Zarządzenie Nr 103/2019 Wójt Gminy Wierzbica z dnia 17 października 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
2019-10-17 13:37:38
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2019-05-31 13:46:45
  ...więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka siatkowa z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2019-03-19 14:22:04
  ...więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych i profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzbica z obszaru II: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
2019-03-19 14:18:31
  ...więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna z obszaru I: Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej
2019-03-19 14:16:06
  ...więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2019-02-22 13:33:46
  ...więcej

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
2019-02-22 13:28:05
  ...więcej

Informacja o zmianie treści ogłoszenia oraz wydłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 15 stycznia 2019 r.
2019-01-29 15:39:02
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23.01.2019 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkurach ofert
2019-01-23 14:51:02
  ...więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
2019-01-15 13:41:04
  ...więcej

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2019-01-15 11:11:36
  ...więcej

Pokazano 1 - 11 z 11