Sprawozdania

Rb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres sprawozdawczy od początku roku do 31
marca 2019
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-13 08:41:27.
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków
które nie wygasły z upływem roku budżetowego:
2018 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych) za okres sprawozdawczy od początku
roku do dnia 31 marca 2019 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-13 08:46:17.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
31 marca 2019 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-13 08:49:58.
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca 2019 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-13 08:51:57.
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I
kwartału 2019 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-13 08:57:30.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 marca 2019 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-13 09:05:15.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg
stanu na koniec I kwartału 2019
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-13 09:08:26.

Zobacz:
 Projekt uchwały .  Uchwała budżetowa .  Zmiany budżetu .  Wykonanie budżetu .  Uchwały RIO w sprawach zakresu nad działalnością budżetową Sprawozdania .  Sprawozdania . 
Data wprowadzenia: 2019-05-13 09:08:26
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski