> 2016 rok

2016 rok

Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 października 2016 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy
Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017

Treść zarządzenia

Program współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-10 14:14:27.
Sprawozdanie z realizacji zadań pożytku
publicznego realizowanych przez organizacje
pozarządowe w 2015 roku
 
Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-13 11:11:14.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadań: 1 Realizacja
pozalekcyjnych programów
profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i
młodzieży z rodzin patologicznych z terenu
Gminy. 2. Wczesna profilaktyka uzależnień. 3.
Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych
w placówkach oświatowych i w środowisku. z
obszaru I: Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym
 
Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-25 13:01:59.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania nr 3 Szkolenie
dzieci i młodzieży oraz dorosłych w
dyscyplinie: piłka siatkowa z obszaru I:
Wspieranie i powszechnienie kultury fizycznej
 
Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-25 13:01:15 | Data modyfikacji: 2016-03-25 13:02:30.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania nr 2 Szkolenie
dzieci i młodzieży oraz dorosłych w
dyscyplinie: piłka nożna z obszaru I: Wspieranie
i powszechnienie kultury fizycznej
 
Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-25 13:00:33 | Data modyfikacji: 2016-03-25 13:02:30.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania nr 1 Szkolenie
dzieci i młodzieży oraz dorosłych w
dyscyplinie: zapasy z obszaru I: Wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej
 
Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:18:52 | Data modyfikacji: 2016-03-25 13:02:30.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica o naborze
kandydatów komisji konkursowej w otwartych
konkursach ofert
 
Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-11 14:43:43 | Data modyfikacji: 2016-03-25 13:02:30.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej oraz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2016 roku

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

Oferta realizacji zadania publicznego (wersja edytowalna)

Sprawozdanie (wersja edytowalna)

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-09 13:19:26 | Data modyfikacji: 2016-03-25 13:02:30.
Data wprowadzenia: 2016-02-09 13:19:26
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl