Uchwały RIO w sprawach zakresu nad działalnością budżetową Sprawozdania

Uchwała Nr Ra.489.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
10 grudnia 2018 roku
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-24 08:04:06.
Uchwała Nr Ra.490.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
10 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy w Wierzbicy
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:35:25.
Uchwała Nr Ra.94.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
12 lutego 2019 roku w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu planowanego
przez Gminę Wierzbica w Uchwale Budżetowej na
rok 2019
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-21 13:45:36.
Uchwała Nr Ra.95.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
12 lutego 2019 r. w sprawie opinii o planowanej
kwocie długu, przyjętej przez Gminę Wierzbica w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2019-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-21 13:43:25 | Data modyfikacji: 2019-02-21 13:44:05.
Uchwała Nr Ra.161.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
24 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy w Wierzbicy
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-25 08:09:45.
Uchwała Nr Ra.240.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
10 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o
przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy w Wierzbicy w sprawie udzielenia Wójtowi
absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-25 08:13:29.
Uchwała Nr 14.200.2019 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019
roku w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały
Nr IX/63/2019 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 31
maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia i
określenia wysokości dziennych stawek opłaty
targowej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-18 13:00:32.
Uchwała Nr 15.208.2019 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2019 roku
w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr
XII/77/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 19 czerwca
2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy za 2018 rok
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-18 13:03:40.
Uchwała Nr 15.209.2019 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2019 roku
w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr
XII/78/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 19 czerwca
2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok
2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-18 13:06:46.
Uchwała Nr Ra.255.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
3 lipca 2019 roku w sprawie wydania opinii o
Uchwałę Nr XII/78/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie nieudzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2018 rok
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-24 08:22:16 | Data modyfikacji: 2019-07-30 07:19:51.

Zobacz:
 Projekt uchwały .  Uchwała budżetowa .  Zmiany budżetu .  Wykonanie budżetu .  Uchwały RIO w sprawach zakresu nad działalnością budżetową Sprawozdania .  Sprawozdania . 
Data wprowadzenia: 2019-07-24 08:22:16
Data modyfikacji: 2019-07-30 07:19:51
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski