Uchwała budżetowa

Uchwała Nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia
planu budżetu na 2018 rok

Treść uchwały

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 roku - Planowane dochody budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 roku - Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 roku - Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 roku - Plan wydatków Gminy Wierzbica na zadania realizowane w 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 roku - Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 roku - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-07 12:42:02.

Zobacz:
 Uchwała budżetowa .  Zmiany budżetu .  Wykonanie budżetu .  Uchwały RIO w sprawach nadzoru nad działalnością budżetową .  Sprawozdania . 
Data wprowadzenia: 2018-02-07 12:42:02
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski