Wykonanie budżetu

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego Gminy Wierzbica sporządzony na
dzień 31.12.2018 r.
 Treść bilansu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:20:28 | Data modyfikacji: 2019-05-15 08:30:10.
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego sporządzony na dzień
31.12.2019
 Treść bilansu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:21:09 | Data modyfikacji: 2019-05-15 08:21:58.
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant
porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 Treść rachunku zysków i strat

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:22:35 | Data modyfikacji: 2019-05-15 08:22:52.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2018 r.
 Treść zestawienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:23:36.
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018
rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:25:06.

Zobacz:
 Uchwała budżetowa .  Zmiany budżetu .  Wykonanie budżetu .  Uchwały RIO w sprawach nadzoru nad działalnością budżetową .  Sprawozdania . 
Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:25:06
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski