2020

Raport o stanie Gminy Wierzbica za 2019 rok
 Treść raportu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-07-30 15:01:04 | Data modyfikacji: 2020-07-31 10:58:52.
Errata do Raportu o stanie Gminy Wierzbica za 2019
rok
 Treść erraty

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-08-12 23:56:44.
Data wprowadzenia: 2020-08-12 23:56:44
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski