WPF 2014 - 2019

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 23 grudnia 2014 r.w sprawie: zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2014 – 2019

Treść uchwały

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-21 10:43:29.
Uchwała Nr L/335/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia
27 października 2014 r. w sprawie: zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2014 – 2019

Treść uchwały

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-21 10:42:10.
Uchwała Nr XLIX/324/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 października 2014 r. w sprawie: zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2014 – 2019

Treść uchwały

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-21 10:40:04.
Uchwała Nr XLVIII/321/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania na lata 2014-2020”

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-21 10:38:42.
Uchwała Nr XLVIII/318/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2014 r.zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2014 – 2019

Treść uchwały

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-21 10:37:01.
Uchwała Nr XLV/310/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 16 maja 2014 r.zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2014 – 2019

Treść uchwały

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-21 10:34:49.
Uchwała Nr XLI/281/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie :
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2014 – 2019

Treść uchwały

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-21 10:30:37 | Data modyfikacji: 2015-10-21 10:40:24.
Data wprowadzenia: 2015-10-21 10:30:37
Data modyfikacji: 2015-10-21 10:40:24
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski