Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 października 2015 roku w sprawie
odwołania członka ze składu i powołania
członka do składu Obwodowej Komisji Wyborczej
powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i
Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października
2015r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-20 09:56:52.
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 05 października 2015 roku w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-20 09:56:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 22
września 2015 roku w sprawie podania do
wiadomości wyborców, informację o numerach oraz
granicach stałych obwodów głosowania
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-23 14:55:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 22
września 2015 roku w sprawie wykazu miejsc na
terenie Gminy Wierzbica przeznaczonych na
bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń
oraz plakatów wyborczych, w związku z wyborami
do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25
października 2015
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-23 14:53:13.
Data wprowadzenia: 2015-09-23 14:53:13
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski