L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Dane adresowe27299
2Rada Gminy21317
3Transmisja Sesji Rady Gminy20410
4Sesje Rady Gminy20269
5Komisje Rady Gminy19887
6Jednostki organizacyjne19811
7Wójt Gminy Wierzbica19051
8Podatki i opłaty18524
9Numery telefonów16448
10Referaty i samodzielne stanowiska16342
11Jednostki pomocnicze15952
12Strategie15498
13Przewodniczący Rady Gminy15464
14Kierownictwo Urzędu Gminy14834
15Wyszukiwarka14632
16Redakcja Biuletynu13525
17Gospodarka odpadami komunalnymi13378
18Instrukcja obsługi13264
19Wzory wniosków11654
20Statuty Sołectw11472
212021 rok11013
22Publiczne Szkoły Podstawowe9128
23Gminne Przedszkola Publiczne8793
242020 rok8561
25Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej8295
26Komisja Rewizyjna8196
27Komisja Budżetu i Finansów8040
2820067920
29Komisja ds Społeczno - Gospodarczych7871
3020077676
3120057623
32Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)7586
3320047449
3420047411
35Referat Finansów (FN)7346
3620057229
37Radca Prawny (RP)7186
38Główny specjalista d.s. inwestycji (SP)6887
39Gminny Ośrodek Kultury6849
4020066836
41Gminna Biblioteka Publiczna6791
42Stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (ZK), Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnik ds. Ochrony informacji Niejawnej6410
43Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska (RI)6209
44Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)6203
45Referat Finansów (FN)5910
46Konsultacje z Mieszkańcami Gminy5818
47Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku w Gminie Wierzbica5728
4820175385
49Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko5291
50Sekretarz Gminy5072
51Referat Organizacyjno –Prawny (OP)4874
52Referat Oświaty (RO)4867
53Skabnik4782
5420194676
5520184664
56Referat Organizacyjno –Prawny (OP)4636
5720184607
58Oświadczenia majątkowe za 2016 rok4423
59Podatek od środków transportowych4408
60Kontrola i audyt4369
61Taryfy za wodę, ścieki i ciepło4131
62Rada Gminy Wierzbica 2018 - 20234108
6320164092
64Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej3953
6520193838
66Zwrot podatku akcyzowego3754
6720143700
68Dostęp dla osób niepełnosprawnych 3684
6920133587
70Sprawozdania3554
7120153431
72Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych3268
73Uchwały RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową3255
74Uchwały RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową3207
7520153197
7620163172
7720163162
78Oświadczenia majątkowe za 2018 rok3160
79Wykonanie budżetu3142
80Raport o stanie gminy3136
8120153090
8220153085
83Oświadczenia majątkowe za 2018 rok3082
8420203043
8520163041
8620172984
8720162979
88Uchwała budżetowa2969
89Projekt budżetu2905
9020172880
9120212871
92Zwrot podatku akcyzowego w 2016 roku2867
9320182843
94Zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku2767
9520172711
9620172708
9720182649
98Oświadczenia majątkowe za 2017 rok2610
99Oświadczenia majątkowe za 2017 rok2608
10020182602
101Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków2575
102Odtworzenie aktu stanu cywilnego2569
103Komisja Skarg, Wniosków i Petycji2552
10420202548
105Oświadczenia majątkowe za 2017 rok2527
106Oświadczenia majątkowe za 2018 rok2527
107Sprawozdania2507
108WPF 2018 - 20262395
10920182388
11020192295
111Uchwała budżetowa2252
11220182207
113Zakład Wodociągów i Kanalizacji2204
114Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku2171
115Wykonanie budżetu2164
116Zmiany budżetu2159
117Gminny Żłobek w Wierzbicy2152
118Uchwały RIO w sprawach nadzoru nad działalnością budżetową2090
119Zamówienia publiczne1975
12020201894
12120191849
12220211816
12320191740
12420191723
125Uchwała budżetowa1701
126Uchwały RIO w sprawach zakresu nad działalnością budżetową Sprawozdania1645
127Projekt uchwały1587
128Wykonanie budżetu1577
12920191574
130WPF 2019 - 20261560
131Deklaracja dostępności1550
132Oświadczenia majątkowe za 2020 rok1540
133Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku1540
13420191536
13520201500
136Zmiany budżetu1469
137Wydanie dowodu osobistego1450
138Sprawozdania1436
139Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)1436
140Sprawozdania1393
141Wykonanie budżetu1380
14220201369
14320201355
144Uchwała budżetowa1341
145Konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego1311
146Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego1294
147Zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku1280
148Oświadczenia majątkowe za 2020 rok1237
149Zawarcie związku małżeńskiego1223
150Oświadczenia majątkowe za 2019 rok1203
151Uchwały RIO w sprawach z zakresu nad działalnością budżetową1203
152Oświadczenia majątkowe za 2020 rok1196
153Oświadczenia majątkowe za 2019 rok1191
15420211186
15520201160
156Wymeldowanie z pobytu stałego1158
157Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego1148
158Sprostowanie aktu stanu cywilnego1122
159Zameldowanie na pobyt stały1122
160Wpisanie do rejestru wyborców1104
161Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej1100
162Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą1098
163Zaświadczenie o stanie cywilnym1095
164Uznanie dziecka1088
165Zgłoszenie urodzenia dziecka1086
166Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania1085
167Udostępnianie danych z rejestru Pesel oraz rejestru mieszkańców1083
168Uzupełnienie aktu stanu cywilnego1072
169Zameldowanie na pobyt czasowy1070
170Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego1068
171Zmiana imienia lub nazwiska1065
172Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu1065
173Zgłoszenie zgonu1056
17420201055
175Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie1046
176Zmiana imienia (imion) dziecka w ciągu 6 miesięcy od chwili sporządzenia aktu1042
177Wydawanie zaświadczeń dotyczących zameldowania lub wymeldowania z akt ewidencji ludności1040
178Koordynator dostępności1039
179Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi1028
180Wymeldowanie z pobytu czasowego1027
181Oświadczenia majątkowe za 2019 rok981
1822022971
1832021923
1842021884
1852021800
1862021766
1872021657
1882022645
1892021626
190Sprawozdania610
191Projekt budżetu559
192Uchwała budżetowa549
1932022 rok541
194Uchwały RIO w sprawach z zakresu nad działalnością budżetową501
1952022423
1962022368
197Opinie RIO304
198Projekt budżetu na 2022300
199Emisja obligacji284
200Zwrot podatku akcyzowego w 2022 r.284
2012022274
202Taryfy za ciepło263
2032022248
204Taryfa za wodę i ścieki228
205Wykonanie budżetu71
206202255
207Sprawozdania32