ZAPROSZENIE OFERTOWE do składania ofert na zadanie pn.: „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wierzbica w 2020 r.”
2020-01-21 09:54:06
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadanie pn. "Sprzedaż i dostawa artykułów chemicznych i środków czystości do Urzędu Gminy w Wierzbicy na 2020 rok"
2020-01-08 15:02:46
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe na realizację zadania pn. „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica”
2020-01-07 15:17:10
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe na realizację zadania pn. "Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz obsługa urządzeń drukujących w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w 2020 roku"
2020-01-07 15:11:05
  ...więcej

Zapytanie ofertowe pn. "Wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica"
2020-01-03 22:17:24
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Żłobek Publiczny” - CZĘŚĆ I “ Dostawa i montaż częściowego wyposażenia i mebli Gminnego Publicznego Żłobka w Wierzbicy”. CZĘŚĆ II “Dostawa i montaż sprzętu AGD i akcesoriów kuchennych Gminnego Publicznego Żłobka w Wierzbicy” (UWAGA! Zaktualizowane Wzory ofert Część I i Część II)
2020-01-03 22:01:54
  ...więcej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na wykonanie usługi polegającej na dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych z terenu Gminy Wierzbica do Radomia oraz do oddziałów specjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy
2019-12-10 14:58:55
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców: Wierzbica ul. Krasickiego 15/3 i 28/4
2019-12-06 13:51:14
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Gminy w Wierzbicy na 2020 rok"
2019-12-05 15:23:48
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadanie pn. "Sprzedaż i dostawa artykułów chemicznych i środków czystości do Urzędu Gminy w Wierzbicy na 2020 rok"
2019-12-05 15:18:42
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Wierzbicy w 2020 r.”
2019-12-03 15:12:50
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 1 090 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w roku budżetowym 2019 oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętego kredytu"
2019-12-03 15:12:12
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Wierzbica"
2019-12-03 15:03:37
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica, organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK”
2019-11-26 14:44:30
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją regularną w 2020 r."
2019-11-22 13:29:01
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Przedszkole Publiczne w Wierzbicy- utwardzenie z kostki brukowej’’.
2019-11-21 14:11:18
  ...więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia poniżej 30 000 Euro na realizację dożywiania dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dorosłych na terenie Gminy Wierzbica
2019-11-14 13:53:19
  ...więcej

Zakup energii elektrycznej dla gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
2019-11-12 11:27:45
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 7.11.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
2019-11-08 08:24:14
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Przedszkole Publiczne w Wierzbicy“
2019-11-04 15:07:31
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 582
poprzednie     następne