2017 rok

Sprawozdanie z realizacji zadań pożytku
publicznego realizowanych przez organizacje
pozarządowe w 2016 roku
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-19 14:53:09.
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 października 2017 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy
Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok

Treść zarządzenia

Program współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-23 14:16:45.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i
młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka
nożna z obszaru: Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-05 08:18:06.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
2017 roku

Treść ogłoszenia

Wzór oferty (wersja edytowalna)

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-31 14:17:49.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
2017 roku

Formularz oferty

Informacja o odwołaniu konkursu

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-21 09:20:36.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadań: 1. Organizacja
imprez kulturalnych integrujących społeczność
lokalną, a dotyczących w szczególności
kultywowania kultury, zwyczajów lokalnych i
tradycji dla mieszkańców Gminy Wierzbica; 2.
Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego ze
szczególnym uwzględnieniem miejsc pamięci
narodowej na terenie Gminy Wierzbica. z obszaru I:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego.
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-18 13:02:04.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Treść ogłoszenia

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-23 14:22:54 | Data modyfikacji: 2017-03-27 08:43:25.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania nr 3 Szkolenie
dzieci i młodzieży oraz dorosłych w
dyscyplinie: piłka siatkowa z obszaru I:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-22 12:24:18.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania nr 2 Szkolenie
dzieci i młodzieży oraz dorosłych w
dyscyplinie: piłka nożna z obszaru I: Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-22 12:14:47.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadań z obszaru I.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-20 15:14:10.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania nr 1 Szkolenie
dzieci i młodzieży oraz dorosłych w
dyscyplinie: zapasy z obszaru I: Wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:41:18.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
14.02.2017 roku o naborze kandydatów na
członków komisji konkursowej w otwartych
konkursach ofert
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-14 13:00:31.
Informacja Wójta Gminy Wierzbica o odwołaniu
otwartego konkursu ofert w obszarze: kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-14 12:58:53.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Treść otwartego konkursu

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 14:17:35.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej oraz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2017 roku

Treść otwartego konkursu

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 14:17:13.
Uchwała Nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Wierzbica z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2017

Treść uchwały

Program współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-30 12:54:43.
Data wprowadzenia: 2017-01-30 12:54:43
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski