2018 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:44:30.
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 października 2018 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy
Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019

Treść zarządzenia

Program współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 14:47:59.
Ogłoszenie wyników konkursu na powierzenie
realizacji zadania: Szkolenie dzieci i
młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka
siatkowa z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-02 15:03:48.
Ogłoszenie wyników konkursu na powierzenie
realizacji zadania: Szkolenie dzieci i
młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka
nożna z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-02 15:03:09.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania: "Szkolenie dzieci
i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie:
zapasy" z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:39:08.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania: "Realizacja
pozalekcyjnych programów
profilaktyczno-wychowawczych i
profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu wczesnej
profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Wierzbica" z obszaru II:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:33:31.
Uchwała Nr XLII/263/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Wierzbica z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-19 14:56:36.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
19.01.2018 r. o naborze kandydatów na członków
komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-19 12:06:01 | Data modyfikacji: 2018-02-19 14:58:49.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2018 roku

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-16 13:56:52 | Data modyfikacji: 2018-02-19 15:02:12.
Data wprowadzenia: 2018-01-16 13:56:52
Data modyfikacji: 2018-02-19 15:02:12
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski