> 2017 rok

2017 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Treść ogłoszenia

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-23 14:22:54 | Data modyfikacji: 2017-03-27 08:43:25.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania nr 3 Szkolenie
dzieci i młodzieży oraz dorosłych w
dyscyplinie: piłka siatkowa z obszaru I:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 
Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-22 12:24:18 | Data modyfikacji: 2017-03-27 08:43:25.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania nr 2 Szkolenie
dzieci i młodzieży oraz dorosłych w
dyscyplinie: piłka nożna z obszaru I: Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej
 
Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-22 12:14:47 | Data modyfikacji: 2017-03-27 08:43:25.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadań z obszaru I.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym
 
Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-20 15:14:10 | Data modyfikacji: 2017-03-27 08:43:25.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania nr 1 Szkolenie
dzieci i młodzieży oraz dorosłych w
dyscyplinie: zapasy z obszaru I: Wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej
 
Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:41:18 | Data modyfikacji: 2017-03-27 08:43:25.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
14.02.2017 roku o naborze kandydatów na
członków komisji konkursowej w otwartych
konkursach ofert
 
Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-14 13:00:31 | Data modyfikacji: 2017-03-27 08:43:25.
Informacja Wójta Gminy Wierzbica o odwołaniu
otwartego konkursu ofert w obszarze: kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
 
Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-14 12:58:53 | Data modyfikacji: 2017-03-27 08:43:25.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Treść otwartego konkursu

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 14:17:35 | Data modyfikacji: 2017-03-27 08:43:25.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej oraz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2017 roku

Treść otwartego konkursu

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 14:17:13 | Data modyfikacji: 2017-03-27 08:43:25.
Uchwała Nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Wierzbica z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2017

Treść uchwały

Program współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-30 12:54:43 | Data modyfikacji: 2017-03-27 08:43:25.
Data wprowadzenia: 2017-01-30 12:54:43
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl