> 2018 rok

2018 rok

Ogłoszenie wyników konkursu na powierzenie
realizacji zadania: Szkolenie dzieci i
młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka
siatkowa z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
 
Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-02 15:03:48.
Ogłoszenie wyników konkursu na powierzenie
realizacji zadania: Szkolenie dzieci i
młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka
nożna z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
 
Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-02 15:03:09.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania: "Szkolenie dzieci
i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie:
zapasy" z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
 
Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:39:08.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania: "Realizacja
pozalekcyjnych programów
profilaktyczno-wychowawczych i
profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu wczesnej
profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Wierzbica" z obszaru II:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym
 
Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:33:31.
Uchwała Nr XLII/263/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Wierzbica z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-19 14:56:36.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
19.01.2018 r. o naborze kandydatów na członków
komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-19 12:06:01 | Data modyfikacji: 2018-02-19 14:58:49.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2018 roku

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-16 13:56:52 | Data modyfikacji: 2018-02-19 15:02:12.
Data wprowadzenia: 2018-01-16 13:56:52
Data modyfikacji: 2018-02-19 15:02:12
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl