Komisja Budżetu i Finansów

Powołuje się Komisję Budżetu i Finansów w następującym składzie:

  • Pani Agnieszka Włoskowicz – Przewodniczący
  • Pani Małgorzata Winiarska – Zastępca Przewodniczącego
  • Pan Damian Czarnecki – członek
  • Pan Sławomir Lisek – członek
  • Pan Kamil Nogaj – członek
  • Pan Kazimierz Szczęsny – członek
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-09-26 22:53:10.
Data wprowadzenia: 2023-09-26 22:53:10
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski