Uregulowania ogólne

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie określenia
trybu i zasad działania Komisji konkursowych do
prowadzenia otwartych konkursów ofert
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-10 15:02:55.
Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
17 września 2015 roku w sprawie określenia
sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-16 13:59:52.
Data wprowadzenia: 2015-10-16 13:59:52
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski