Komisja Budżetu i Finansów

Powołuje się Komisję Budżetu i Finansów w następującym składzie:

  1. Przemysław Szyszka - Przewodniczący
  2. Marian Majewski - Wiceprzewodniczący
  3. Damian Czarnecki - członek
  4. Józef Kwiatkowski - członek
  5. Sławomir Maj - członek
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2004-02-04 13:53:58 | Data modyfikacji: 2015-07-16 07:42:16.
Data wprowadzenia: 2004-02-04 13:53:58
Data modyfikacji: 2015-07-16 07:42:16
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski