Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w następującym składzie:

  1. Pan Damian Tomczyk – Przewodniczący
  2. Pan Damian Czarnecki
  3. Pan Łukasz Kuźdub
  4. Pan Kamil Nogaj
  5. Pan Marek Szczepiński
  6. Pani Agnieszka Włoskowicz

Treść Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr XXVII/167/2020 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Wierzbica

 

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-12-03 15:13:35 | Data modyfikacji: 2020-09-03 10:44:12.
Data wprowadzenia: 2018-12-03 15:13:35
Data modyfikacji: 2020-09-03 10:44:12
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski