> Uregulowania ogólne

Uregulowania ogólne

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie określenia
trybu i zasad działania Komisji konkursowych do
prowadzenia otwartych konkursów ofert
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-10 15:02:55.
Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
17 września 2015 roku w sprawie określenia
sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-16 13:59:52.
Data wprowadzenia: 2015-10-16 13:59:52
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl