Wykonanie budżetu

Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Wierzbica za 2020 rok wraz z informacją o stanie
mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania planów
finansowych instytucji kultury i zakładu opieki
zdrowotnej

Treść Zarządzenia


TABELA NR 1


TABELA NR 2


TABELA NR 3


TABELA NR 3A


TABELA NR 4


TABELA NR 4A


TABELA NR 5


TABELA NR 6


ZAŁĄCZNIK NR 1


ZAŁĄCZNIK NR 2


ZAŁĄCZNIK NR 3


ZAŁĄCZNIK NR 4


ZAŁĄCZNIK NR 5


ZAŁĄCZNIK NR 6

Treść Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-10 13:09:07 | Data modyfikacji: 2022-05-10 13:43:34.

Zobacz:
 Projekt budżetu .  Uchwała budżetowa .  Wykonanie budżetu .  Uchwały RIO w sprawach z zakresu nad działalnością budżetową .  Sprawozdania . 
Data wprowadzenia: 2022-05-10 13:09:07
Data modyfikacji: 2022-05-10 13:43:34
Opublikowane przez: Joanna Sowa