> WPF 2018 - 2026

WPF 2018 - 2026

Uchwała Nr XLIII/269/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018– 2026

Treść uchwały

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2018 - 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/269/2017 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF na lata 2018-2026 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/269/2017 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF na lata 2018-2026 z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-07 12:35:27.
Uchwała Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2018-2026
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-07 13:06:04.
Data wprowadzenia: 2018-02-07 13:06:04
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl