> 2012

2012

 
Informacja z wykonania budżetu za 2012 rok - mienie

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-17 16:48:48.
 
Informacja z wykonania budżetu za 2012 rok - otrzymana dotacje

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-17 16:42:38.
 
Informacja z wykonania budżetu za 2012 rok - udzielone dotacje.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-17 16:40:53.
 
Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2012 rok

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-17 16:38:18.
 
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA ZA 2012 ROK ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-17 16:36:25.
 
Informacja z wykonania budżetu za 2012 rok - wydatki.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-17 16:31:38.
 
Informacja z wykonania budżetu za 2012 rok - dochody.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-17 16:29:46.
 
Informacja z wykonania budżetu za 2012rok - opis.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-17 16:26:46.
 
Opinia Rio o przedłożonym przez Wójta Gminy Wierzbica projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-03 15:24:40 | Data modyfikacji: 2013-01-03 15:26:05.
 
Opinia Rio o przedłożonym przez Wójta Gminy Wierzbica projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-03 15:20:10 | Data modyfikacji: 2013-01-03 15:26:05.
 
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA za I półrocze 2012 rok- Dotacje planowane do otrzymania przez Gminę Wierzbica

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-17 13:37:02 | Data modyfikacji: 2013-01-03 15:26:05.
 
Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2012 roku z budżetu Gminy Wierzbica podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-17 13:35:34 | Data modyfikacji: 2013-01-03 15:26:05.
 
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA za I półrocze 2012 rok - inwestycje

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-17 13:34:02 | Data modyfikacji: 2013-01-03 15:26:05.
 
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA za I półrocze 2012 rok- INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-17 13:32:33 | Data modyfikacji: 2013-01-03 15:26:05.
 
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA za I półrocze 2012 rok - wydatki

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-17 13:20:21 | Data modyfikacji: 2013-01-03 15:26:05.
 
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA za I półrocze 2012 rok- dochody

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-17 13:12:36 | Data modyfikacji: 2013-01-03 15:26:05.
 
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA za I półrocze 2012 rok

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-17 13:08:18 | Data modyfikacji: 2013-01-03 15:26:05.
 
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-17 12:17:45 | Data modyfikacji: 2013-01-03 15:26:05.

Zobacz:
 Projekt budżetu .  Uchwała budżetowa .  Zmiany budżetu .  Wykonanie budżetu .  Uchwały RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową .  Sprawozdania . 
Data wprowadzenia: 2012-10-17 12:17:45
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl