Doradca Wójta (DW)

SYMBOL (W)

Do zadań i kompetencji Doradcy Wójta należy:

 1. Zapewnienie Wójta o przestrzeganiu przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy.

 2. Prowadzenie działań kontrolnych w zakresie :
  1) zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych,
  2) udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych,
  3) sporządzania sprawozdań budżetowych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych,
  4) gospodarowania majątkiem, w tym przeprowadzania inwentaryzacji,
  5) funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy,
  6) gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych,
  7) obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy,
  8) dokumentowania przebiegu załatwiania spraw,
  9) archiwizowania dokumentów,
  10) udzielania informacji publicznej,
  11) prowadzenia strony BIP.

 3. Działania kontrolno – doradcze w zakresie efektywnego wykorzystania środków publicznych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych.

 4. Współpraca z Wójtem i Sekretarzem oraz Skarbnikiem Gminy w zakresie:
  1) realizacji systemu kontroli zarządczej oraz przy identyfikacji, analizie, szacowaniu
  i monitorowaniu ryzyk,
  2) wprowadzaniu zmian w strukturach organizacyjnych gminy i jej jednostek organizacyjnych.
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 12:47:07 | Data modyfikacji: 2015-07-21 10:10:25.
Data wprowadzenia: 2015-07-13 12:47:07
Data modyfikacji: 2015-07-21 10:10:25
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski