Ogłoszenie o przetargu pn. "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego przedszkola publicznego na gminny żłobek w Wierzbicy wraz z budową zbiornika podziemnego na gaz płynny o pojemności 4850l i przyłączem oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej"
2018-09-13 22:02:14
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na Przedszkole Publiczne w Wierzbicy - Etap I"
2018-09-06 20:29:38
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica zaprasza do udziału w postępowaniu na realizację zadania polegającego na budowie lub dobudowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Polany Kolonia, Ruda Wielka dz. nr 1027, Ruda Wielka dz. nr 1021, Dąbrówka Warszawska, Polany
2018-08-31 22:41:30
  ...więcej

Ogłoszenie III przetargu pn. "Modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Ruda Wielka w Gminie Wierzbica"
2018-08-28 12:33:49
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27.08.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy: Wierzbica, ul. Ignacego Krasickiego 7/10
2018-08-28 10:35:07
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.08.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy: Wierzbica, ul. Ignacego Krasickiego 18/15
2018-08-20 08:33:17
  ...więcej

Ogłoszenie II przetargu pn. "Modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Ruda Wielka w Gminie Wierzbica"
2018-08-10 13:14:31
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 2 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w roku budżetowym 2018 oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętego kredytu"
2018-08-09 19:47:15
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 550/6 położonej w Rudzie Wielkiej stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00018139/7, zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica: „Tereny istniejących zespołów zabudowy o niskiej intensywności"
2018-08-08 23:17:24
  ...więcej

Ogłoszenie przetargu pn. "Modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Ruda Wielka w Gminie Wierzbica"
2018-07-20 14:29:29
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki znajdującej się w terenach potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu surowców mineralnych położoną w Rzeczkowie stanowiącą użytkowanie wieczyste Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00019640/9 będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
2018-07-16 13:10:53
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica Kolonia"
2018-07-03 10:56:35
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych zadania: Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Wierzbica
2018-06-26 14:15:15
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 25.06.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości, że Gmina Wierzbica przeznacza do użyczenia nieruchomość położoną w budynku wspólnoty nr 10 będącej własnością Gminy Wierzbica
2018-06-25 13:31:15
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica Kolonia"
2018-06-15 10:30:51
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż lokalu mieszkalnego M2 o pow. 38,21 m2 ul. Ignacego Krasickiego 4/2 Wierzbica
2018-06-05 15:47:24
  ...więcej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na realizację zadania pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w parku gminnym w miejscowości Wierzbica Osiedle"
2018-05-17 08:52:22
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 241/60 o pow. 2,3340 ha przeznaczonej pod tereny potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu surowców mineralnych położonej w Rzeczkowie stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00019640/9 będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
2018-05-17 08:40:39
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na opracowanie opinii przez biegłego rzeczoznawcę w przedmiocie naruszenia art. 29 § 3 ustawy prawo wodne wobec naruszenia stosunków wodnych przez podniesieniem i utwardzeniem ul. Oleńki w Radomiu dz. 134 gm. Radom
2018-05-16 12:56:32
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Modernizacja zasilania budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica"
2018-04-26 15:01:53
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 513
poprzednie     następne