozdawczego na koniec
2018 r.
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-21 14:00:28.
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie
zobowiązań wg tytułów dłużnych jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2018
roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-21 14:02:33.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg
stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-21 14:04:23 | Data modyfikacji: 2019-02-22 09:16:11.

Zobacz:
 Uchwała budżetowa .  Zmiany budżetu .  Wykonanie budżetu .  Uchwały RIO w sprawach nadzoru nad działalnością budżetową .  Sprawozdania . 
Data wprowadzenia: 2019-02-21 14:04:23
Data modyfikacji: 2019-02-22 09:16:11
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski