Przetargi

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.
"Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania
osadów ścieków metodą R3 z terenu oczyszczalni
ścieków Gminy Wierzbica Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji do instalacji przetwarzania odpadów,
bez zastosowania rolniczego"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wykaz wykonywanych usług

Oświadczenie wykonawcy dotyczące warunków udziału w postępowanie i postaw wykluczenia z postępowania

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wzór oświadczenia

Sprawozdanie z badań nr 272483/20WAW

Opinia dotycząca możliwości wykorzystania osadów ściekowych z oczyszczalni

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 09:52:06.
Data wprowadzenia: 2020-07-20 09:52:06
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót