Sprawozdania

 Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres sprawozdawczy do dnia 31 grudnia 2016 roku

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-16 14:03:28.
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-16 14:01:06 | Data modyfikacji: 2017-03-20 15:29:11.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-16 14:00:12 | Data modyfikacji: 2017-03-20 15:35:47.
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-16 13:58:48.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-16 13:58:20.
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-16 13:57:42 | Data modyfikacji: 2017-05-15 11:30:16.
 Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-16 13:57:09 | Data modyfikacji: 2017-03-20 15:32:02.
 Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy na koniec 2016 roku

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-16 12:08:17 | Data modyfikacji: 2017-03-20 15:25:31.
 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłuższych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2016 roku

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-16 11:56:01 | Data modyfikacji: 2017-03-20 15:28:15.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-31 09:16:31.
 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-31 09:14:41.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-31 09:13:22.
 Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres sprawozdawczy do dnia 30 września 2016 roku

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-31 09:11:30.
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2016 roku

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-31 09:09:54.
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2016 rok

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-31 09:07:01.
 Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy do dnia 30 czerwca roku 2016

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-16 14:00:31.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-16 13:51:01.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-16 13:49:36.
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-16 13:47:58.
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-16 13:31:22.
 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-16 12:56:34.
 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-28 14:56:56 | Data modyfikacji: 2016-04-28 14:57:35.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-25 13:26:35.
 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-25 13:23:41.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-25 13:16:35.
 Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: od dnia 31 marca roku 2016

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-25 13:15:15.
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2016

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-25 13:14:31.
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2016

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-25 13:12:35 | Data modyfikacji: 2016-04-25 13:13:11.
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 stycznia 2016 roku

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-24 11:38:28.
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 stycznia 2016

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-24 11:37:12.

Zobacz:
 Projekt budżetu .  Uchwała budżetowa .  Zmiany budżetu .  Wykonanie budżetu .  Uchwały RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową .  Sprawozdania . 
Data wprowadzenia: 2016-02-24 11:37:12
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski