WPF 2019 - 2026

Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019– 2026

Treść uchwały

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2019 - 2026

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Wierzbica na lata 2019 - 2026

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2019 - 2026

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 10:29:02.
Data wprowadzenia: 2019-02-15 10:29:02
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski