L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Dane adresowe15993
2Jednostki organizacyjne12919
3Rada Gminy12289
4Wójt Gminy Wierzbica12174
5Podatki i opłaty10721
6Sekretarz Gminy10708
7Komisje Rady Gminy10104
8Strategie10084
9Mienie gminy10048
10Jednostki pomocnicze9766
11Przewodniczący Rady Gminy9755
12Wyszukiwarka9187
13Instrukcja obsługi8251
14Redakcja Biuletynu8134
15Referaty i samodzielne stanowiska7651
16Kierownictwo Urzędu Gminy6761
17Statuty Sołectw5463
18Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4774
1920064530
20Komisja ds Społeczno - Gospodarczych4386
2120054377
22Gminne Przedszkola Publiczne4351
23Komisja Rewizyjna4298
2420074294
2520044281
2620044266
27Komisja Budżetu i Finansów4266
2820063834
29Radca Prawny (RP)3819
30Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)3747
3120053746
32Referat Finansów i Podatków, Budżetu i Kontroli (FN)3698
33Gminna Biblioteka Publiczna3686
34Gminny Ośrodek Kultury3630
35Doradca Wójta (DW)3325
36Publiczne Szkoły Podstawowe3212
37Stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (ZK), Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnik ds. Ochrony informacji Niejawnej2885
38Publiczne Gimnazja2722
39Wzory wniosków2619
40Numery telefonów2587
41Dostęp dla osób niepełnosprawnych 1580
42Referat Finansów i Podatków, Budżetu i Kontroli (FN)1272
43Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Nieruchomościami (RRN)1234
44Sekretarz Gminy1096
45Referat Oświaty (RO)1093
46Referat Organizacyjno –Prawny (OP)1066
47Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)1029
48Referat Organizacyjno –Prawny (OP)1003
49Skabnik980
502016960
51Sprawozdania934
522014918
53Podatek od środków transportowych918
542015839
552013822
56Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej752
572016704
582015698
59Uchwały RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową686
602015670
61Wykonanie budżetu666
622015659
63Uchwały RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową620
64Uchwała budżetowa591
652016578
66Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku w Gminie Wierzbica572
672016568
682016517
69Zwrot podatku akcyzowego393
70Zwrot podatku akcyzowego w 2016 roku373
712017254
72Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko233
732017220
742017208
752017185
76Zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku174

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl