Sesje Rady
Zawiadomienie, że w dniu 10 maja 2016 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XIX sesja Rady Gminy obecnej kadencji
2016-04-29 14:47:53
  ...więcej

Zawiadomienie, że w dniu 14 marca 2016r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy w Wierzbicy obecnej kadencji
2016-03-08 10:44:28
  ...więcej

Zawiadomienie, że w dniu 28 stycznia 2016r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy odbędzie się XVII sesja Rady Gminy w Wierzbicy obecnej kadencji
2016-01-21 09:38:38
  ...więcej

Zawiadomienie, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) zwołują na dzień 07 stycznia 2016 r. XVI sesję Rady Gminy Wierzbica obecnej kadencji. Sesja rozpocznie się o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
2016-01-04 09:09:13
  ...więcej

Zawiadomienie, że w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy odbędzie się XV sesja Rady Gminy Wierzbica obecnej kadencji
2015-12-22 11:00:24
  ...więcej

Zawiadomienie że w dniu 26 listopada 2015 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbędzie się XIV sesja Rady Gminy obecnej kadencji
2015-11-23 14:26:47
  ...więcej

Zawiadomienie, że w dniu 22 października 2015 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy odbędzie się XIII sesja Rady Gminy obecnej kadencji
2015-10-16 11:25:20
  ...więcej

Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 2 października 2015 roku XII sesji Rady Gminy Wierzbica obecnej kadencji. Sesja rozpocznie się o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
2015-10-01 09:44:51
  ...więcej

Zawiadamiam, że w dniu 17 września 2015 roku o godz 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy odbędzie się XI sesja Rady Gminy Wierzbica
2015-09-14 11:21:05
  ...więcej

Zawiadamiam, że dnia 20 sierpnia 2015 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbędzie się X sesja Rady Gminy obecnej kadencji
2015-08-19 09:57:58
  ...więcej

Zawiadamiam, że dnia 25 czerwca 2015 roku godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbędzie się IX sesja Rady Gminy obecnej kadencji.
2015-06-12 14:18:09
ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że dnia 25 czerwca 2015 roku godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbędzie się IX sesja Rady Gminy obecnej kadencji. Proponowany porządek sesji: 1. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.  ...więcej

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy obecnej kadencji
2015-05-25 14:12:51
ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, zę dnia 28 maja 2015 roku o godz 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się VIII sesja Rady Gminy obecnej kadencji. Poropnowany porządek sesji: Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy. Wnioski i i  ...więcej

2015-04-24 13:07:45
ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że dnia 29 kwietnia 2015 roku o godz 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się VII sesja Rady Gminy Wierzbica obecnej kadencji. Proponowany porządek sesji: Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.   ...więcej

2015-03-18 17:23:40
 Z A W I A D O M I E N I E Zawiadamiam, że dnia 25 marca 2015 roku godz 10 ººw sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się VI sesja Rady Gminy Wierzbica obecnej kadencji. Proponowany porządek sesji: Podsumowanie wyboró  ...więcej

2015-02-19 14:37:21
 Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ) zwołuję na dzień 20 lutego 2015 r. V sesję Rady Gminy obecnej kadencji. Sesja rozpocznie się o godz. 14 ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.   ...więcej

2015-01-22 16:26:50
 Z A W I A D O M I E N I E Zawiadamiam, że dnia 28 stycznia 2015 roku godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. odbędzie się IV sesja Rady Gminy W i e r z b i c a obecnej kadencji. Proponowany porządek sesji: Przyjęcie pr  ...więcej

2014-12-16 11:54:08
Z A W I A D O M I E N I E   Zawiadamiam, że dnia 23 grudnia 2014 roku godz. 13ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. odbędzie się III sesja Rady Gminy W i e r z b i c a obecnej kadencji. Proponowany porządek sesji: Przyjęc  ...więcej

2014-12-08 13:14:25
Zawiadomienie  ...więcej

2014-11-13 11:33:57
 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień 14 listopada 2014 roku godz. 12 oo LI sesję Rady Gminy obecnej kadencji Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy W i e r z b i  ...więcej

2014-10-24 14:24:41
 Zawiadomienie Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ) zwołuję n a dzień 27 października 2014r. L sesję Rady Gminy obecnej kadencji. Sesja rozpocznie się o godz. 11 ºº w sali konferency  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 112
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl