Sprawozdania

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
30 września 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-11-04 08:46:27 | Data modyfikacji: 2020-11-04 08:54:04.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostek samorządu terytorialnych
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
30 września 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-11-04 08:50:15 | Data modyfikacji: 2020-11-04 08:55:04.
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
30 września 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-11-04 08:57:17.
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III
kwartału 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-11-04 08:59:03.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do 30 września 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-11-04 09:00:37.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg
stanu na koniec III kwartału 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-11-04 09:02:52.
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
31 marca 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 11:58:14.
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków
jednostki samorządu terytorialnego, które nie
wygasły z upływem roku budżetowego 2019 za
okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31
marca 2020 r.
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:00:06.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostek samorządu terytorialnych
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
31 marca 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:02:35 | Data modyfikacji: 2021-01-26 12:13:09.
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
31 marca 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:03:34.
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I
kwartału 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:04:09.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do 31 marca 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:04:43.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg
stanu na koniec I kwartału 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:05:24.
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
30 czerwca 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:07:07.
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków
jednostki samorządu terytorialnego, które nie
wygasły z upływem roku budżetowego 2019 za
okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30
czerwca 2020 r.
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:07:41.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostek samorządu terytorialnych
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
30 czerwca 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:08:23.
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
30 czerwca 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:09:00.
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II
kwartału 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:14:00.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do 30 czerwca 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:14:29.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg
stanu na koniec II kwartału 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:15:06.
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów
podatkowych od początku roku do dnia 31 grudnia
2021 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-05-11 10:34:07.
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
30 grudnia 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-05-11 10:35:57.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostek samorządu terytorialnych
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
31 grudnia 2021 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-05-11 10:36:46.
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
31 grudnia 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-05-11 10:37:41.
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV
kwartału 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-05-11 10:40:06.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do 31 grudnia 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-05-11 10:43:28.
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na
rachunkach bankowych jednostki samorządu
terytorialnego okres sprawozdawczy na koniec 2020
r.
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-05-11 10:44:31.
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu
na koniec 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-05-11 10:45:30.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg
stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-05-11 10:45:53.
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
31 grudnia 2020 roku
 Sprawozdanie RB 27S za 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-08 20:50:12.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostek samorządu terytorialnych
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
31 grudnia 2020 roku
 Sprawozdanie RB 28S za 2020 r .pdf

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-08 20:51:25.
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV
kwartału 2021 roku
 Sprawozdanie RB N za 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-08 21:03:38.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do 31 grudnia 2020 roku
 Sprawozdanie RB-NDS za 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-08 21:04:24.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji SPZOZ
 Sprawozdanie RB-Z spzoz za 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-08 21:22:28.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg
stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
 Sprawozdanie RB-Z za 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-08 21:23:24.

Zobacz:
 Projekt budżetu .  Uchwała budżetowa .  Wykonanie budżetu .  Uchwały RIO w sprawach z zakresu nad działalnością budżetową .  Sprawozdania . 
Data wprowadzenia: 2022-05-08 21:23:24
Opublikowane przez: Joanna Sowa