Ogłoszenie o przetargu pn. "Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach w gminie Wierzbica"
2018-03-08 13:28:18
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Utwardzenie placu gminnego na działce nr ew. 188/4 wraz z wykonaniem zjazdów w miejscowości Zalesice”
2018-03-08 12:58:38
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. "Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej: placów zabaw w miejscowościach Łączany, Wierzbica, Dąbrówka Warszawska, Polany oraz silowni na powietrzu w miejscowościach Łączany, Ruda Wielka, Zalesice w Gminie Wierzbica"
2018-03-01 11:25:57
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego M2 nr 13 położonego w Wierzbicy przy ulicy Ignacego Krasickiego 27 o pow. 35,5 m² wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 355/12933 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z takim samym udziałem we własności działki nr 2083/3
2018-02-22 11:10:06
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 172/16, 172/17, 172/18, 172/19 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Wierzbicy stanowiących własność Gminy Wierzbica oraz działki nr 201/1 przeznaczonej pod zabudowę zagrodową i jednorodzinną położoną w Suliszce stanowiącej własność Gminy Wierzbica
2018-02-22 11:08:23
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 550/6 o pow. 0,0755ha położonej w Rudzie Wielkiej stanowiącej własność Gminy Wierzbica
2018-02-20 13:16:46
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.02.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste - Wierzbica, ul. Sienkiewicza 32 - Lokal 24, 25, 26, 27, 28
2018-02-13 11:12:31
  ...więcej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i remont budynku OSP w Wierzbicy"
2018-02-12 13:11:16
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Wierzbica ul. Ignacego Krasickiego 9/4
2018-01-26 12:51:16
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn: opracowanie opinii przez biegłego rzeczoznawcę w przedmiocie naruszenia art. 29 § 3 ustawy prawo wodne wobec naruszenia stosunków wodnych przez podniesieniem i utwardzeniem ul. Oleńki w Radomiu dz. 134 gm. Radom
2018-01-25 07:26:46
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 03.01.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Rudzie Wielkiej - Działka nr 550/6
2018-01-03 16:25:45
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż lokalu mieszkalnego
2018-01-03 16:22:46
  ...więcej

Zakup i dostawa tonerów oraz obsługa urządzeń drukujących w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w 2018 roku
2017-12-21 11:23:52
  ...więcej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na wykonanie usługi polegającej na dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych z terenu Gminy Wierzbica do Radomia oraz do oddziałów specjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy
2017-12-14 12:59:59
  ...więcej

Gmina Wierzbica zaprasza do składania ofert na zadanie pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Wierzbicy w 2018 roku"
2017-12-05 14:50:08
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica" - Pompy Ciepła
2017-11-27 14:20:52
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. "Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wierzbica oraz jej jednostek organizacyjnych"
2017-11-14 12:29:02
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 7.11.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania
2017-11-07 14:48:10
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica" - Pompy Ciepła
2017-11-02 14:47:39
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 16.10.2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Wierzbica, ul. Ignacego Krasickiego 22/14 i Wierzbica, ul. Żeromskiego 35/5
2017-10-18 14:21:41
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 487
poprzednie     następne