Zmiany budżetu

Uchwała Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w
Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-07 13:05:29.
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia
kredytu krótkoterminowego na pokrycie
przejściowego deficytu budżetu Gminy Wierzbica w
roku 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-11 10:22:04.
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-11 10:23:02.
Uchwała Nr XLV/289/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-11 10:23:26.
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017
rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-11 10:27:01.
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-11 10:27:51 | Data modyfikacji: 2018-07-11 10:27:57.
Uchwała Nr XLVII/299/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-11 10:28:55.
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-11 10:29:35.
Uchwała Nr XLVIII/301/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-11 10:31:09.
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-11 10:31:51.
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-11 10:32:25.

Zobacz:
 Uchwała budżetowa .  Zmiany budżetu .  Wykonanie budżetu .  Uchwały RIO w sprawach nadzoru nad działalnością budżetową .  Sprawozdania . 
Data wprowadzenia: 2018-07-11 10:32:25
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski