Przetargi
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica”
2017-05-12 15:49:49
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica" - Część III
2017-05-10 13:48:30
Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik nr 1 - Formularz oferty (wersja edytowalna) Załącznik nr 2 - Oświadczenie wstępne wykonawcy Załącznik   ...więcej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Polanach, wymiana dachu oraz wykonanie posadzki w garażu"
2017-05-09 10:01:26
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica"
2017-04-14 12:50:05
Ogłoszenie o przetargu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przedłużenie terminu składania ofert - Czę  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Wierzbica ul. Piaskowa na odcinku o długości 656,31m
2017-03-30 11:12:49
  ...więcej

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadającym własnego mieszkania na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu przy ulicy Sienkiewicza 31 i przy ul. Janka Krasickiego 27
2017-03-21 07:37:10
  ...więcej

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego M2 nr 8 położonego w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 31 o pow. 30 m² wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 30/768 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste takiej samej ułamkowej części działki nr 2081/4
2017-01-26 08:31:39
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu "Moim celem moja przyszłość”, realizowane przez Gminę Wierzbica. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2016-12-13 14:14:41
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wierzbica do szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów specjalnych w Wierzbicy w 2017 roku
2016-12-13 12:47:55
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Wierzbicy w 2017 roku
2016-12-13 08:17:34
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na zakup biletów miesięcznych dla uczniów z terenu gminy Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją regularną w 2017 r.
2016-12-09 13:30:37
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych
2016-11-30 14:09:31
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wierzbica w roku 2017
2016-11-22 12:42:23
  ...więcej

Zawiadomienie Urzędu Gminy w Wierzbicy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie Zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017” na terenie gminy Wierzbica, wybrana została najkorzystniejsza oferta tj. oferta Nr 1, Przedsiębiorstwa Transportowo-Handlowo-Usługowego, Jerzy Stanisławek, ul. Jana Pawła II 9, 26-680 Wierzbica. Cena oferty brutto 109 306,80 zł.
2016-11-18 21:02:21
  ...więcej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy ul. Kościuszki 73, 26 – 680 Wierzbica zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn: Zakup jednej sztuki tlenomierza, dwóch sztuk sond tlenu oraz 50 ampułek płynu kalibrującego do sond
2016-11-18 20:46:54
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu "Moim celem moja przyszłość”, realizowane przez Gminę Wierzbica. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2016-11-10 15:09:53
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na usługi edukacyjne i szkoleniowe w ramach projektu "Moim celem moja przyszłość”, realizowane przez Gminę Wierzbica. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2016-11-09 09:50:56
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane polegające na: budowie placu zabaw przy gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomorzany oraz budowie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Suliszka
2016-10-10 13:39:37
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert w związku z brakiem wymaganej liczby ofert złożonych na wykonanie robót budowlanych polegających na: Rozbudowie gminnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Błędów (obwód ze stacji transformatorowej „Błędów”), uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wielka (obwód ze stacji transformatorowej nr 1 i 6), budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzeczków (obwód ze stacji transformatorowej „Rzeczków 5”)
2016-10-07 14:02:02
  ...więcej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn: "Docieplenie budynku biurowego i kotłowni na oczyszczalni ścieków w Wierzbicy"
2016-09-30 12:24:46
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 454
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl