Przetargi
Ogłoszenie o przetargu na usługi edukacyjne i szkoleniowe w ramach projektu "Moim celem moja przyszłość”, realizowane przez Gminę Wierzbica. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2016-11-09 09:50:56
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane polegające na: budowie placu zabaw przy gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomorzany oraz budowie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Suliszka
2016-10-10 13:39:37
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert w związku z brakiem wymaganej liczby ofert złożonych na wykonanie robót budowlanych polegających na: Rozbudowie gminnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Błędów (obwód ze stacji transformatorowej „Błędów”), uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wielka (obwód ze stacji transformatorowej nr 1 i 6), budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzeczków (obwód ze stacji transformatorowej „Rzeczków 5”)
2016-10-07 14:02:02
  ...więcej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn: "Docieplenie budynku biurowego i kotłowni na oczyszczalni ścieków w Wierzbicy"
2016-09-30 12:24:46
  ...więcej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Regeneracja dwóch studni głębinowych w Zalesicach"
2016-09-30 12:23:18
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane polegające na: rozbudowie gminnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Błędów, uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wielka, budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzeczków
2016-09-27 12:12:23
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie odcinka wodociągu na ul. Piaskowej w Wierzbicy
2016-09-02 12:14:15
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na pzeprowadzenie inwentaryzacji technicznej kolektora krytego Ø 1000 o długości 3250 mb biegnącego przez teren gminy Wierzbica i Jastrząb
2016-08-23 08:13:43
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na pzeprowadzenie inwentaryzacji technicznej kolektora krytego Ø 1000 o długości 3250 mb biegnącego przez teren gminy Wierzbica i Jastrząb
2016-08-09 11:24:26
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót związanych z wymianą stolarki okiennej w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbicy
2016-08-04 09:06:01
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót związanych z adaptacją pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej na przedszkole w Polanach
2016-08-01 09:48:53
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Wierzbica ul. Górna na odcinku o długości 649 m
2016-07-27 15:33:41
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Wierzbica ul. Piaskowa na odcinku o długości 656,31 m
2016-07-27 14:51:03
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Ruda Wielka na odcinku o długości 448,24 m
2016-07-27 14:25:24
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót związanych z adaptacją pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej na przedszkole w Polanach
2016-07-18 22:59:08
  ...więcej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na następujące zadania: budowa placów zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Wierzbica
2016-07-13 14:26:33
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego
2016-07-04 14:55:11
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w Wierzbicy (starodroże drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku o długości 1650 mb od km 1650 nr ewid. działki 271/1, obr. Rzeczków
2016-06-30 14:01:35
  ...więcej

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego"
2016-06-27 15:41:06
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica na lata 2016-2020
2016-06-15 22:49:28
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 438
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl