L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Dane adresowe16913
2Jednostki organizacyjne13602
3Rada Gminy12957
4Wójt Gminy Wierzbica12882
5Podatki i opłaty11410
6Sekretarz Gminy11270
7Strategie10762
8Komisje Rady Gminy10684
9Jednostki pomocnicze10436
10Przewodniczący Rady Gminy10308
11Wyszukiwarka9771
12Instrukcja obsługi8781
13Redakcja Biuletynu8686
14Referaty i samodzielne stanowiska8474
15Kierownictwo Urzędu Gminy7505
16Statuty Sołectw6048
17Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej5136
1820064849
19Gminne Przedszkola Publiczne4727
20Komisja ds Społeczno - Gospodarczych4723
2120054718
2220074627
23Komisja Rewizyjna4587
2420044582
25Komisja Budżetu i Finansów4563
2620044546
27Radca Prawny (RP)4165
2820064123
29Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)4122
3020054090
31Referat Finansów i Podatków, Budżetu i Kontroli (FN)4007
32Gminna Biblioteka Publiczna3955
33Gminny Ośrodek Kultury3908
34Doradca Wójta (DW)3669
35Publiczne Szkoły Podstawowe3633
36Numery telefonów3501
37Wzory wniosków3415
38Stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (ZK), Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnik ds. Ochrony informacji Niejawnej3230
39Publiczne Gimnazja3012
40Dostęp dla osób niepełnosprawnych 1759
41Referat Finansów i Podatków, Budżetu i Kontroli (FN)1607
42Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Nieruchomościami (RRN)1578
43Sekretarz Gminy1464
44Referat Oświaty (RO)1457
45Referat Organizacyjno –Prawny (OP)1420
46Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)1397
47Referat Organizacyjno –Prawny (OP)1368
4820171367
49Skabnik1318
5020161294
51Podatek od środków transportowych1231
52Sprawozdania1228
5320141202
54Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku w Gminie Wierzbica1117
5520131104
5620151080
57Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej1024
582016937
592015919
60Wykonanie budżetu911
612015910
62Uchwały RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową909
63Uchwały RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową907
642015889
65Uchwała budżetowa815
662016809
672016794
682016756
69Oświadczenia majątkowe za 2016 rok748
70Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko706
71Zwrot podatku akcyzowego689
72Zwrot podatku akcyzowego w 2016 roku616
732017542
742017453
752017437
76Konsultacje z Mieszkańcami Gminy436
77Zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku413
782017401
79Świadczenia Wychowawcze (Rodzina 500+)90
80Świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu89
81Zasiłek rodzinny85
82Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)65
83Zasiłek pielęgnacyjny64
84Świadczenie pielęgnacyjne62
85Świadczenie rodzicielskie61
86Specjalny zasiłek opiekuńczy 59
87Świadczenia z funduszu alimentacyjnego59

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl