L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Dane adresowe17126
2Jednostki organizacyjne13782
3Rada Gminy13091
4Wójt Gminy Wierzbica13023
5Podatki i opłaty11608
6Sekretarz Gminy11384
7Strategie10895
8Komisje Rady Gminy10805
9Jednostki pomocnicze10593
10Przewodniczący Rady Gminy10416
11Wyszukiwarka9903
12Instrukcja obsługi8888
13Redakcja Biuletynu8782
14Referaty i samodzielne stanowiska8676
15Kierownictwo Urzędu Gminy7669
16Statuty Sołectw6189
17Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej5224
1820064920
19Gminne Przedszkola Publiczne4809
20Komisja ds Społeczno - Gospodarczych4784
2120054779
2220074697
23Komisja Rewizyjna4658
2420044639
25Komisja Budżetu i Finansów4634
2620044616
27Radca Prawny (RP)4248
28Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)4201
2920064186
3020054151
31Referat Finansów i Podatków, Budżetu i Kontroli (FN)4086
32Gminna Biblioteka Publiczna4017
33Gminny Ośrodek Kultury3979
34Numery telefonów3755
35Doradca Wójta (DW)3748
36Publiczne Szkoły Podstawowe3719
37Wzory wniosków3592
38Stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (ZK), Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnik ds. Ochrony informacji Niejawnej3297
39Publiczne Gimnazja3091
40Dostęp dla osób niepełnosprawnych 1807
41Referat Finansów i Podatków, Budżetu i Kontroli (FN)1706
4220171690
43Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Nieruchomościami (RRN)1668
44Sekretarz Gminy1552
45Referat Organizacyjno –Prawny (OP)1524
46Referat Oświaty (RO)1522
47Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)1484
48Referat Organizacyjno –Prawny (OP)1463
49Skabnik1394
5020161386
51Podatek od środków transportowych1316
52Sprawozdania1281
5320141268
54Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku w Gminie Wierzbica1260
5520131163
5620151138
57Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej1089
58Oświadczenia majątkowe za 2016 rok1044
5920161003
60Wykonanie budżetu974
61Uchwały RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową970
622015969
632015965
64Uchwały RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową961
652015947
66Uchwała budżetowa870
672016869
682016847
69Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko816
702016810
71Zwrot podatku akcyzowego767
72Zwrot podatku akcyzowego w 2016 roku674
732017644
74Konsultacje z Mieszkańcami Gminy566
752017526
762017511
77Zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku479
782017468
79Świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu139
80Zasiłek rodzinny136
81Świadczenia Wychowawcze (Rodzina 500+)135
82Zasiłek pielęgnacyjny117
83Świadczenie pielęgnacyjne113
84Świadczenie rodzicielskie111
85Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)110
86Świadczenia z funduszu alimentacyjnego109
87Specjalny zasiłek opiekuńczy 105
88201846
89201832
90201827
9120185

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl