Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 241/60 o pow. 2,3340 ha przeznaczonej pod tereny potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu surowców mineralnych położonej w Rzeczkowie stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00019640/9 będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
2018-05-17 08:40:39
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na opracowanie opinii przez biegłego rzeczoznawcę w przedmiocie naruszenia art. 29 § 3 ustawy prawo wodne wobec naruszenia stosunków wodnych przez podniesieniem i utwardzeniem ul. Oleńki w Radomiu dz. 134 gm. Radom
2018-05-16 12:56:32
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Modernizacja zasilania budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica"
2018-04-26 15:01:53
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na opracowanie opinii przez biegłego rzeczoznawcę w przedmiocie naruszenia art. 29 § 3 ustawy prawo wodne wobec naruszenia stosunków wodnych przez podniesieniem i utwardzeniem ul. Oleńki w Radomiu dz. 134 gm. Radom
2018-04-18 14:29:35
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18.04.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Wierzbica nieposiadających własnego mieszkania - Wierzbica, ul. Ignacego Krasickiego 4/2
2018-04-18 09:10:14
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach w gminie Wierzbica"
2018-03-30 11:50:47
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.03.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: Wierzbica, ul. Żeromskiego 34/12, 2077/70
2018-03-14 08:30:37
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.03.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: Rzeczków, dz. nr 241/60
2018-03-14 08:30:05
  ...więcej

Zamawiający – Gmina Wierzbica ul. Kościuszki 73, 26 – 680 Wierzbica zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn: opracowanie opinii prze biegłego rzeczoznawcę w przedmiocie naruszenia art. 29 § 3 ustawy prawo wodne wobec naruszenia stosunków wodnych przez podniesieniem i utwardzeniem ul. Oleńki w Radomiu dz. 134 gm. Radom
2018-03-09 09:39:44
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. "Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach w gminie Wierzbica"
2018-03-08 13:28:18
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Utwardzenie placu gminnego na działce nr ew. 188/4 wraz z wykonaniem zjazdów w miejscowości Zalesice”
2018-03-08 12:58:38
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. "Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej: placów zabaw w miejscowościach Łączany, Wierzbica, Dąbrówka Warszawska, Polany oraz silowni na powietrzu w miejscowościach Łączany, Ruda Wielka, Zalesice w Gminie Wierzbica"
2018-03-01 11:25:57
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego M2 nr 13 położonego w Wierzbicy przy ulicy Ignacego Krasickiego 27 o pow. 35,5 m² wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 355/12933 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z takim samym udziałem we własności działki nr 2083/3
2018-02-22 11:10:06
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 172/16, 172/17, 172/18, 172/19 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Wierzbicy stanowiących własność Gminy Wierzbica oraz działki nr 201/1 przeznaczonej pod zabudowę zagrodową i jednorodzinną położoną w Suliszce stanowiącej własność Gminy Wierzbica
2018-02-22 11:08:23
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 550/6 o pow. 0,0755ha położonej w Rudzie Wielkiej stanowiącej własność Gminy Wierzbica
2018-02-20 13:16:46
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.02.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste - Wierzbica, ul. Sienkiewicza 32 - Lokal 24, 25, 26, 27, 28
2018-02-13 11:12:31
  ...więcej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i remont budynku OSP w Wierzbicy"
2018-02-12 13:11:16
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Wierzbica ul. Ignacego Krasickiego 9/4
2018-01-26 12:51:16
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn: opracowanie opinii przez biegłego rzeczoznawcę w przedmiocie naruszenia art. 29 § 3 ustawy prawo wodne wobec naruszenia stosunków wodnych przez podniesieniem i utwardzeniem ul. Oleńki w Radomiu dz. 134 gm. Radom
2018-01-25 07:26:46
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 03.01.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Rudzie Wielkiej - Działka nr 550/6
2018-01-03 16:25:45
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 496
poprzednie     następne