Projekt budżetu

Projekt budżetu na 2020 rok

Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na 2020 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026

Projekt Uchwały Budżetowej na 2020 rok

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 2 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 r.

Tabela nr 1 - Planowane dochody budżetu Gminy Wierzbica na 2020 rok

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2020 rok

Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica na 2020 rok

Tabela nr 4 - Plan wydatków Gminy Wierzbica na zadania realizowane w 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego

Uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-12-31 12:29:10.
Uchwała Nr Ra.471.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
13 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Wierzbica
projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-12-31 12:42:22.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2020 - 2026

Treść uchwały WPF na lata 2020 - 2026

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-12-31 12:48:44.
Uchwała Nr Ra.470.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
13 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Wierzbica
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020 - 2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-12-31 12:45:05.

Zobacz:
 Projekt budżetu .  Uchwała budżetowa .  Wykonanie budżetu .  Uchwały RIO w sprawach z zakresu nad działalnością budżetową .  Sprawozdania . 
Data wprowadzenia: 2019-12-31 12:45:05
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski