Uchwały RIO w sprawach zakresu nad działalnością budżetową Sprawozdania

Uchwała Nr Ra.489.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
10 grudnia 2018 roku
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-24 08:04:06.
Uchwała Nr Ra.490.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
10 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy w Wierzbicy
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:35:25.
Uchwała Nr Ra.94.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
12 lutego 2019 roku w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu planowanego
przez Gminę Wierzbica w Uchwale Budżetowej na
rok 2019
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-21 13:45:36.
Uchwała Nr Ra.95.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
12 lutego 2019 r. w sprawie opinii o planowanej
kwocie długu, przyjętej przez Gminę Wierzbica w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2019-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-21 13:43:25 | Data modyfikacji: 2019-02-21 13:44:05.

Zobacz:
 Projekt uchwały .  Uchwała budżetowa .  Zmiany budżetu .  Wykonanie budżetu .  Uchwały RIO w sprawach zakresu nad działalnością budżetową Sprawozdania .  Sprawozdania . 
Data wprowadzenia: 2019-02-21 13:43:25
Data modyfikacji: 2019-02-21 13:44:05
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski